Den Haag – Gezaghebber Edison Rijna a partisipá na e asina yamá konferensia di alkalde na Hulanda. Riba invitashon di e Sosiedat Hulandes di Alkalde (di kua èks minister di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino Liesbeth Spies ta presidente) gezaghebber Rijna riba un di e dianan di konferensia a tuma e asina yamá diskurso di mesa na su enkargo. Gezaghebber Edison Rijna a konta su oudiensia tokante e posishon spesial ku Boneiru desde aña 2010 ta okupá den e sistema estatal hulandes komo entidat públiko. 

‘Den hopi sentido Boneiru, meskos ku nos islanan ruman Sint Eustatius i Saba ku nos ta forma Hulanda Karibense kuné, ta parse munisipionan na Hulanda. Na mes momentu e diferensianan ta grandi. Segun mi opinion personal riba sierto terenonan e diferensianan aki ta muchu grandi’, segun Rijna ku en konekshon ku esaki a mustra riba e promesa ku lo a pone e fasilidatnan riba un nivel ku ta akseptabel dentro di Hulanda. ‘Pa loke ta trata enseñansa, kuido di salú i siguridat a kumpli ku e promesa aki, riba otro terenonan – manera kombatimentu di pobresa, infrastruktura i desaroyo ekonómiko – tin hopi trabou pa hasi ainda pa e ministerionan enbolbí.’ 


Gezaghebber a hasi uso di e oportunidat pa kita un malkomprendementu persistente for di kaminda: ‘Ku regularidat mi ta lesa i tende – tambe di hendenan ku lo mester sa mihó – ku ta masha hopi sèn mes ta bai pa nos islanan. Si, ta bèrdat ku pa medio di fondo di BES i pagonan ku un meta spesífiko (doeluitkering) meskos ku munisipionan na Hulanda nos ta risibí un kontribushon finansiero di reino. Pero loke nunka niun hende no ta bisa aserka ta ku nos 21.000 suidadanonan huntu ku e kantidat chikitu di empresa den nos komunidat anualmente ta aportá mas ku 140 mion euro pa medio di impuesto i prima na kaha di estado.’ 

Rijna a elogiá e koperashon ku munisipionan ku nos ta hasi ‘twinning’ kuné i enfrente e alkaldenan a ekspresá e deseo ku mas munisipio lo ta dispuesto pa kompartí nan konosementu i eksperensia ku Boneiru. Tambe (ku un kinipí di wowo) el a sugerí e organisashon pa tene un siguiente konferensia di alkalde na un sitio kaminda ta reina un mihó klima.     


GEZAGHEBBER RIJNA BIJ BURGEMEESTERSCONFERENTIE

Den Haag – Gezaghebber Edison Rijna heeft in Nederland deelgenomen aan de zogeheten burgemeestersconferentie. Op verzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (waarvan oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies voorzitter is) nam Rijna op een van de conferentiedagen de zogeheten tafelrede voor zijn rekening. De gezaghebber vertelde zijn gehoor over de bijzondere positie die Bonaire sinds 2010 als openbaar lichaam in het Nederlandse staatsbestel inneemt. 

,,In veel opzichten lijkt Bonaire, net als onze zustereilanden Sint Eustatius en Saba waarmee wij Caribisch Nederland vormen, op gemeenten in Nederland. Tegelijkertijd zijn de verschillen groot. Naar mijn persoonlijke mening op sommige terreinen té groot”, aldus Rijna die in dat verband wees op de toezegging dat de voorzieningen op een binnen Nederland aanvaardbaar niveau zouden worden gebracht. ,,Qua onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid is die belofte ingelost, op andere terreinen – zoals armoedebestrijding, infrastructuur en economische ontwikkeling – is er voor de betrokken ministeries nog veel werk te verrichten.” 

De gezaghebber greep de gelegenheid aan om een hardnekkig misverstand weg te nemen: ,,Regelmatig lees en hoor ik – ook van mensen die beter zouden moeten weten – dat er bakken met geld naar de eilanden gaan. Ja, het is waar dat wij via het BES-fonds en doeluitkeringen net als gemeenten een financiële bijdrage van het rijk ontvangen. Maar wat er nooit bij wordt gezegd is dat onze 21.000 burgers samen met het kleine bedrijfsleven dat wij hebben jaarlijks ruim 140 miljoen euro via belastingen en premies aan de staatskas bijdragen.” 

Rijna prees de samenwerking met gemeenten waarmee wordt ‘getwind’ en sprak de ten overstaan van de burgemeesters de hoop uit dat meer gemeenten bereid zijn hun kennis en ervaring met Bonaire te delen. Ook deed hij de organisatie (met een knipoog) de suggestie een volgende burgemeestersconferentie op een locatie te houden waar een beter klimaat heerst.

Share This
error: Content is protected !!