Kralendijk – Den liñanan grandi Kolegio Ehekutivo por haña su mes den e manera ku Gabinete ke hasi koperashon ku e Entidatnan Públiko mas eksitoso. For di e karta ku sekretario di estado Knops di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino djabièrnè último a manda pa Tweede Kamer, Kolegio Ehekutivo ta komprendé ku gobièrnu hulandes ta dispuesto pa:

-den konsulta ku Entidat Públiko Boneiru stipulá un perspektiva final relashoná ku eliminashon di retraso riba nivel di fasilidat;

-konhuntamente determiná un agènda di ehekushon (lesa: planifikashon), inkluso e medionan korespondiente;

-yuda i invertí den fortifikashon di gobièrnu lokal i e forsa di ehekushon di aparato gubernamental;

-investigá kiko ta nesesario pa hasi posibel pa Entidat Públiko Boneiru por ehekutá e tareanan insular korespondiente adekuadamente i

-fortifiká e funshon di duna direkshon di ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino di manera ku e aktividatnan di e ministerionan ta mihó sinkronisá ku otro i ku stipulashon di prioridat di Entidat Públiko Boneiru.

Awe, pa medio di un karta, Kolegio Ehekutivo a pone e sekretario di estado na altura ku den e intenshonnan di Gabinete Kolegio Ehektuvio ta mira puntonan di referensia pa hasi e koperashon mas efektivo i ku esei mas fruktífero pa komunidat boneriano. ‘Ta trata di un reakshon tentativo. E proposishonnan di Gabinete ta basá riba dos rapòrt di en total 90 página. Naturalmente nos tin ku studia eseinan bon, promé ku nos asumí un punto di bista definitivo. Ademas komo Kolegio Ehekutivo nos ta haña importante pa tende opinion di Konseho Insular.

Un di e proposishonnan di Gabinete ta evaluashon di repartishon di tarea entre Reino i Entidat Públiko Boneiru. ‘Nos por haña nos mes den esei, pero nos ta mantené nos opinion tokante e prinsipio di supsidiaridat manera e ta bálido na Hulanda: ta enkargá gobièrnu lokal ku tareanan gubernamental ku por keda ehersé lokalmente. Nos ta haña ku un evaluashon di repartishon di tarea mester tin komo meta pa duna kontesta riba e pregunta kiko ta nesesario pa hasi posibel pa Entidat Públiko Boneiru por ehekutá tareanan insular bon. Awor aki e medionan i e ekspertisio no t’ei, konhuntamente nos por hasi algu na esei, segun diputado Tjin Asjoe.


BESTUURSCOLLEGE POSITIEF OVER VOORSTELLEN KABINET OM SAMENWERKING MET OLB EFFECTIEVER TE MAKEN

Kralendijk – Het Bestuurscollege kan zich in grote lijnen vinden in de wijze waarop het Kabinet de samenwerking met de openbare lichamen succesvoller wil maken.

Uit de brief die staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, maakt het Bestuurscollege op dat de regering bereid is:

– in overleg met het openbaar lichaam Bonaire ten aanzien van het wegwerken van achterstanden in het voorzieningenniveau een eindperspectief te bepalen;

– gezamenlijk een uitvoeringsagenda (lees: planning) vast te stellen, inclusief bijbehorende middelen;

– te helpen bij cq. te investeren in de versterking van het lokaal bestuur en de uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat;

– te onderzoeken wat er nodig is om het OLB in staat te stellen de toebehorende eilandelijke taken adequaat uit te voeren en

– de regiefunctie van het ministerie van BZK te versterken opdat de activiteiten van de ministeries beter op elkaar èn op de prioriteitstelling van het OLB worden afgestemd.

Het Bestuurscollege heeft de staatssecretaris heden per brief laten weten in de voornemens van het kabinet aanknopingspunten te zien om de samenwerking effectiever en daarmee voor de Bonairiaanse vruchtbaarder te maken. ,,Het betreft een voorlopige reactie. De voorstellen van het kabinet zijn gebaseerd op twee rapporten van in totaal 90 pagina’s. Die moeten we uiteraard goed bestuderen voordat we een definitief standpunt kunnen innemen. Bovendien vinden wij het als Bestuurscollege belangrijk de mening van de Eilandsraad te horen.

Een van de voorstellen van het kabinet is het evalueren van de taakverdeling tussen het Rijk en het OLB. ,,Wij kunnen ons daar in vinden, maar houden vast aan het subsidiariteitsbeginsel zoals dat in heel Nederland geldt: overheidstaken die lokaal kunnen worden uitgevoerd worden toevertrouwd aan het lokale bestuur. Wij vinden dat een evaluatie van de taakverdeling tot doel moet hebben antwoord te geven op de vraag wat er nodig is het OLB in staat te stellen eilandelijke taken goed uit te voeren. Nu ontbreken de middelen en de deskundigheid, daar kunnen wij gezamenlijk wat aan doen, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

Share This
error: Content is protected !!