Den Haag – Sekretario di Estado di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (VWS) Paul Blokhuis i diputado Nina den Heyer di Boneiru a firma e akuerdo di koperashon ‘Boneiru salú i vital’ na Den Haag. E akuerdo ta enfoká entre otro riba fortifikashon di kuido básiko di famia i hubentut, atendementu ku violensia doméstiko i maltrato di mucha, kuido di hende grandi i tambe riba hendenan (famia, amigu, konosí i bisiña) ku ta duna kuido boluntario na nan próhimo (hende ku malesa króniko, hende ku limitashon òf hende ku mester di kualke otro tipo di ayudo).

Promé ku fin di e aña aki Entidat Públiko Boneiru i ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte ta prosesá e palabrashonnan den un agènda di ehekushon. Den e agènda aki nan ta inkluí tambe e aktividatnan ku tin den e Akuerdo Karibense di Deporte i Prevenshon ku nan a sera resientemente. Pa ehekushon di esaki e ministerio te ku 2022 anualmente ta pone 1,5 mion dòler disponibel. Sinembargo e ambishon ta dirigí riba un esfera sosial duradero i fuerte i esei ta bai mas leu ku 2022.

Mihó kordinashon

‘Entidat Públiko Boneiru i e ministerio kada unu tin nan propio tareanan regardando salubridat públiko, pero nos tin un meta komun si: mehorá kuido na komunidat boneriano i hasi esaki mas aksesibel pa tur hende. Banda di gobièrnu lokal i gobièrnu di Reino tin mas organisashon ehekutivo ku ta aktivo riba tereno di sosten i ayudo sosial. For di 2010 paso pa paso ta ampliá e oferta di kuido. Un petishon pa kuido no ta pará riba su mes, hopi biaha tin kestion di vários problema i kousa pareu. P’esei pa por ofresé e ayudo i sosten korekto mester di direkshon. E akuerdo aki ta yuda kordiná e diferente aktividatnan riba nos isla mas mihó’, sigun diputado Den Heyer, kende ta enfatisá ku otro partidonan ta bonbiní pa afiliá na e akuerdo ‘Boneiru salú i vital’.

Kuido di hende grandi i kuido ku famia, amigu, konosí i bisiña ta duna

Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte i Entidat Públiko Boneiru ta duna balor na un bon kuido pa hende grandi. P’esei ta reinforsá kuido na kas, kuido den bario i akohida durante dia. Sekretario di Estado Blokhuis: ‘Nos tin atenshon spesial pa hendenan (famia, amigu, konosí i bisiña) ku ta duna kuido boluntario na nan próhimo (hende ku malesa króniko, hende ku limitashon òf hende ku mester di kualke otro tipo di ayudo). Den komunidatnan chikitu manera Boneiru ta importante pa mantené i fortifiká forsa propio di e sírkulo di kontaktonan. Huntu ku otro nos ta eksplorá e posibilidatnan pa komplementá e kuido ku famia, amigu, konosí i bisiña ta duna òf pa kuido ku ta duna rekonosementu na e famia, amigu, konosí i bisiñanan aki i aliviá nan.’

Violensia doméstiko

E akuerdo intergubernamental ku a sera anteriormente tokante atendementu ku violensia doméstiko i maltrato di mucha ta bira parti di e akuerdo di koperashon. Diputado Den Heyer: ‘Nos Kolegio Ehekutivo tin e ambishon pa mas pronto posibel kumpli ku e palabrashonnan internashonal ku tin den e Tratado di Istanbul tokante kombatimentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha. E aserkamentu konhunto i integral aki ta aportá pa mira e atendementu aki den koherensia ku otro tareanan sosial di Entidat Públiko Boneiru.’

Tratado ‘Limitashon’ di Nashonnan Uní 

‘Mi ta sumamente kontentu tambe pa konhuntamente nos wak bon na unda nos prioridatnan ta ora ta trata di implementashon di e Tratado ‘Limitashon’ di Nashonnan Uní’, diputado Den Heyer ta kontinuá. ‘Sekretario di Estado Blokhuis i ami ta kompartí e opinion ku hendenan ku un limitashon físiko òf mental meskos ku tur otro hende mester por partisipá kompletamente den komunidat. Mi ta hasi un yamada riba doñonan di trabou na Boneiru pa no wak kiko un hende ku a bin solisitá no por, pero wak prinsipalmente kiko sí e por i realisá ku hendenan ku limitashon hopi biaha ta èkstra motivá.’

Riba potrèt:

  1. Sekretario di Estado Blokhuis i diputado Den Heyer ta firma e akuerdo di koperashon ‘Boneiru salú i vital’.
  2. Diputado Den Heyer (ku banda di dje direktor di Direktorado di Komunidat i Kuido di Entidat Públiko Boneiru Silvana Janga-Servilia) den kombersashon ku sekretario di estado Blokhuis i su personal.

Ora ku publiká e potrètnan por fabor menshoná: Foto Nico van Ven/OLB.    

For di 12 te ku 20 di sèptèmber diputado Nina den Heyer ta ku bishita di trabou na Hulanda Oropeo. Un gran parti di e programa tin di haber ku maneho di hubentut i hóbennan. E diputado lo bishitá diferente organisashon den e sektor aki i hiba kombersashon ku e partido enbolbí entre otro e ministerionan.

Share This
error: Content is protected !!