KRALENDIJK – E ministernan di Hustisia Grapperhaus (Hulanda), Bikker (Aruba), Girigorie (Kòrsou) i Richardson (Sint Maarten) a reuní tokante koperashon den e área di hustisia den Reino. Durante e konsulta naturalmente Grapperhaus a atendé tambe ku e interesnan di Hulanda Karibense; Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Pa motibu di e krísis di corona e Konsulta Hudisial di Kuater Partido (Justitieel Vierpartijenoverleg, JVO) e biaha aki no a tuma lugá físikamente sino via un konferensia di vidio, bou di presidensia di Hulanda.

Naturalmente e ministernan a para ketu primeramente na e impakto grandi di e vírùs di corona riba e paisnan i e medidanan severo ku tabata na vigor pa haña e vírùs bou di kòntròl. E medidanan aki no tabatin solamente efekto riba e bida diario pero tambe riba funshonamentu di e kadena di hustisia. E ministernan a enfatisá ku espesialmente den tempu di krísis e bon koperashon riba e tereno di hustisia ta di gran importansia. JVO ta e momentu di kada seis luna pa reforsá e koperashon ei.

Riba inisiativa di Kòrsou a hasi palabrashon pa intensivá e koperashon entre e reshèrshinan di e paisnan Sint Maarten, Aruba, Kòrsou i reshèrshi di Reino. Ku esaki lo mira pa estudionan konhunto, interkambio di eksperto ku otro su timnan di reshèrshi i e ponementu disponibel di lugánan di stazje. Tambe e ministernan a papia tokante e progreso mas aleu pa igualá e protekshon di datonan personal.

Durante di e konsulta di hustisia Aruba a drenta e asina yamá Kolaborashon ICT mantenshon di derecho; awor tur kuater pais ta afiliá na dje. Esaki no ta mehorá solamente e interkambio di informashon na Aruba mes den e kadena di hustisia. E ta promové tambe e koperashon i interkambio di informashon entre e islanan BES, Kòrsou, Sint Maarten i awor Aruba tambe. Por ehèmpel si traha ku sistema di polis i frontera igual, e servisionan lokal por interkambiá informashon (di reshèrshi) mas fásil i mas lihé.

E próksimo JVO lo tuma lugá atrobe bou di presidensia di Hulanda riba 7 i 8 di yanüari 2021.


CONSTRUCTIEF OVERLEG MINISTERS VAN JUSTITIE NEDERLAND, ARUBA, CURAÇAO EN ST MAARTEN

KRALENDIJK – Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) over samenwerking op het justitieterrein binnen het Koninkrijk. Grapperhaus behartigde tijdens het overleg uiteraard ook de belangen van Caribisch Nederland; Bonaire, Saba en St. Eustatius. Vanwege de coronacrisis vond het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) dit keer niet fysiek plaats maar via een videoconferentie, onder het voorzitterschap van Nederland.

Uiteraard stonden de ministers eerst stil bij de grote impact van het coronavirus op de landen en de strenge maatregelen die van kracht zijn geweest om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben niet alleen effect gehad op het dagelijks leven maar ook op het functioneren van de justitieketen. De ministers onderstreepten dat juist in tijden van crisis de goede samenwerking op het justitieterrein van groot belang is. Het JVO is het halfjaarlijks moment om die samenwerking te versterken.

Op initiatief van Curaçao zijn afspraken gemaakt de samenwerking tussen de landsrecherches van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en de Rijksrecherche te intensiveren. Daarbij zal worden gekeken naar gezamenlijke opleidingen, het uitwisselen van deskundigen aan elkaars rechercheteams en het beschikbaar stellen van stageplekken. Ook spraken de ministers over de verdere voortgang van het gelijktrekken van de bescherming van persoonsgegevens.

Tijdens het justitieoverleg is Aruba toegetreden tot het zgn. Samenwerkingsverband ICT rechtshandhaving waarmee nu alle vier de landen aangesloten zijn. Dit verbetert niet alleen op Aruba zelf de informatie-uitwisseling binnen de justitieketen. Ook bevordert dit de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten en nu ook Aruba. Door bijvoorbeeld te werken met gelijke politie- en grenssystemen kunnen de lokale diensten makkelijker en sneller (opsporings)informatie uitwisselen.

Het volgende JVO zal wederom plaatsvinden onder voorzitterschap van Nederland op 7 en 8 januari 2021.


CONSTRUCTIVE CONSULTATION BETWEEN THE MINISTERS OF JUSTICE OF THE NETHERLANDS, ARUBA, CURAÇAO AND ST. MAARTEN

KRALENDIJK – Today the Ministers of Justice Grapperhaus (Netherlands), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) and Richardson (St. Maarten) met to discuss cooperation in the field of justice within the Kingdom. During the meeting, Grapperhaus of course also represented the interests of the Caribbean Netherlands; Bonaire, Saba and St. Eustatius (BES-islands). Because of the corona crisis, this time the ‘Justitieel Vierpartijen Overleg’ (Judicial Four Parties Consultation, hereinafter JVO) did not take place physically but by videoconference, under the chairmanship of the Netherlands.

Needless to say, the ministers first reflected on the major impact of the coronavirus on the countries and the strict measures that have been in place to get the virus under control. These measures have had an impact not only on everyday life but also on the performance of the justice chain. The ministers stressed that it is precisely in times of crisis that good cooperation in the field of justice is of great importance. The JVO is the biannual moment to enhance this cooperation.

On Curaçao’s initiative, agreements have been made to intensify the cooperation between the National Criminal Investigations Department of St. Maarten, Aruba, Curaçao and the Central Criminal Intelligence Agency of the Netherlands. This will include joint training courses, the exchange of experts to one another’s criminal investigation teams and the provision of internships. The ministers also discussed the further progress in equalizing the protection of personal data.

At the end of the judicial consultations, Aruba joined the so-called ‘Samenwerkingsverband ICT rechtshandhaving’ (ICT Law Enforcement Cooperation), with which all four countries have now signed this arrangement. Joining this cooperation not only improves the exchange of information within the justice chain in Aruba itself. It also promotes the cooperation and exchange of information between the BES-islands, Curaçao, St. Maarten and now Aruba. For example, by working with equal police and border security systems, the local services can exchange (tracking) information more easily and quickly.

The next JVO will again take place under the chairmanship of the Netherlands on the 7th and 8th of January 2021.

Share This
error: Content is protected !!