Un buelo di KLM a sali pa Kòrsou ku un kantidat grandi di karga di ekipo médiko, medisina i material di protekshon pa e tres Islanan Abou: Aruba, Boneiru i Kòrsou. Ku esaki por realisá 30 espasio di respirashon adishonal pa Kuido Intensivo (KI) di pashèntnan di COVID-19. Ta trata di 12 espasio na Aruba, 12 espasio na Kòrsou i 6 espasio na Boneiru.

E espasionan adishonal pa KI ta intenshoná pa pashèntnan di tur isla di e parti Karibense di Reino. Si ta nesesario i ta epidemiológikamente responsabel por transportá pashèntnan ku èkstra ‘Air ambulans’ entre e islanan. Hulanda ta duna sosten na kuido médiko riba e tres islanan Karibense den Reino (Aruba, Kòrsou i Sint Maarten) i e islanan di Hulanda Karibense (Boneiru, Sint Eustatius i Saba) pa amplia e kapasidat médiko pa kuido di COVID-19 mas pronto posibel.

Resultado bisto pa tur habitante di e islanan


Sekretario di Estado Paul Blokhuis (VWS): “Ámbos parti di oséano a traha masha duru mes pa logra pone tur kos riba avion. Ku esaki e hòspitalnan lokal no solamente por logra traha 30 espasio tékniko di respirashon na KI pero tambe por duna e kuido ku ta nesesario ku medisina i medionan di protekshon. Mi kolega mandatarionan den e parti Karibense, mi kolega Raymond Knops di Relashon den Reino i ami ta traha huntu mas intensivo ku nunka. Awe nos por mira un resultado bisto den kua a ofresé yudansa konkreto na tur habitante di e islanan. Naturalmente nos ta sigui traha huntu duru pa tur otro kos ku ta nesesario i ku ta realisabel.”

Personal médiko adishonal


Pa reforsá e kapasidat médiko tin nesesidat di personal médiko adishonal. Pa esaki tambe a traha palabrashonnan pa Aruba, Boneiru i Kòrsou ku un kompania internashonal ku ta transportá personal médiko. E promé tim di personal médiko i enfermeronan ku di e forma aki a pone disponibel a kuminsá ku e trabounan e siman aki na Sint Maarten. Djadumingu último a yega Sint Maarten un transporte médiko for di Hulanda ku medisina, material di protekshon i ekipo pa 12 espasio di respirashon adishonal pa KI. Miéntras tantu ya kaba a instalá e espasionan aki. 30 BEADEMINGSAPPARATEN, MEDICIJNEN EN BESCHERMINGSMATERIAAL VOOR ZORG CORONA PATIËNTEN NAAR ARUBA, BONAIRE EN CURAÇAO


Een KLM vlucht is naar Curaçao vertrokken met een grote lading medische apparatuur, medicijnen en beschermingsmateriaal voor de drie benedenwindse eilanden van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire en Curaçao. Met alle spullen kunnen in totaal 30 extra IC-beademingsplekken gerealiseerd worden voor COVID-19 patiënten. Het gaat om 12 plekken op Aruba, 12 plekken op Curaçao en 6 plekken op Bonaire.

De extra IC-plekken zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Als het nodig mocht zijn, en epidemiologisch verantwoord is kunnen patiënten met de inzet van extra air-ambulances tussen de eilanden vervoerd worden. Nederland ondersteunt de gezondheidszorg op de drie Caribische landen binnen het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) en de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) om de medische capaciteit voor COVID-19 zorg zo snel mogelijk te vergroten.

Tastbaar resultaat voor bewoners alle eilanden

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Er is ontzettend hard doorgewerkt aan beide kanten van de oceaan om deze spullen vandaag op het vliegtuig te krijgen. De lokale ziekenhuizen kunnen hiermee niet alleen 30 extra IC-beademingsplekken technisch gereed maken maar ook de zorg verlenen die nodig is met medicijnen en beschermingsmiddelen.

Mijn collega bewindspersonen in het Caribisch gebied, mijn collega Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en ik werken intensiever samen dan we ooit hebben gedaan. Vandaag zien we een heel tastbaar resultaat waar de bewoners van alle eilanden heel concreet mee geholpen zijn. Uiteraard blijven we samen hard doorwerken aan alles wat nog meer nodig is en kan zijn.”

Extra medisch personeel

Voor de versterking van de medische capaciteit is ook extra medisch personeel nodig. Daarover worden ook voor Aruba, Bonaire en Curaçao afspraken gemaakt met een internationaal bedrijf dat medische personeel uitzendt. Het eerste team van medici en verpleegkundigen dat op deze wijze wordt ingezet is deze week op Sint-Maarten aan de slag gegaan. Zondag arriveerde op Sint-Maarten een medisch transport vanuit Nederland met medicijnen, beschermingsmateriaal en appratuur voor 12 extra IC-beademingsplekken. Die plekken zijn inmiddels geïnstalleerd.


30 RESPIRATORS, MEDICINES AND PROTECTIVE EQUIPMENT FOR CARE CORONAVIRUS PATIENTS TO ARUBA, BONAIRE AND CURACAO

A KLM flight left for Curacao with a large shipment of medical equipment, medicines and protective equipment for the three Leeward Islands of the Kingdom: Aruba, Bonaire and Curacao. With all goods a total of 30 additional IC respiratory beds can be realised for COVID-19 patients. It regards 12 beds on Aruba, 12 beds on Curacao and 6 beds on Bonaire.

The additional IC beds are meant for patients of all islands of the Caribbean part of the Kingdom. If so required, and epidemiologically responsible, then patients can be transported between the islands with the deployment of additional air ambulances.

The Netherlands supports the healthcare in the three Caribbean countries within the Kingdom (Aruba, Curacao and St. Maarten) and on the islands of the Caribbean Netherlands (Bonaire, St. Eustatius and Saba) to increase the medical capacity for COVID-19 care as soon as possible.

Tangible result for residents of all islands

State Secretary Paul Blokhuis (VWS): “We worked hard on both sides of the ocean to have these goods on the plane today. The local hospitals cannot only technically prepare 30 additional IC respiratory beds with this, but also provide the care that is required with medicines and protective equipment.

My fellow government members in the Caribbean, my colleague Raymond Knops of Kingdom Relations and I are cooperating more intensively than we have ever done before. Today we can see a very tangible result that assists the residents of all islands very specifically. It goes without saying that we shall continue working hard together on everything that still is and may be required.”

Additional medical staff

The reinforcement of the medical capacity also requires additional medical staff. Arrangements for this are, also for Aruba, Bonaire and Curacao, agreed on with an international company that deploys medical staff. The first team of physicians and nurses that is deployed this way started on St. Maarten this week. Sunday a medical transport arrived on St. Maarten from the Netherlands with medicines, protective equipment and equipment for 12 additional respiratory beds. These beds have meanwhile been set up.

Share This
error: Content is protected !!