Minister Arie Slob (Enseñansa Básiko i Sekundario & Media) a hiba bishita di trabou na Hulanda Karibense di djaluna 13 te ku djárason 15 di yanüari. Un bishita ku prinsipalmente tabata den kuadro di introdukshon na e sektor di enseñansa riba e tres islanan. Ademas di hiba kombersashon ku diferente gerensia di skol, minister a papia tambe ku diferente alumno.

“Mi ta kontentu ku e kaluroso bon biní. Ta tremendo kon ta traha ku tantu pashon i esfuerso pa enseñansa i desaroyo di muchanan na Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Tur enseñansa tin e kalidat básiko na òrdu, esei ta un gran logro. Awor ta importante pa mantené esaki i sigui”, segun e minister.

Riba djárason, minister Slob i Diputado di Enseñansa Nina Den Heyer, a firma e di dos Akuerdo pa Edifisionan Eskolar na Boneiru. Bou di e promé akuerdo, firmá na 2012,  a renobá algun edifisio eskolar radikalmente. Tambe a konstruí un edifisio nobo pa Liseo Boneriano (mavo, havo i vwo) di Scholengemeenschap Bonaire (SGB) i pa Kolegio Papa Cornes (enseñansa básiko).

E di dos akuerdo ku a firma awor, ta establesé entre otro akuerdonan pa konstrukshon di edifisionan nobo pa e sekshon di mbo i vmbo di SGB, pa De Pelikaan (skol básiko) i pa renobashon di e edifisio di Kolegio Kristu Bon Wardador (skol básiko). Nobo den esaki ta ku na Boneiru, Fundashon Propiedat Inmóbil Bonaire lo ehekutá e trabounan bou di responsabilidat di Entidat Públiko Boneiru. Te ku resientemente Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tabata enkargá ku maneho di e diferente proyektonan na nòmber di e entidatnan públiko i di e ministerio.

Den e temporada di 2012 pa 2019 na Saba i Sint Eustatius tambe a renobá diferente edifisio eskolar, dirigí pa RVB. Na Sint Eustatius a traha entre otro un edifisio nobo pa Governor de Graaff School (enseñansa básiko). Ku entidatnan públiko di Saba i Sint Eustatius tambe a firma akuerdonan nobo pa e proyektonan di akohida eskolar. Na Saba, banda di renobashon amplio di konstrukshon nobo pa skol básiko Sacred Heart i pa Saba Comprehensive School, un kompleho nobo lo lanta pa akohida pre i póseskolar. Na Sint Eustatius ta trahando riba un kompleho nobo di skol pa Gwendoline van Putten School i riba un ‘upgrade’ di e tereno pafó di e resien renobá Seventh Day Adventist School pa enseñansa básiko.

Minister Slob: “Mi ta orguyoso di e akuerdonan tokante alohamentu di enseñansa ku nos a sera ku otro. Esei ta duna konfiansa pa traha riba futuro den kua nos lo keda traha huntu pa sigui mehorá enseñansa riba e islanan ainda mas, na interes di tur e muchanan.”


MINISTER SLOB TROTS OP ONDERWIJS CARIBISCH NEDERLAND

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs & Media) bracht van maandag 13 tot en met woensdag 15 januari een bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Een bezoek dat vooral in het teken stond van kennismaking met het onderwijsveld op de drie eilanden. Behalve met diverse schoolleidingen, heeft de minister ook met tal van leerlingen gesprekken gevoerd.


“Ik ben blij met de warme ontvangst. Het is geweldig dat met zoveel passie en inzet wordt gewerkt aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Al het onderwijs heeft de basiskwaliteit op orde, dat is een knappe prestatie. Het is nu zaak dat vast te houden en erop voort te bouwen”, aldus de minister.

Op woensdagmiddag hebben minister Slob en onderwijsgedeputeerde Nina den Heyer het tweede onderwijshuisvestingsconvenant voor Bonaire ondertekend. Onder het eerste convenant, getekend in 2012, is een aantal schoolgebouwen ingrijpend gerenoveerd. Ook is er een nieuw onderkomen gebouwd voor het Liseo Boneriano (mavo, havo en vwo) van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en voor Kolegio Papa Cornes (primair onderwijs).

Het tweede convenant dat nu is ondertekend, legt onder meer de afspraken vast voor nieuw te bouwen onderkomens voor de mbo en vmbo sectie van de SGB en basisschool De Pelikaan en voor renovatie van de huisvesting van basisschool Kolegio Kristu Bon Wardador. Nieuw hierin is dat de werkzaamheden op Bonaire onder verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire zullen worden uitgevoerd door de stichting Fundashon Propiedat Inmobil Bonaire. Tot voor kort verzorgde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) namens de openbare lichamen en het ministerie het management van de verschillende projecten.


In de periode 2012 – 2019 zijn onder aansturing van de RVB ook op Saba en Sint Eustatius diverse schoolgebouwen gerenoveerd en is op Sint Eustatius onder andere een nieuwe school gebouwd voor de Governor de Graaff School (basisonderwijs). Ook met deze twee openbare lichamen zijn nieuwe convenanten ondertekend voor de resterende onderwijshuisvestingsprojecten. Op Saba zal, naast een uitgebreide renovatie en nieuwbouw voor de Sacred Heart basisschool en de Saba Comprehensive School, een nieuw complex verrijzen voor de voor- en naschoolse opvang. Op Sint Eustatius wordt momenteel gewerkt aan een nieuw schoolcomplex voor de Gwendoline van Putten School en een upgrade van het buitenterrein van de recent gerenoveerde Seventh Day Adventist School voor basisonderwijs.

Minister Slob: “Ik ben trots op de afspraken over onderwijshuisvesting die we hebben gemaakt met elkaar. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we samen zullen werken aan het verder verbeteren van het onderwijs op de eilanden, in het belang van alle kinderen.”

Share This
error: Content is protected !!