ULTIMO ORA.

BONEIRU.

  • GOBIERNU DI BONEIRU NO A BAI DI AKUERDO KU NINGUN OUMENTO DI TARIFA.

GEZAGHEBBER MES A MANDA KARTA PA RETIFIKA E FAYO KU TABATA TIN DEN E PROME KARTA DI INVITASHON PA KU E REUNION DI AWE MAINTA.

NOTISIA LIVE 99.9 FM DEFINITAVEMENTE TA E NOTISIA KU BO POR KONFIA.


FUENTE:AIMED AYUBI.

NOTISIA KU BO POR KONFIA.

Share This
error: Content is protected !!