KRALENDIJK – Riba djaluna 28 di òktober a inisiá ku demolishon di e èks Instituto Penitensiario Hulanda Karibense (JICN). Entrante 31 di òktober lo inisiá ku demolishon di e murayanan parti pafó di e prisòn bieu na Playa. Pa motibu di seguridat, parsialmente lo sera diferente tereno pa stashoná outo i Kaya Hermandad, pa un sierto periodo. E demolishon kompletu ta plania pa dura te ku fin di yanüari 2020.

Hèki for di 31 di òktober

Na enkargo di Rijksvastgoedbedrijf i Entidat Públiko Boneiru, e kontratista lo kordiná i ehekutá e demolishon di e kompleho basá riba e planifikashon. Lo kuminsá ku demolishon parsial di e muraya eksterior pa sùit. Aki lo instalá hèki pa garantisá seguridat rondó di e kompleho i pa limitá molèster di zonido i material di demolishon mas tantu posibel. A informá e krèsh den bisindario i tambe habitante di e kasnan bisiña, personalmente di e demolishon.

Stashonamentu di outo limitá di 21 di novèmber te ku 5 di desèmber

Nos ta pidí bo pa tene kuenta ku e posibilidat limitá pa stashoná outo den e periodo di 21 di novèmber te ku 5 di desèmber den e area aki. E entrada di e tereno pa stashoná outo na banda di Julio A. Abraham Boulevard lo ta será den e temporada aki. Banda di esaki lo sera Kaya Hermandad temporalmente i parsialmente. Nos ta supliká outomobilistanan pa tene esaki habri mas tantu posibel, komo ku KPCN ta usa e kaya aki pa yega na ofisina di polis.


TIJDELIJKE OVERLAST DOOR SLOOP VOORMALIGE JUSTITIËLE INRICHTING

KRALENDIJK – Op maandag 28 oktober is het afbreken van de voormalige vestiging van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) begonnen. Vanaf donderdag 31 oktober wordt gestart met het afbreken van de buitenmuren van de voormalige gevangenis Playa. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden verschillende parkeerterreinen en de Kaya Hermandad voor bepaalde perioden – gedeeltelijk – afgesloten. De gehele sloop zal volgens de planning tot eind januari 2020 in beslag nemen.

Hekken vanaf 31 oktober

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en het Openbaar Lichaam Bonaire zal de aannemer aan de hand van de planning de sloop van het complex uitvoeren en coördineren. Er zal gestart worden met het deels afbreken van de zuidelijke buitenmuur. Hier zullen per 31 oktober hekken en doeken geplaatst worden om de veiligheid rondom het complex te garanderen en de overlast door geluid en afbraakmateriaal zo veel mogelijk te beperken. De aanwezige voorschoolse opvang daar is persoonlijk op de hoogte gesteld van de sloop, evenals de bewoners van aangrenzende woning.

Beperkt parkeren van 21 november tot en met 5 december

Wij vragen u rekening te houden met beperkte parkeermogelijkheid in de periode van 21 november tot en met 5 december. De ingang van de parkeerplaats grenzend aan de Julio A. Abraham Boulevard wordt in deze periode afgesloten. Daarnaast zal de Kaya Hermandad tijdelijk gedeeltelijk afgezet worden. Wij verzoeken weggebruikers deze weg zo veel mogelijk vrij te houden, omdat KPCN deze weg gebruikt als aanrijroute naar het politiebureau.


TEMPORARY NUISANCE DUE TO DEMOLITION OF FORMER CORRECTIONAL INSTITUTION

KRALENDIJK – On Monday, October 28th, the demolition of the former Correctional Institution Caribbean Netherlands (JICN) started. Starting Thursday, the 31st, the demolition of the outer walls of the former prison in Playa will start. For safety reasons, various parking areas and the Kaya Hermandad are partially closed for certain periods of time. The entire demolition is scheduled to take until the end of January 2020.

Fences from October 31

Commissioned by the Central Government Real Estate Agency (Rijksvastgoedbedrijf) and the Public Entity Bonaire, the contractor will execute and coordinate the demolition of the complex. A start will be made with the partial demolition of the southern outer wall. Fences and screens will be installed here as of October 31st to ensure the safety around the complex and to minimize the nuisance caused by noise and debris. The existing pre-school is personally informed of the demolition, as are the occupants of the adjacent home.

Limited parking from November 21st to December 5th

We kindly request you to take into account the limited parking options in the period from November 21st to December 5th. The entrance to the parking lot adjacent to the Julio A. Abraham Boulevard will be closed during this period. Additionally Kaya Hermandad will be partially and temporarily closed. We ask road users to keep this road as free as possible because the police uses it to approach the police station.

Share This
error: Content is protected !!