Kralendijk – Kolegio Ehekutivo awe riba proposishon di diputado Elvis Tjin Asjoe di Asuntunan Ekonómiko i Turismo a disidí pa eksplorá kiko ta e posibilidatnan pa hasi Boneiru mas aktraktivo pa ekoturismo. E medionan ekonómiko mas prinsipal di nos isla ta naturalesa, espasio, trankilidat i outentisidat. Nan ta determinante pa prosperidat i bienestar di nos pueblo ku pa un gran parti ta dependiente di turismo pa su entrada.

E kresementu no por kontinuá sin restrikshon. Pa e motibu aki Kolegio Ehekutivo ta boga pa un transishon di turismo masal pa turismo di kalidat, den liña ku e Plan Stratégiko pa Turismo i e konsepto di Blue Destination. E krísis di corona ta un motibu èkstra pa aselerá e proseso aki: turismo internashonal lo tin mester di basta tempu pa rekuperá su mes, kaminda destinashonnan ku ta ofresé bishitante trankilidat, espasio i naturalesa ta preferente serka biahero ku eksigensia haltu pa nan vakashon.

Turismo na Boneiru ta konsentrá riba e parti di kosta. Plamamentu di turismo di estadia ta pas den e époka despues di corona, pero ta konektá tambe ku e ambishon for di e Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente Hulanda Karibense 2020-2030: ‘Konservá i protehá naturalesa i hasi uso di esaki na un manera sostenibel komo aporte na desaroyo ekonómiko.’

Kolegio Ehekutivo ke kuminsá un diskushon ku stakeholdernan den turismo i organisashonnan di naturalesa tokante un posibilidat pa duna kontenido konkreto na e ambishon akí ku ta pas den e komunidat sostenibel ku Boneiru ke ta, konektá ku e Plan Stratégiko pa Turismo, aselerá e transishon deseá pa turismo di kalidat, ku ta generá empleo nobo i ta na bienestar di naturalesa.

Boneiru ta disponé di relativamente hopi paisahe ku balor grandi. Na algun anterior plantashi no ta desplegá òf práktikamente no ta desplegá aktividat. Por utilisá nan perfektamente pa desaroyo pa turismo sostenibel, hasiendo esaki na un manera ekológiko responsabel i hasiendo e lugánan aksesibel pa metanan rekreativo turístiko.

Un opshon ku Kolegio Ehekutivo den konsulta ku interesadonan ke investigá si e ta faktibel, ta pa selektá áreanan ku ta bini na remarke pa esei pa seguidamente pone nan bou di protekshon legal, lanta kurá rònt di nan, deshasí di kabritu i buriku, diseñá ruta pa kana i kore baiskel i establesé un ekohotèl di eskala chikitu ku ta produsí su mes koriente i ku ta konstruí ku material sostenibel.

E bentahanan tras di otro:

– Boneiru ta hasi su mes mas atraktivo pa bishitantenan ku konsientemente ta skohe pa un destinashon sostenibel ku ta ofresé trankilidat, espasio i outentisidat i ku ta dispuesto pa paga mas pa esaki.

– Plamamentu di turismo di estadia ta konektá ku e eksigensianan ku ta pone pa turismo den e époka despues di corona, pero ku alabes ta hasi Boneiru mas atraktivo pa turistanan ku no ta enfoká riba bich i laman.

– Empleo alternativo pa forsanan laboral ku ta(bata) gana nan pan ku turismo krusero.

– Mihó maneho di naturalesa i ampliashon di posibilidatnan rekreativo pa nos poblashon lokal.

– Prevení desaroyonan indeseá den áreanan ku balor di paisahe.


BESTUURSCOLLEGE: BONAIRE AANTREKKELIJKER MAKEN VOOR ECOTOERISME

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft vandaag op voorstel van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Economische Ontwikkeling en Toerisme besloten een verkenning te doen naar de mogelijkheden Bonaire aantrekkelijker te maken voor ecotoerisme. De belangrijkste economische assets van het eiland zijn natuur, ruimte, rust en authenciteit. Ze zijn bepalend voor de welvaart en het welzijn van de bevolking die voor haar inkomen in grote mate afhankelijk is van het toerisme.

De groei kan niet ongeremd doorgaan. Het Bestuurscollege maakt zich daarom sterk voor een transitie van massa- naar kwaliteitstoerisme, in lijn met het Strategisch Toerismeplan en het Blue Destination-concept. De coronacrisis is een extra reden dit proces te versnellen: het internationaal toerisme zal geruime tijd nodig hebben zich te herstellen, waarbij bestemmingen die bezoekers rust, ruimte en natuur bieden preferent zijn bij reizigers die hoge eisen stellen aan hun vakantie.

Het toerisme op Bonaire concentreert zich op de kuststrook. Spreiding van het verblijfstoerisme past in het postcoronatijdperk, maar sluit ook aan bij de ambitie uit het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030: ‘Natuur behouden en beschermen en op duurzame wijze benutten als bijdrage aan de economische ontwikkeling’.

Het Bestuurscollege wil met stakeholders uit het toerisme en natuurorganisaties een discussie op gang brengen over een mogelijkheid concreet invulling te geven aan deze ambitie die past in de duurzame samenleving die Bonaire wil zijn, aansluit bij het Strategisch Toerismeplan, de gewenste transitie naar kwaliteitstoerisme versnelt, nieuwe werkgelegenheid genereert en de natuur ten goede komt.

Bonaire beschikt over relatief veel landschappelijke ruimte met grote waarde. Op een aantal voormalige plantages worden geen of nauwelijks activiteiten ontplooid. Ze lenen zich erbij uitstek voor te worden ontwikkeld ten behoeve van duurzaam toerisme door ze op een ecologisch verantwoorde manier toegankelijk te maken voor recreatieve/toeristische doeleinden.

Een optie waarvan het BC in samenspraak met belanghebbenden de haalbaarheid wil onderzoeken is daarvoor in aanmerking komende gebieden te selecteren om deze vervolgens onder wettelijke bescherming te brengen, te omheinen, geiten en ezels te verwijderen, wandel- en fietsroutes uit te zetten en er een kleinschalige qua energie zelfvoorzienende van duurzame materialen opgetrokken ecolodge te vestigen.

De voordelen op een rijtje:

– Bonaire maakt zich aantrekkelijker voor bezoekers die bewust kiezen voor een duurzame bestemming die rust, ruimte en authenciteit biedt en daarvoor bereid zijn meer te betalen.

– Spreiding van verblijfstoerisme sluit aan bij de eisen die in het postcoronatijdperk aan toerisme worden gesteld, maar maakt Bonaire ook aantrekkelijker voor toeristen die niet gericht zijn op strand/zee.

– Alternatieve werkgelegenheid voor arbeidskrachten die hun brood verdien(d)en met het cruisetoerisme

– Beter natuurbeheer en uitbreiding recreatieve mogelijkheden voor de lokale bevolking.

– Ongewenste ontwikkelingen in gebieden van landschappelijke waarde wordt voorkomen.

Share This
error: Content is protected !!