Geachte Gezaghebber,

KRALENDIJK –Een onafhankelijke en kritische pers is een cruciale onderdeel van een levendige en functionerende democratie.

Veelal wordt de onafhankelijke Pers geroemd als de informele vierde macht naast de Trias Politica.

Met een onafhankelijke en kritische Pers kan de samenleving erop vertrouwen dat zij op een onafhankelijke en onpartijdige manier worden geïnformeerd over o.a. het bestuur van hun Eiland.

De overheid moet altijd op aansturen en erop toezien dat media en pers zich vooral 

onafhankelijk en kritisch kan opstellen ter bevordering van het Democratie en beginselen van goedbestuur.

Derhalve onze verbazing toen wij een besluit van de Bestuurscollege onder ogen kregen om twee journalisten in te huren die o.a. de online media als Koninkrijksrelaties.nu, Bonaire.nu alsook de BES–Reporter publiceren maar ook samenwerkingsverbanden heeft met o.a. de Extra Bonaire en Caribisch Netwerk. De opdracht aan de journalisten is om namens het Bestuurscollege persberichten te concipiëren en tevens te publiceren.

Hiermee ondergraaft het Bestuurscollege de onafhankelijke en kritische positie van de Pers door hun als spreekbuis van het Bestuurscollege te doen fungeren waardoor de samenleving niet kan vertrouwen op betrouwbare berichtgeving over het bestuur van ons Eiland. Immers de gezegde, ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt.’ Indien het bestuurscollege leden van de pers op de loondienst neemt om namens hun berichtgeving op te stellen en te doen publiceren, zal het de media in het geding van eigenbelang belanden indien er een kritische benadering wordt gedaan op hun berichtgeving. Immers, welk hond bijt het hand dat 

hen voed?

Menig personen maar ook bestuurders en instituten vertrouwen op een onafhankelijk en kritische pers om waar te nemen wat er speelt in de samenleving en moeten op kunnen vertrouwen dat zij dergelijke berichtgeving als voor waar mogen aannemen.

Derhalve is het blijk van een omgekochte pers een immense dreiging voor onze Democratie en Rechtstaat.

Onze fractie acht deze gang van zaken als van dermate zorgwekkend dat wij middels artikel 18 lid 2 wolBESi mede artikel 13 lid 1 van ons Reglement van Orde een verzoek indienen voor buitengewone Raadsvergaderingii met de volgende agendapunt:

1) Omkopen van de Pers door het bestuurscollege;

Voor deze vergadering willen gaarne de volgende genodigden en documenten:

Genodigden:

1) Voltallige Bestuurscollege inclusief Gezaghebber;

Documenten:

1) Besluit Bestuurscollege: Bestuurlijke Communicatie Ondersteuning College

[2019009676]

Conform ons Reglement van Orde, zijn overige bepalingen van toepassingen op een Buitengewone Raadsvergaderingiii. Voor die reden verwachten wij een oproep binnen zevendageniv voor een Openbare Besluitvormende raadsvergadering op dinsdag om 19:00 in de Vergaderzaal te Passangrahan.v

Gaarne ontvangen wij de verzochte documenten tenminste 72 uur voor aanvang van de opgeroepen vergadering.

In afwachting van de oproep en verzochte documenten, verblijven wij.

Clark Abraham, Rolanda Hellburg-Makaai en Michael Pieters

Share This
error: Content is protected !!