Entrante promé di yanüari 2020, ta suplementá penshun di behes (AOV) pa mayornan di edat ku un entrada abou i ku tiki kapital propio (‘eigen vermogen’). Esaki ta un di e medidanan di Ministerio di Asuntunan Sosial i Labor pa halsa benefisio i pagonan na Hulanda Karibense.

Personanan di 64 aña òf mas ku tin un mínimo di 5 aña bibá na Hulanda Karibense di forma legal, por bini na remarke si nan tin un entrada ku ta mas abou ku suèldu mínimo legal (‘Wettelijk Minimumloon’, WML). Pa Boneiru e montante aki ta 951 USD pa luna. Na Saba i Sint Eustatius e montantenan ta respektivamente 1.134 USD i 1.147 USD. Posibel penshun di un dunadó di trabou anterior ta eksonerá te ku 54 dòler pa luna.

Ora ta determiná e derechi riba e AOV Èkstra, ta inkluí un persona su pertenensia personal  tambe den e kalkulashon. Pa Boneiru e límite máksimo ta 8.760 USD. Pa Saba i Sint Eustatius, esakinan ta USD 10.460 i USD 10.600 respektivamente. Por lo tantu, personanan mayor di edat ku tin pertenensia personal  balorá na  mas ku e montantenan aki, no ta bini na remarke pa e AOV Èkstra aki.


Por apliká pa e AOV Èkstra entre 6 di yanüari i promé di aprel 2020 na unidat SZW di RCN. Esaki por segun sita òf durante orario di konsulta spesial. Tambe por lesa mas tokante AOV Èkstra riba e wèpsait di RCN.

Banda di e AOV Èkstra, e penshun regular di AOV tambe ta oumentá entrante 2020 pa tur persona ku tin derecho riba AOV. Esaki ta un oumento di 6.2% na Boneiru, 5.3% na Saba i 2.7% na Sint Eustatius. Personanan ku derecho riba AOV ta risibí e oumento outomátikamente riba nan kuenta.


EXTRA AOV VOOR OUDEREN MET EEN LAAG INKOMEN

Vanaf 1 januari 2020 wordt de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering) aangevuld voor ouderen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen. Dit is één van de maatregelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de inkomens en uitkeringen in Caribisch Nederland te verhogen.

Personen van 64 jaar of ouder die minimaal 5 jaar rechtmatig in Caribisch Nederland wonen, komen in aanmerking als zij een inkomen hebben dat lager is dan het Wettelijk Minimumloon. Voor Bonaire gaat dit om een bedrag van 951 USD per maand. Op Saba en Sint Eustatius gaat het om respectievelijk 1.134 USD en 1.147 USD. Eventueel pensioen van een voormalige werkgever wordt vrijgesteld tot 54 dollar per maand.  


Ook het vermogen wordt meegenomen in het vaststellen van het recht op Extra AOV. Voor Bonaire geldt een vermogensgrens van maximaal 8.760 USD. Voor Saba en Sint Eustatius is dit respectievelijk 10.460 USD en 10.600 USD. Ouderen die meer dan dit bedrag aan eigen vermogen hebben, komen dus niet in aanmerking voor Extra AOV.

De Extra AOV kan aangevraagd worden tussen  6 januari en 1 april 2020 bij de RCN-unit SZW. Dit kan op afspraak of tijdens speciale spreekuren. Ook kunt u meer informatie over Extra AOV vinden op de RCN website. 
Naast de Extra AOV stijgt het reguliere AOV-pensioen per 2020 voor alle AOV-gerechtigde ouderen. Het gaat om een stijging van 6,2% op Bonaire, 5,3% op Saba en 2,7% op Sint Eustatius. Dit aangepaste bedrag krijgen de AOV-gerechtigde ouderen automatisch op hun rekening bijgeschreven.


Share This
error: Content is protected !!