Coronavírùs ta pone siudadano i kompanianan dilanti di desafionan grandi. Duana CN ta mira tambe ku hopi ke duna un aporte na kombatimentu di e vírùs. Por ehèmpel dor di hasi donashon di produkto di protekshon personal na institutonan di kuido. E nesesidat di esakinan ta grandi, pasobra tin gran skarsedat di e produktonan aki. P’esei Duana CN ta ofresé e posibilidat pa eksonerá importashon di  produkto di protekshon personal, di Algemene BestedingsBelasting (ABB), bou di kondishonnan ora ta importá.

Nos ta hasi lo máksimo posibel pa laga importashon di medionan di protekshon personal kana zetá i lihé. Aspektonan fiskal no mag forma estorbo pa distribushon rápido di  produktonan di protekshon personal pa dunadó di ayudo den e tempu pisá aki. P’esei nos a implementá un eksonerashon riba petishon.

Ken ta bini na remarke pa esaki, bou di kua kondishon?

  • Produktonan di protekshon personal mester keda importá dor di un di e organisashonnan aki: Instituto gubernamental, unidatnan di yudansa òf institutonan filantrópiko;
  • Ta hasi donashon di e artíkulonan i ta uza nan pa víktimanan di e krísis di corona.

Tuma nota: Partidonan di merkado ku ke bende produktonan di protekshon personal, no ta haña eksonerashon.

Organisashonnan ta importá e artíkulonan pa donashon riba nan mes nòmber
Empresarionan por hasi donashon di produkto di protekshon personal na e instansianan menshoná anteriormente. E organisashonnan aki ta importá e artíkulonan riba nan mes nòmber. Nan no mester paga ABB.

Empeño máksimo pa ménos retraso posibel

Duana CN ta empeñá su mes máksimalmente pa ménos retraso posibel na frontera ora ta importá produktonan di protekshon personal. Dor di un bon diseño di e proseso, e areglo fiskal aki apénas ta sòru pa retraso. Asin’ei e produktonan di protekshon personal ta yega rápido na nan destinashon. 

Pa kua periodo e eksonerashon spesial aki ta aplikabel?
Di inmediato, pa un periodo di tres luna.

Pregunta?

Pa pregunta por manda un meil na douane@belastingdienst-cn.nl


BELASTINGDIENST/DOUANE CN MET VRIJSTELLING ABB BIJ INVOER PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Het coronavirus stelt burgers en bedrijven voor grote uitdagingen. De Douane CN ziet ook dat velen een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan deze middelen. De Douane CN biedt daarom de mogelijkheid om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van de Algemene Bestedingsbelasting (hierna ABB) bij invoer. 

We stellen alles in het werk om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen soepel en snel te laten verlopen. Fiscale aspecten mogen in deze zware tijd geen belemmering vormen voor een vlotte distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen naar hulpverleners in de zorg. 

Daarom passen we op verzoek een speciale vrijstelling toe.

Wie komt hiervoor in aanmerking, onder welke voorwaarden?

  • De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door 1 van deze organisaties: overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen;
  • De goederen worden geschonken, en ingezet voor slachtoffers van de coronacrisis. 

Let op: Marktpartijen die persoonlijke beschermingsmiddelen willen verkopen, krijgen geen vrijstelling.

Organisaties voeren geschonken goederen in op eigen naam

Ondernemers kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen schenken aan de eerder genoemde organisaties. Die organisaties voeren

goederen zelf in – op eigen naam. Ze hoeven dan geen ABB bij invoer te betalen.

Maximale inzet voor zo min mogelijk oponthoud

De Douane CN zet zich maximaal in voor zo min mogelijk oponthoud aan de grens bij de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door een goede inrichting van het proces zorgt deze fiscale regeling nauwelijks voor logistiek oponthoud. De persoonlijke beschermingsmiddelen komen zo snel op de plek van hun bestemming.

Voor welke periode is deze speciale vrijstelling van toepassing?

Per direct, voor een periode van drie maanden.

Vragen? 

Voor vragen kunt u mailen naar douane@belastingdienst-cn.nl

BELASTINGDIENST / CUSTOMS CN WITH EXEMPTION FROM ABB ON THE IMPORT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

The corona virus poses major challenges for citizens and companies. Customs CN also sees that many want to contribute to the fight against the virus. For example, by donating personal protective equipment to healthcare institutions. This is urgently needed, because there is a great shortage of these resources. Customs CN therefore offers the possibility to exempt the import of personal protective equipment from the Algemene Bestedingsbelasting (hereinafter ABB) on importation under certain conditions.

We make every effort to ensure that the import of personal protective equipment runs smoothly and quickly. Fiscal aspects should not hinder the smooth distribution of personal protective equipment to care providers in these difficult times.

That is why we apply a special exemption on request.

Who is eligible for this, under what conditions?

  • Personal protective equipment must be introduced by one of these organizations: government agencies, auxiliary units or philanthropic institutions;
  • The goods are donated and used for victims of the corona crisis.

Note: Market parties wishing to sell personal protective equipment will not receive an exemption.

Organizations import donated goods in their own name

Entrepreneurs can donate personal protective equipment to the aforementioned organizations. Those organizations import the goods – in their own name. They then do not have to pay ABB on import.

Maximum effort for as little delay as possible

The Customs CN makes every effort to minimize delays at the border when importing personal protective equipment. Due to the proper design of the process, this tax arrangement hardly causes any logistical delays. The personal protective equipment then will arrive quickly at its destination.

For what period does this special exemption apply?

Immediately, for a period of three months.

Questions?

If you have any questions, please send an email to douane@belastingdienst-cn.nlShare This
error: Content is protected !!