KRALENDIJK – Empresarionan afektá pa e medidanan en konekshon ku e vírùs di corona por apliká pa un kompensashon pa nan gastunan fiho for di 23 di aprel último. Un kondishon pa risibí e pago di un solo bia di 4400 dòler ta ku e empresario mester tin mínimalmente 4400 dòler na gastu fiho den e periodo di 13 di mart 2020 te ku 12 di yüni 2020. Komo ku hopi kompania na Hulanda Karibense no tin gastu fiho asina haltu pero si mester di ayudo, Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima (EZK) a ekspandé e kompensashon.

Kompanianan ku den e periodo di 13 di mart 2020 te ku 12 di yüni 2020 tin 2200 dòler na gastu fiho miéntras nan tin mínimalmente 2200 dòler na pèrdida di entrada en konekshon ku e vírùs di corona, den e variante nobo por bini na remarke pa un kompensashon di 2200 dòler pagá un solo bia. Entrante awe por apliká pa esaki.

A tuma ofer e montante original for di Hulanda Oropeo kaminda empresarionan den sierto sektor por a risibí pago di un solo bia di 4000 Euro ku gastunan fiho di 4000 Euro. E otro banda di e punto di salida di igualdat aki ta ku hopi empresario chikí na Hulanda Karibense no por a bini na remarke pa e kompensashon. A establesé e variante nobo riba konseho di Kámaranan di Komersio di Boneiru, Saba i Sint Eustatius.

Kondishonnan pa bini na remarke pa e variante nobo ta igual ku pa e variante original. E kompania pues mester tabata konosí na Belastingdienst Hulanda Karibense riba 13 di mart 2020 i establesé na Boneiru, Saba òf Sint Eustatius Komo ku Ministerio di EZK no tin instansia ehekutivo na Hulanda Karibense, unidat SZW di RCN ta ehekutá e areglo aki. E kondishonnan i formularionan di aplikashon pa e kompensashon ta disponibel riba www.rijksdienstcn.com/covid-19 (bou di Pakete di emergensia di Gobièrnu). Por entregá formularionan kompletamente yená i firmá te ku mas tardá 12 di yüli 2020 via di e e-mail tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.

Pa ayudo ku aplikashon por tuma kontakto ku Kámara di Komersio via steunloket@kvkbonaire.com. Pa pregunta urgente por tuma kontakto ku unidat SZW di RCN via 781-5558 (Boneiru) òf 319 5693 (Sint Eustatius i Saba).


TEGEMOETKOMING EZK NU OOK VOOR BEDRIJVEN MET LAGERE VASTE LASTEN

KRALENDIJK – Bedrijven die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus kunnen sinds 23 april jl. een tegemoetkoming aanvragen voor het bekostigen van hun vaste lasten. Een voorwaarde om eenmalige het bedrag van 4400 dollar te ontvangen, is dat er sprake moet zijn van minimaal 4400 dollar aan vaste lasten in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020. Omdat veel bedrijven in Caribisch Nederland niet zulke hoge vaste lasten hebben, maar wel hulp nodig hebben, komt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een uitbreiding op de tegemoetkoming.

Bedrijven die in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020, 2200 dollar aan vaste lasten hebben terwijl zij te maken hebben met ten minste 2200 dollar omzetverlies in verband met het coronavirus, kunnen in de nieuwe variant aanspraak maken op een tegemoetkoming van eenmalig 2200 dollar. Vanaf vandaag kan een aanvraag ingediend worden voor deze aanvullende variant op de regeling.

Het oorspronkelijke bedrag werd overgenomen vanuit Europees Nederland, waar ondernemers in specifieke sectoren eenmalig 4000 Euro kunnen ontvangen bij 4000 Euro aan vaste lasten. Keerzijde van dit uitganspunt van gelijkheid was dat de vele kleine ondernemers in Caribisch Nederland geen aanspraak konden maken op de tegemoetkoming. De nieuwe variant is tot stand gekomen op advies van de Kamers van Koophandel van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De voorwaarden blijven voor de oorspronkelijke en de nieuwe variant onveranderd. Zo moet het bedrijf op 13 maart 2020 bekend zijn bij de Belastingdienst Caribisch Nederland en gevestigd zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius.

Omdat het Ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in Caribisch Nederland, voert de RCN-unit SZW deze regeling uit. Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming staan op www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder Noodpakket Overheid). Volledig Ingevulde en ondertekende formulier kunnen tot en met uiterlijk 12 juli 2020 per e-mail worden ingestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com. Bij dringende vragen kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5558 (Bonaire) of 319 -5693 (Sint Eustatius en Saba).


EZK COMPENSATION NOW ALSO FOR COMPANIES WITH LOWER FIXED COSTS

KRALENDIJK – Since April 23rd, companies affected by the measures related to the coronavirus can apply for a contribution to their fixed costs. A condition to receive the one-off amount of $ 4,400 is that there must be at least $ 4,400 in fixed costs in the period from March 13th, 2020 through June 12th, 2020. Because many companies in the Caribbean Netherlands do not have such high fixed costs but do need help, the Ministry of Economic Affairs and Climate (Economische Zaken en Klimaat, EZK) is expanding the allowance.

Companies that have $ 2,200 in fixed expenses from March 13th, 2020 through June 12th, 2020, while suffering at least $ 2,200 in loss of turnover related to the coronavirus, will be eligible for a one-off compensation of $ 2,200 in the new variant. An application for this additional variant of the regulation can be submitted as of today.

The original amount was taken over from the European Netherlands, where entrepreneurs in specific sectors can receive a one-off payment of € 4,000 if they have € 4,000 of fixed costs. The downside of this principle of equality was that many small entrepreneurs in the Caribbean Netherlands could not claim the compensation. The new variant was developed on the advice of the Chambers of Commerce of Bonaire, Saba and St. Eustatius.

The conditions remain unchanged for both the original and the new variant. For example, the company must be known to the Tax Office (BCN) on March 13th,, 2020 and must be located on Bonaire, Saba or St. Eustatius.

Because the Ministry of Economic Affairs has no executive department in the Caribbean Netherlands, the RCN-unit SZW carries out the regulation. More information regarding this compensation and the corresponding application forms are available at www.rijksdienstcn.com/covid-19 (under Emergency Package Government). Fully completed and signed forms can be sent by e-mail to tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com until July 12th, 2020 at the latest.

For help with the application, please contact the Chamber of Commerce via steunloket@kvkbonaire.com. For urgent questions it is possible to contact the RCN-unit SZW at 781-5558 (Bonaire) or 319 -5693 (St. Eustatius and Saba).

Share This
error: Content is protected !!