KRALENDIJK – Den kuadro di tratamentu di presupuesto 2020 Konseho Insular a ekspresá preokupashon tokante e espasio limitá ku tin riba presupuesto pa fasilitá sektor di deporte i intensivá maneho di deporte.

Kolegio Ehekutivo ta kompartí e preokupashonnan ei i pa e motibu ei e primintí Konseho Insular di bai konsiderá esaki. 

Ta pa nos un plaser pa athunto manda un proposishon pa Konseho Insular ku ta kontribuí na Konseho Insular su deseonan. E proposishon ta impliká revishon di e Ordenansa Insular di oumento porsentual di impuesto riba propiedat inmóbil. E revishon aki lo tin komo konsekuensia ku riba base anual un suma di por lo ménos $ 750.000 ta bin liber.

Konseho Insular ta proponé pa strukturalmente destiná e suma aki pa fasilitá i fortifiká e infrastruktura sosial, bou di kua no solamente sektor di deporte, pero tambe kunukeronan i piskadónan. Pa nan posishon tambe regularmente Konseho Insular a pidi atenshon. 

E revishon di e Ordenansa Insular di oumento porsentual di impuesto riba propiedat inmóbil ku Kolegio Ehekutivo ta proponé ta konsistí di un oumento di e porsentahe di e impuesto ku tin ku paga. For di su introdukshon na aña 2010 no a adaptá esaki. Nos ke implementá e oumento aspirá den fase, entrante yanüari 2020 i entrante yanüari 2021. E promé paso ta un oumento te 30%. E efekto pa e pagadó di impuesto materialmente mirá ta limitá, mirando ku e oumento porsentual ta forma únikamente un frakshon di e total ku doñonan di propiedat inmóbil tin ku paga di impuesto di propiedat inmóbil na Reino.  


Brief inzake verhoging opcenten vastgoedbelasting 

Geachte leden van de Eilandsraad,

KRALENDIJK – In het kader van de behandeling van de begroting 2020 heeft uw Eilandsraad zorgen geuit over de geringe ruimte die er binnen de begroting is voor het faciliteren van de sportsector en het intensiveren van sportbeleid. Het Bestuurscollege deelt die zorgen en heeft daarom uw raad toegezegd zich hierover te beraden.

Het doet ons genoegen u bijgaand een voorstel te doen toekomen dat aan uw wensen tegemoet komt. Het voorstel behelst het per 1 januari 2020 herzien van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire. Deze herziening zal er toe leiden dat op jaarbasis een bedrag vrijkomt van tenminste 750.000 dollar. Het Bestuurscollege stelt voor dit bedrag structureel te bestemmen voor het faciliteren en versterken van de maatschappelijke infrastructuur, waaronder niet alleen de sportsector, maar ook landbouwers en vissers. Ook voor hun positie heeft de Eilandsraad geregeld aandacht gevraagd.

De door het Bestuurscollege voorgestelde herziening van Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire bestaat uit een verhoging van het percentage voor verschuldigde opcenten. Dat is sinds de invoering in 2010 niet aangepast. De beoogde verhoging willen wij gefaseerd doorvoeren, per 1 januari 2020 en per 1 januari 2021. De eerste stap is een verhoging naar 30%. Het effect voor belastingplichtigen is materieel gezien gering aangezien de opcenten slechts een fractie vormen van het totaal dat bezitters van onroerend goed aan vastgoedbelasting aan het Rijk moeten afdragen.

Wij vertrouwen erop met onderhavig voorstel voldoende tegemoet te zijn gekomen aan uw eerder geuite zorgen. 

Share This
error: Content is protected !!