Child Safety Seat Project

Kralendijk – Despues di e anunsiokuLei di TráfikoBoneiru lo a bin na vigor, inkluyendo e regla tokantestulspesialpa muchaKiwanis Club of Kralendijk, Bonaire a tumakomo meta parekoudá fondo pa por hasidonashon di stulspesialpa mucha na famianan di menos rekursokuyu di menos ku 4 aña.

Danki na sponsornan i komunidat di Boneiruku a kontribuí na e eventonanparekoudá fondo,KiwanisClub of Kralendijk, Bonairepor a kumpra 28 di e stulnanpa mucha nobo. E stulnanakitakumpliku e reglanan di seguridat.

A pesar di e hecho ku e periodo di transishon pa e leinobodrenta na vigor a kedaextendé Kiwanis club of Kralendijk, Bonaire, tahañakusiguridat di muchanan den tráfikota importante i no por sigiwarda.

Artíkulo 77 insiso 2di e leinobotastipulákumucha mas chikituku 4 aña tin mag di bai komopasahero den outosolamente  si nan ta sintá den un stulspesialpamuchaòfsi nan ta sintariba un ophetospesialku ta hasi e asiento di outo mas haltu. E stulspesialpamuchamester tin un etikèt di aprobashon.

Ku ayudo di SHiF Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire a selekshonáTabitha, Sentro Pre-eskolarHardinTia Susi Mama HobenAktivo

E kostonan di e ‘Child Safety SeatProject’ di Kiwanis club of Kralendijk, Bonairea wordukubrípa medio di eventonanparekouda fondo di e club. En particular e findishi durante e selebrashon di edi dos aniversario di restorant La Terrazza. La Terrazzatabatake duna bèk na komunidat i a aserkáKiwanis club of Kralendijk, Bonairepapartisipá na un di e proyektonanku Kiwanis tabatatrahando riba dje. E proyekto di ‘childseat’ tabataperfekto, mirando e futuro implementashon di e lei di tráfiko. Durante e fiesta na La Terrazzaa bende produkto, servisio i arte na findishi. Tur e artikulonan a wordu doná dor di kompanianan i partikulir. Di e manera aki La Terrazza i Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire a rekoudá mas ku $ 1600 pa e Child Seat Project. Ku koperashon di IFC iAutostoeltje.nl/ Ellermeijer Trading na Hulandai e kompanía lokal Rocargo Services, Kiwanis a logra bestèl i risibí 28 stul spesial pa mucha.

Kiwanis lo hasidonashon di e stulnanaki na: Tabitha, Sentro Pre-eskolarHardinTia Susi Mama HobenAktivo

Kiwanis Club de Kralendijk, Bonairekegradisíe siguiente personanan, kompaníanan: Gabriele TixiiAngèle van Leusden di La Terrazza, Robert Croes jr.i Itishmire Croesdi RocargoServices, MartijnBurghoorn di IFC, Marcel Ellermeijer di Autostoeltje.nl/ Ellermeijer Trading i tambe tur otro ku di un manera of otro a yudapahasi e proyektoaki un realidat.

Kiwanis club of Kralendijk, Bonaire ta invitaprensakordialmentepa asistí na e entrega di e stulnan pa mucha

Fecha: 29-11-2019

Ora: 17:30

Lugá: La Terrazza, Kaya Grandi

Bo(so)presensia ta sumamenteapresiá


KIWANIS CLUB OF KRALENDIJK, BONAIRE SCHENKT 28 AUTOSTOELTJES

Child Safety Seat Project

Na de aankondiging van de toepassing van de Verkeerswet Bonaire met de nieuwe regel voor autostoeltjes, heeft Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire het doel gesteld fondsen te werven om aan minderbedeelde gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar autostoeltjes te doneren.

Dankzij de sponsors en de gemeenschap van Bonaire, die hebben bijgedragen aan onze fondsenwervende evenementen, kon de club 28 gloednieuwe autostoeltjes aanschaffen. Deze autostoeltjes voldoen uiteraard aan de veiligheidsregels.

Ondanks het feit dat de overgangsperiode voor de invoering van de nieuwe wet verlengd is, vindt Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire dat de veiligheid van kleine kinderen in het verkeer belangrijk is en niet uitgesteld kan worden.

De nieuwe wet bepaalt in artikel 77 lid 2 dat kinderen jonger dan 4 jaar alleen in een auto mogen rijden als ze op een autostoeltje of stoelverhoger zitten. Dit autostoeltje moet een keurmerk hebben. Samen met SHiF/ Jeugd en Gezin werden werden Tabitha, Sentro Pre-Eskolar Hardin Tia Sus en Mayor Hoben Aktivo geselecteerd, waar de autostoeltjes op vrijdag 29 november aan worden geschonken.

De kosten van het Kiwanis van Kralendijk, Bonaire Child Safety Seat Project zijn gedekt door geldinzamelingsacties van de club. In het bijzonder de fondsenwervingsveiling tijdens de viering van het tweede jubileum van restaurant La Terrazza. La Terrazza wilde iets terugdoen voor de gemeenschap en benaderde Kiwanis club of Kralendijk, Bonaire om mee te werken aan een van de projecten van de club. Het Child Safety Seat Project van Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire was perfect vanwege de aanstaande implementatie van de verkeerswet. Tijdens het jubileumfeest van La Terrazza werden goederen, diensten en kunst geveild, geschonken door bedrijven en particulieren. La Terrazza en Kiwanis Club van Kralendijk hebben op deze manier samen meer dan $ 1600 ingezameld voor het Child Safety Seat Project. Met de medewerking van IFC en Autostoeltje.nl/ Ellermeijer Trading in Nederland en het lokale bedrijf Rocargo Services, kon Kiwanis ervoor zorgen dat 28 autostoeltjes werden besteld en geleverd.

Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire wil de volgende personen, bedrijven en instanties bedanken: Gabriele Tixi en Angèle van Leusden van La Terrazza, Robert Croes jr. en Itishmire Croes van Rocargo Services, Martijn Burghoorn van IFC, Marcel Ellermeijer van Autostoeltje.nl/ Ellermeijer Trading en iedereen die op een of andere manier heeft geholpen om dit project mogelijk te maken.

Graag nodigen wij u uit voor een persmoment waarop Kiwanis Club of Kralendijk, Bonaire de autostoeltjes gaat uitreiken aan de geselecteerde organisaties;

Datum: vrijdag 29 november 2019

Tijd: 17.30 uur

Locatie: La Terrazza, Kaya Grandi

Wij hopen u daar te mogen verwelkomen!

Share This
error: Content is protected !!