KRALENDIJK – Cassius Coffi ta flùit su último partido di FFB djadumingu awor pa retirá ofisialmente komo rèfri. E lo dirigí e promé partido di e torneo Kopa 60 Aña FFB, partido entre e kampionnan di s.v. Real Rincon i s.v. Uruguay, esaki pa 7’or di anochi den Stadion di Playa. Sr. Coffi a mira esaki un bon oportunidat pa retirá ofisialmente komo rèfri.

Últimamente Cassius Coffi a duna di konosé ku e lo retirá komo rèfri ya ku e lo bai pa otro retonan den bida. Coffi den e aña nan ku e la fungi komo rèfri, sigur tabatin momentunan di rekuerdo komo rèfri dirigiendo partidonan di futbòl no solamente aki na Boneiru, si no tambe na Kòrsou, Aruba i mas leu den eksterior. E la kuminsá ku preparashon nan pa subi lista di FIFA pero no a sigui ku esaki. E aña nan ku e la fungi komo rèfri, sigur e la hasi esaki na satisfakshon segun regla i segun su konsenshi. Awó ku Cassius ta retirá, Boneiru sigur a pèrdè un bon rèfri. E úniko motibu ku e ta retira ta debí na otro retonan den bida. E la hunga futbòl i último komo rèfri, e tin e deporte di futbòl na pechu i no tin duda ku e lo sigui hunga futbòl den su ekipo veterano.

Resientemente sr. Hubert “Ibi” Pikerie ku ta na kabes di rèfrinan, a aserká sr. Mario “Bòlòshi” Soliano pa bin yuda komo rèfri debí na skarsedat di rèfri, e la aseptá pa bin yuda komo rèfri i ta kla pa esaki, segun e la bisa den kombersashon eksklusivo ku nos tabatin kuné fin di siman pasá.

Mario Soliano tabatin un karera largu komo rèfri i a retirá komo tal. Pero kada bes ku e mira ku tin skarsedat di rèfri pa nos isla, e la mustra su deseo di bin yuda ya ku e gusta esaki. E no a pensa dos bia i duna su palabra pa bin yuda.

Tin skarsedat di rèfri pa dirigí primeramente e torneo Kopa 60 Aña FFB, siguí pa kampionato hubenil i senior 2020-2021. A trata na kuminsá ku kurso pa rèfri pero e interes ta pober. Banda di sr. Soliano, lo aserká tambe otro rèfrinan ku no ta aktivo ku e petishon pa bin yuda. Tal bes si nan no por guia weganan senior, nan por guia weganan di kampionato hubenil. Ku e kampionato pa e próksimo temporada, mester sigur di basta rèfri pa prinsipalmente e kampionato hubenil. Poblashon a krese, mas tim di futbòl hubenil pa kampionato. Esaki a trese kuné ku mester a aserká rèfrinan ku no ta aktivo pero ku kondishon pa bin duna un man.

Riba potrèt Rèfri Cassius Coffi ku a retirá i i Mario “Bòlòshi” Soliano ku a aseptá e reto pa bin bèk pa yuda komo rèfri.

“Bòlòshi” Soliano a aseptá pa bin yuda komo rèfri.
Share This
error: Content is protected !!