Kralendijk, Awe den un reunion no-programá Kolegio Ehekutivo a para ámpliamente ketu serka e impakto sosial ekonómiko di e medidanan ku nan a tuma pa prevení ku e vírùs di corona ta alkansá Boneiru i kon por mitigá e impakto ei ku medidanan dirigí.

Naturalmente protekshon di salú públiko ta prioridat di Kolegio Ehekutivo i pa e motibu aki a aktivá e Tim di Maneho Insular ku a base di konsehonan di ekspertonan médiko kontínuamente ta konsiderá si medidanan adishonal ta nesesario. Paralelo na esei, asina Kolegio Ehekutivo a disidí riba proposishon di diputado Elvis Tjin Asjoe, a forma un ‘taskforce’ ku ta konsentrá su mes riba e efektonan pa empresanan i pa empleo.

E intenshon ta pa mas tantu posibel evitá ku empresarionan i personanan ku ta traha riba nan mes ta bai fayit i ku trahadónan ta pèrdè nan trabou pa motibu di pèrdida di benta ku nan ta sufri den e temporada binidero komo konsekuensia ku turistanan no ta bini mas. For di djabièrnè último tabatin un promé reunion ku Kolegio Ehekutivo a inisiá ku ‘stakeholder’-nan (entre otro BONHATA, BHG, BBE, Kámara di Komèrsio, TCB, bankonan i Qredits) pa hasi e konsekuensianan ku por ferwagt visibel i papia tokante kua medida ta nesesario riba término korto i largu.

Komo kontinuashon riba esei den wikènt e entidatnan públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba konhuntamente a manda un karta pa e ministernan Wiebes di Asuntunan Ekonómiko i Klima, Koolmees di Asuntunan Sosial i Empleo i Knops di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino, den kua ku énfasis nan a urgi pa deklará e medidanan èkstra di sosten ku gabinete a anunsiá, aplikabel tambe pa Hulanda Karibense. Ta trata di entre otro un areglo pa ménos ora di trabou, kompensashon pa personanan ku ta traha riba nan mes i para bòrg pa fiansa pa Empresa Mediano i Chikitu. Tambe a supliká gabinete pa bini ku un fondo di emergensia pa islanan BES i wak e posibilidatnan pa suavisá obligashonnan di impuesto (temporalmente). Riba nivel atministrativo ya kaba tabatin konsulta tokante esaki ku e ministerionan konserní.

E ‘taskforce’ ku Kolegio Ehekutivo a instituí awe den palabrashon ku e ‘stakholder’-nan menshoná lo inventarisá kua ta e medidanan ku por tuma lokalmente i mas pronto posibel duna konseho tokante esei na Kolegio Ehekutivo. Ta pensa riba realokashon di reservanan ku ta liber pa gasta, duna prioridat na ehekushon di proyektonan (infrastruktural) i bini ku un periodo di suspenshon di pago di fiansa. Kolegio Ehekutivo a pidi e ‘taskforce’ tambe pa bini ku proposishonnan kon por aselerá rekuperashon ekonómiko despues ku una bes a superá e pandemia.   

   
BESTUURSCOLLEGE STELT TASKORCE IN OM SOCIAAL-ECONOMISCHE IMPACT VAN CORONAPANDEMIE TE VERLICHTEN

Kralendijk, In een ingelaste vergadering heeft het Bestuurscollege vandaag uitvoerig stilgestaan bij de sociaal-economische impact van de maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat het coronavirus Bonaire bereikt en hoe die impact met gerichte maatregelen kan worden verzacht. 

Uiteraard ligt de prioriteit van het Bestuurscollege bij het beschermen van de volksgezondheid, reden waarom het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) is geactiveerd dat op basis van adviezen van medische experts voortdurend afweegt of aanvullende maatregelen vereist zijn. Parallel daaraan, zo heeft het Bestuurscollege op voorstel van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe besloten, is een taskforce geformeerd die zich concentreert op de effecten voor bedrijven en de werkgelegenheid. 

Inzet is zo veel mogelijk te voorkomen dat ondernemers en zelfstandigen door het verlies aan omzet dat zij de komende periode lijden als gevolg van het wegblijven van toeristen failliet gaan en daardoor werknemers hun baan verliezen. Reeds afgelopen vrijdag heeft er een eerste door het Bestuurscollege geïnitieerde bijeenkomst met stakeholders (waaronder BONHATA, BHG, BBE, KvK, TCB, banken en Qredits) plaatsgevonden om de te verwachten gevolgen in kaart te brengen en te bespreken welke maatregelen op korte en de langere termijn nodig zijn.

In het verlengde daarvan hebben de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het weekend gezamenlijk een brief gestuurd naar de ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin er met klem op wordt aangedrongen de extra steunmaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd ook van toepassing te verklaren voor Caribisch Nederland. Het gaat onder meer om een regeling voor werktijdverkorting, bijstandsverlening aan zelfstandigen en het borgstaan voor MKB-kredieten. Tevens is het kabinet verzocht een noodfonds voor de BES-eilanden op te zetten en te kijken naar mogelijkheden voor (tijdelijke) belastingverlichting. Op ambtelijk niveau is hierover reeds overlegd met de betrokken ministeries. 

De vandaag ingestelde taskforce zal in samenspraak met de genoemde stakeholders inventariseren welke maatregelen lokaal kunnen worden genomen en daarover zo spoedig mogelijk advies uitbrengen aan het Bestuurscollege. Gedacht wordt aan het realloceren van bestemmingsreserves, het naar voren halen van de uitvoering van (infrastructurele) projecten en het instellen van een uitstelperiode voor het aflossen van leningen. Het Bestuurscollege heeft de taskforce tevens gevraagd om met voorstellen te komen hoe, nadat de pandemie eenmaal is overwonnen, het economisch herstel kan worden bespoedigd.

Share This
error: Content is protected !!