ULTIMO ORA.

KORTE A DISIDI KU NO POR PERHUDIKA ENTREGA DI FUEL NA PLANTA NAN DI KORIENTE NI DI KORSOU NI BONEIRU.

Beslagen opgeheven voor zover nodig voor voorziening brandstof- en/ of elektriciteitsvoorzieningen op Bonaire en Curaçao

 

Kralendijk/Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire hebben vanmiddag uitspraak gedaan in de zaken over de beslagleggingen door ConocoPhillips. Zowel de rechter te Curaçao als die te Bonaire hebben beslist dat de beslagen moeten worden opgeheven voor zover dat nodig is voor de brandstof- en/of elektriciteitsvoorziening op beide eilanden. Daarvoor geldt wel de voorwaarde dat de betalingen voor de leveringen van olie plaatsvinden op een speciaal daarvoor aangewezen rekening, waar het geld moet blijven staan totdat vast staat of ConocoPhillips dan wel PDVSA recht heeft op dat geld. De rechters hebben PDVSA verder veroordeeld om de leveringen van olie te hervatten.

De rechters hebben in hun vonnis overwogen dat ConocoPhillips een gerechtvaardigd belang heeft om haar claim op PDVSA zoveel mogelijk veilig te stellen, maar dat een commercieel geschil tussen deze twee bedrijven niet rechtvaardigt dat een samenleving als geheel ontwricht dreigt te raken als gevolg van een tekort aan brandstof en elektriciteit. De genomen beslissingen hebben ten doel om met beide belangen rekening te houden.

FUENTE: AIMED AYUBI.

NOTISIA KU BO POR KONFIA.

Share This
error: Content is protected !!