Kralendijk – Riba djabièrnè 17 di yanüari Unicef Hulanda (Unicef NL) a fasilitá un reunion tokante un vishon pedagógiko pa e programa di BES(t) 4 Kids i nan partnernan na Boneiru. Motibu pa e reunion tabata resultadonan i rekomendashonnan den e análisis di situashon di derechonan di mucha na Hulanda Karibense, ku nan a publiká na luna di òktober 2019. Un punto di salida importante pa e reunion tabata e ‘Komponentenan pa un Vishon Pedagógiko – Bouwstenen voor een Pedagogische Visie’ di Entidat Públiko Boneiru ku nan a desaroyá a base di algun seshon ku Entidat Públiko Boneiru a organisá na aña 2017 i ku ta keda sirbi komo kuadro di referensia pa elaborashon mas aleu i implementashon di un vishon ku sosten di henter nos komunidat tokante kon pa anda ku mucha. Un grupo di personanan entusiasmá ku ta traha den akohida di mucha, akohida despues di skol i den enseñansa i tambe empleadonan públiko a akudí na e reunion ku por sierto tabata bon bishitá.

Meta di e reunion tabata pa sòru pa mas komprenshon tokante importansia di stimulashon tempran i un klima protektor pa desaroyo optimal di e mucha i pa alkansá konsenso tokante un konsepto di vishon pedagógiko, kompartí entre BES(t) 4 Kids i partnernan riba nos isla. Durante e reunionnan e interesadonan a mustra riba importansia di e vishon pedagógiko pa enfatisá ku tantu dunadónan di kuido komo mayornan mester ta emoshonalmente disponibel pa nos muchanan i ku nan mester ekspresá amor den nan andamentu ku mucha i rekonosé ku amor ta hopi importante den desaroyo di mucha. ‘Akohida pa mucha kualitativo ta eksigí pa organisashonnan di akohida di mucha ta traha a base di un vishon pedagógiko. E vishon aki ta determiná kon ta duna kontenido na diferente aspekto di akohida di mucha, inkluso e strategianan pedagógiko i di enseñansa ku profeshonalnan ta usa. Pa reinforsá kalidat pedagógiko, BES(t) 4 Kids ta sostené organisashonnan di akohida di mucha ku desaroyo i aktualisashon di nan vishon pedagógiko. Un reunion manera esaki, i traha huntu ku UNICEF i tur partner riba nos isla, ta di gran balor’, segun Fleur Lagcher, mènedjer di programa di BES(t) 4 Kids.

Unicef NL a fasilitá tambe mesun tipo di reunion na Saba i Sint Eustatius dia 20 i 21 di yanüari. E kònsùltent regional sra Sian Williams, kende desde 1993 ta establesé na Jamaica i tin hopi eksperensia ku desaroyo di maneho i programa pa desaroyo di mucha chikitu (ECD) den Komunidat Karibense (CARICOM), a fasilitá e reunionnan. ‘A base di desaroyo di serebro di un mucha nos sa ku eksperensia, tantu bon komo malu, tin un impakto riba kon un mucha ta lanta. Duna kariño, hunga, papia i skucha, i duna guia kuidadoso, tur ta yuda un mucha krese sosialmente i emoshonalmente i siña kon e mester komportá su mes. Deskuidá un mucha, no duna atenshon na un mucha of pió ainda, hasié doló, ta okashoná daño i retraso den su desaroyo. Ta hopi difísil pa remediá daño ku a hasi na un mucha komo konsekuensia di falta di stimulashon òf di strès’, asina Williams a splika.

Lo usa e palabrashonnan ku a hasi durante e reunionnan komo base pa e ‘Communication 4 Development Trainings (C4D) – Entrenamentu di Komunikashon pa Desaroyo’ ku mas lat den e aña aki UNICEF NL ta bai organisá riba nos islanan. Durante e entrenamentunan e tim di BES(t) 4 Kids i nan partnernan lo atkirí konosementu i abilidatnan tokante sistemanan di enfoke riba komunikashon di UNICEF ku nan ta usa mundialmente pa enbolbí komunidatnan i promové komportashon i kambio sosial. ‘Riba kada un di nos islanan e interesadonan durante e reunionnan a pone énfasis riba e nesesidat pa akumulá ‘input’ i ‘ownership’ di e vishon di un komunidat mas ámplio. Esaki ta demostrá determinashon di e profeshonalnan pa hasi uso di un atendementu partisipativo na momentu di atendé ku nesesidatnan di nan gruponan di enfoke. E entrenamentunan di C4D lo sostené e tim di BES(t) 4 Kids i nan partnernan ku tradukshon di e vishonnan pedagógiko den strategianan di komunikashon efektivo ku ta enbolbí tantu edukadornan komo mayornan’, segun La-Toya Charles, lider di proyekto di UNICEF NL Hulanda Karibense.UNICEF NL FACILITEERT VERGADERINGEN OVER PEDAGOGISCHE VISIE

Kralendijk – UNICEF Nederland (NL) faciliteerde op vrijdag 17 januari een vergadering over een pedagogische visie van het BES(t) 4 Kids-programma en hun partners op Bonaire. Aanleiding voor de bijeenkomst waren bevindingen en aanbevelingen in de situatieanalyse van de rechten van kinderen in Caribisch Nederland, die in oktober 2019 werd gepubliceerd. Een belangrijke uitgangspunt voor de bijeenkomst waren de ‘Bouwstenen voor een Pedagogische Visie’ van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) die zijn ontwikkeld op basis van een aantal sessies, georganiseerd door OLB in 2017, en blijven dienen als referentiekader voor de verdere uitwerking en implementatie van een eilandbrede gedragen visie hoe met kinderen om te gaan. De bijeenkomst werd goed bezocht door een enthousiaste groep personen die werkzaam zijn in de kinderopvang, naschoolse opvang en in het onderwijs, evenals door ambtenaren.

Het doel van de bijeenkomst was om te zorgen voor meer begrip over het belang van vroege stimulatie en een beschermend klimaat voor de optimale ontwikkeling van het kind en om consensus te bereiken over een concept pedagogische visie gedeeld tussen BES(t) 4 Kids en partners op het eiland. Tijdens de vergaderingen wezen belanghebbenden op het belang van de pedagogische visie om te benadrukken dat zowel zorgverleners als ouders emotioneel beschikbaar moeten zijn voor kinderen en liefde moeten uiten in hun omgang met kinderen erkennende dat liefde erg belangrijk is in de ontwikkeling van het kind. “Kwalitatieve kinderopvang vereist dat kinderopvangorganisaties vanuit een pedagogische visie werken. Deze visie bepaalt hoe inhoud wordt gegeven aan de verschillende aspecten van kinderopvang, inclusief de pedagogische en onderwijsstrategieën die door de professionals worden gebruikt. Om de pedagogische kwaliteit te versterken, ondersteunt BES(t) 4 Kids de kinderopvangorganisaties bij het ontwikkelen of bijwerken van hun pedagogische visie. Een vergadering als deze, en samen te werken met UNICEF en alle partners op het eiland, is van grote waarde” aldus Fleur Lagcher, Program Manager, BES(t) 4 Kids.

UNICEF NL faciliteerde ook soortgelijke bijeenkomsten op Saba en Sint Eustatius op 20 en 21 januari. De vergaderingen werden gefaciliteerd door de regionale consultant mevrouw Sian Williams, die sinds 1993 gebaseerd is op Jamaica en zeer ervaren is in de ontwikkeling van beleid en programma’s voor de ontwikkeling van jonge kinderen (ECD) in de Caribische Gemeenschap (CARICOM). “We weten uit de ontwikkeling van de hersenen van een kind dat ervaring, zowel goede als slechte, een impact heeft op hoe het kind opgroeit. Genegenheid tonen, spelen, praten en luisteren, en zorgzame begeleiding geven, allemaal helpen een kind sociaal en emotioneel te groeien en te leren hoe zich te gedragen. Een kind verwaarlozen, geen aandacht schenken of erger nog, een kind pijn doen, veroorzaakt schade en vertraagt zijn ontwikkeling. Het is heel moeilijk om schade aan kinderen ongedaan te maken als gevolg van gebrek aan stimulatie of stress, ”legde Williams uit.

De afspraken gemaakt tijdens de vergaderingen zullen worden gebruikt als basis voor de Communication 4 Development Trainings (C4D) die UNICEF NL later dit jaar op de eilanden zal organiseren. Tijdens de trainingen zullen het BES(t) 4 Kids-team en hun partners kennis en vaardigheden opdoen over UNICEF-communicatiebenaderingen die wereldwijd worden gebruikt om gemeenschappen te betrekken en gedrag en sociale verandering te bevorderen. “Op elk van de eilanden benadrukten belanghebbenden tijdens de vergaderingen de noodzaak om input en ownership van de visie van de bredere gemeenschap te vergaren. Dit toont de vastberadenheid van de professionals om een participatieve aanpak te hanteren bij het aanpakken van de behoeften van hun doelgroepen. De C4D-trainingen zal het BES(t) 4 Kids-team en hun partners ondersteunen bij het vertalen van de pedagogische visies in effectieve communicatiestrategieën die zowel opvoeders als ouders betrekken,” La-Toya Charles, UNICEF NL Caribisch Nederland Projectleider.

Share This
error: Content is protected !!