Kralendijk – E diputado di provinsia Zeeland Jo-Annes de Bat a informá diputado Elvis Tjin Asjoe i ‘Kwartiermaker Deelnemingen’ Nerry Gonzalez tokante e manera ku e gobièrnu provinsial di Zeeland a regla su relashon ku kompanianan di gobièrnu. 
E miembro di staten provinsial Harold van de Velde ku konosé Boneiru bon a risibí Tjin Asjoe i Gonzalez. Despues di un rekorido den e kas monumental di provinsia na Middelburg a sigui un lùnch di trabou den e asina yamá ‘Prinsenlogement’ ku De Bat i su staf. Provinsia Zeeland ta entre otro (ko-)aktivista di North Sea Ports, Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, Westerscheldetunnel, un fèri i Impuls Zeeland, un kompania di desaroyo ku tin komo tarea pa fortifiká ekonomia di Zeeland, por ehèmpel mediante reklutashon di empresa.
Na momentu di partisipashon den otro kompanianan interes públiko ta bini na promé lugá pa e gobièrnu provinsial. Asina por bisa ku konsientemente no a hinka eksplotashon di Westerscheldetunnel – kaminda mester paga pa pasa den dje – den man di un partido komersial, pasobra e meta no ta pa hasi ganashi òf kobra dividendo, pero pa sigurá suidadanonan di un konekshon seif, rápido i pagabel. Tjin Asjoe i Gonzalez a haña informashon tokante e struktura i e manera kon e provinsia komo akshonista ta anda ku e timnan di maneho i e Hunta di Komisario. E interes pa e manera kon otro gobièrnunan ta duna forma na nan relashon ku entidatnan di gobièrnu i pone esaki den práktika ta un resultado di e Akuerdo Intergubernamental  ku Entidat Públiko Boneiru na luna di novèmber 2018 a sera ku Reino. 
Entretantu a duna ehekushon na e palabrashon ku a formulá den e Akuerdo Intergubernamental pa skrin kompanianan anónimo di gobièrnu. E ofisina crmLiNK a hasi esaki, loke a resultá den un kantidat grandi di rekomendashon ku un Grupo di Guia ‘Deelnemingen’, ku entretantu nan a instalá, ta evaluá mas aleu a base di kua ‘kwartiermaker’ Gonzalez por formulá un plan di implementashon.

Riba e potrètnan:Diputado Elvis Tjin Asjoe den kombersashon ku diputado Jo-Annes de Bat (Foto OLB).

Zeeland deelt ervaring overheidsdeelnemingen met delegatie Bonaire

Kralendijk – Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en ‘Kwartiermaker Deelnemingen’ Nerry Gonzalez zijn door de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat geïnformeerd over de wijze waarop het provinciebestuur van Zeeland zijn relatie met overheidsbedrijven heeft geregeld.Tjin Asjoe en Gonzalez werden ontvangen door het Statenlid Harold van de Velde die goed bekend is met Bonaire. Na een rondleiding door het monumentale provinciehuis in Middelburg volgde in het zogeheten Prinsenlogement een werklunch met De Bat en diens staf. De provincie Zeeland is onder meer (mede-)aandeelhouder van North Sea Ports, de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, de Westerscheldetunnel, een ferry en Impuls Zeeland, een ontwikkelingsmaatschappij die tot taak heeft de Zeeuwse economie te versterken, bijvoorbeeld door het werven van bedrijven. Bij alle deelnemingen komt voor het provinciebestuur het publieke belang op de eerste plaats. Zo is de exploitatie van de Westerscheldetunnel – waarvoor tol wordt geheven – bewust niet aan een commerciële partij uitbesteed, omdat het doel niet is winst cq. dividend, maar burgers te verzekeren van een veilige, vlotte en betaalbare verbinding. Tjin Asjoe en Gonzalez kregen inzicht in de structuur en de manier waarop de provincie als aandeelhouder met de directies en de Raad van Commissarissen omgaat.De belangstelling voor hoe andere overheden hun relatie met overheidsentiteiten hebben vormgegeven en in de praktijk brengen vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat het openbaar lichaam Bonaire in november 2018 met het Rijk heeft gesloten. Inmiddels is uitvoering gegeven aan de daarin vastgelegde afspraak de overheidsnv’s door te lichten. Dat is door het bureau crmLiNK gedaan, resulterend in een groot aantal aanbevelingen die door een inmiddels geïnstalleerde Stuurgroep Deelnemingen nader worden geëvalueerd aan de hand waarvan kwartiermaker Gonzalez een implementatieplan kan opstellen.

Bij de foto’s:

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe in gesprek met gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Foto OLB).

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe, Kwartiermaker Deelnemingen Nerry Gonzales met gedeputeerde Jo-Annes de Bat en diens staf. Links Statenlid Harold van de Velde (Foto OLB).

Share This
error: Content is protected !!