Minister Van Veldhoven (Medio ambiente i Bibienda) a kontestá preguntanan di Tweede Kamer tokante Kadasterwet BES. E lei ta regulá pa kadasternan na Hulanda Karibense (Boneiru, Sint Eustatius i Saba) bai resortá bou di Kadaster Hulanda. E meta di e lei ta pa garantisá kontinuidat i kalidat di kadasternan na e islanan i pa mehorá e siguridat hurídiko. A base di e kontestanan, Tweede Kamer lo disidí kon nan lo sigui atendé ku e proposishon di lei aki.

Pa e islanan e lei ta nifiká ku lo bai tin mas uniformidat den e manera di traha i mas transparensia. Esaki ta duna mas klaridat na usuarionan: doñonan, notarionan, kompanianan ku ta bende tereno i kas, bankonan i desaroyadó di proyekto. Konsulta ku e islanan pa loke ta trata por ehèmpel e tarifanan a haña un parti importante den e proposishon di lei aki. Oumento di e siguridat hurídiko ta stimulá tambe e merkado di propiedat i asina tambe desaroyo ekonómiko i prosperidat di e islanan.

Kadaster Hulanda ta duna sosten na e kadasternan di e islanan for di 2011 ku entre otro digitalisashon i outomatisashon. Na momentu ku e lei drenta na vigor Kadaster, den kombersashon estrecho ku Kolegionan Ehekutivo di e islanan, lo sigui ku e trayekto di modernisashon aki.


MINISTER VAN VELDHOVEN STUURT TWEEDE KAMER ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER DE KADASTERWET BES

Vandaag heeft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de Kadasterwet BES. De wet regelt het onderbrengen van de kadasters in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) bij Kadaster Nederland. Het doel van de wet is de continuïteit en kwaliteit van de kadasters op de eilanden te waarborgen en de rechtszekerheid te verbeteren. Op basis van de antwoorden bepaalt de Tweede Kamer hoe ze het wetsvoorstel verder wil behandelen.

Voor de eilanden betekent de wet een meer uniforme en transparante werkwijze. Dit biedt de gebruikers – eigenaren, notarissen, makelaars, banken, projectontwikkelaars – meer duidelijkheid. Consulatie van de eilanden – bijvoorbeeld over tarieven – heeft een belangrijke plek gekregen in het wetsvoorstel. Het vergroten van de rechtszekerheid stimuleert bovendien de vastgoedmarkt en daarmee de economische ontwikkeling en welvaart op de eilanden.

Kadaster Nederland ondersteunt de kadasters op de eilanden al sinds 2011 met digitalisering en automatisering. Na inwerkingtreding van de wet zal het Kadaster in goed overleg met de bestuurscolleges deze modernisering voortzetten.


MINISTER VAN VELDHOVEN ANSWERS QUESTIONS HOUSE OF REPRESENTATIVES ABOUT KADASTERWET BES

Minister Van Veldhoven (Environment and Housing) answered questions today from the House of Representatives (Tweede Kamer) about the Land Registry Act BES (Kadasterwet BES). The law regulates the land registry in the Caribbean Netherlands (Bonaire, St. Eustatius and Saba) with Kadaster in the Netherlands. The purpose of the law is to guarantee the continuity and quality of the land registers on the islands and to improve legal certainty. Based on the answers, the House of Representatives will decide how it intends to further treat the bill.

For the islands, the law means a more uniform and transparent working method. This offers users – owners, notaries, real estate agents, banks, project developers – more transparency. Consultation of the islands – for example about rates – has been an important part of this bill. Increasing legal certainty also stimulates the real estate market and thus the economic development and prosperity on the islands. Kadaster Netherlands supports the land registers (kadasters) on the islands since 2011 with digitization and automation. After the law comes into force, Kadaster will continue with the modernization in close consultation with the executive councils.

Share This
error: Content is protected !!