KRALENDIJK – Riba enkargo di Gerensia di Aplikashon di Sanshon i Hubentut, e Agensia di Institushonnan Hudisial, Institushon Hudisial Hulanda Karibense (JICN), i Sosiedat Antia, a start un proyekto di dos aña entrante promé di febrüari 2020 pa realisá un departamentu forense (hudisial) den JICN.

E nesesidat pa un bon departamentu hudisial den JICN ta grandi. Ofresementu di atenshon spesialisá pa detenidonan ku afektashon di kondukta òf un adikshon no tabata disponibel ainda na Hulanda Karibense. Dor di traha huntu, e plan di proyekto aki ta proveé tratamentu di detenidonan ku ya ta hospedá den JICN.

Den un departamentu espesialmente ekipá, lo entrená empleadonan di JICN pa bira trahadónan di kuido i tratamentu di detenido. Nan lo risibí sosten di dos sikólogo ku ta responsabel pa e tratamentu di detenidonan. Huntu ku dos persona enkargá ku supervishon di aktividat nan ta bai forma e departamentu forense. Ta selektá e detenidonan pa e departamentu aki dor di ekspertonan di kondukta di Detenshon i Re-integrashon.

Ku inisio di e plan di proyekto aki por ofresé e ayudo nesesario pa detenidonan. E ta satisfasé un nesesidat fuerte dentro di JICN. E kuido adekuá pa kada detenido. Tambe pa e mobilidat den JICN esaki ta un paso pa dilanti. Empleadonan di JICN ta haña posibilidat èkstra pa desaroyá den nan karera. Riba djaluna dia 3 di febrüari a para ketu na e echo alegre aki.


TWEEJARIG PROJECTPLAN VOORZIET IN REALISATIE VAN FORENSISCHE AFDELING BINNEN DE JICN

KRALENDIJK – In opdracht van Directie Sanctietoepassing en Jeugd zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en het Maatschap Antillen op 1 februari in 2020 een tweejarig project aangegaan om forensische zorgplaatsen te realiseren in de JICN.

De behoefte aan een goede forensische afdeling binnen de JICN is groot. Het bieden van gespecialiseerde zorg voor gedetineerden met een gedragsstoornis of een verslaving was nog niet beschikbaar in Caribisch Nederland. Door de krachten te bundelen voorziet dit projectplan in de behandeling van gedetineerden die al binnen de JICN zijn gehuisvest. Binnen een speciaal ingerichte afdeling worden JICN medewerkers opgeleid tot zorg- en behandel inrichtingswerkers. Zij krijgen ondersteuning van twee psychologen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de gedetineerden. Samen met twee activiteitenbegeleiders gaan zij de forensische afdeling vorm geven. Gedetineerden voor deze afdeling worden geselecteerd door gedragsdeskundigen van Detentie en Re-integratie.

Met de start van dit projectplan kan hulp geboden worden die nodig is voor de gedetineerden. Het voorziet in een behoefte die sterk leeft binnen de JICN. De juiste zorg voor iedere gedetineerde. Ook voor de mobiliteit binnen de JICN is dit een stap vooruit. JICN medewerkers krijgen een extra mogelijkheid om zich te ontwikkelen in hun carrière. Op maandag 3 februari is er stilgestaan bij dit heugelijke feit.


BIENNIAL PROJECT PLAN PROVIDES FOR THE REALIZATION OF A FORENSIC DEPARTMENT WITHIN THE JICN

KRALENDIJK – Commissioned by the Directie Sanctietoepassing en Jeugd (Directorate of Sanctions Application and Youth), the Dienst Justitiële Inrichtingen (Dutch Custodial Institutions Agency), the Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (Correctional Institution Caribbean Netherlands, hereinafter JICN) and Maatschap Antillen (Netherlands Antilles Partnership) entered a two-year project on February 1st, 2020 to realize placement under forensic care within the JICN.

There is a great need for a good forensic department within the JICN. Providing specialized care for detainees with a behavioral disorder or addiction was not yet possible in the Caribbean Netherlands. By joining forces this project plan provides for the treatment of detainees who are already housed within the JICN. Within a custom equipped department JICN employees are trained as care and treatment facility workers. They are supported by two psychologists who are responsible for the treatment of the detainees. Together with two activity supervisors they will design the forensic department. Detainees for this department will be selected by behavioral specialists from Detention and Reintegration (Detentie en Re-integratie).

With the start of this project plan, help can be provided that is necessary for the detainees. It meets a need that is strongly felt within the JICN. The right care for every detainee. This is also a step forward for the mobility within the JICN. JICN employees get an extra opportunity to develop themselves in their career. On Monday, February 3rd, this memorable fact will be honored.

Share This
error: Content is protected !!