KRALENDIJK – Promé di ougùstùs, lo introdusí derecho penal hubenil na Karibe Hulandes (Boneiru, Sint Eustatius i Saba). Esaki tabata un deseo largamente tesorá pa tur tipo di instansha, inkluso “jeugdhulpverlening” (asistensha pa hobennan), polis, Ministerio Públiko i Korte Komun.

Derecho penal hubenil ta un forma di derecho penal manera en prinsipio ta apliká na menornan di edat, generalmente entre 12 i 18 aña di edat. Di un parti, derecho penal hubenil ta sirbi pa defendé interés públiko i hasi hustia kontra di menornan; di otro parti, derecho penal hubenil ta protehá e interesnan di menornan (tin biaha vulnerabel). Por ehèmpel, e kastigunan ta konsiderabelmente más abou i ta presentá e kasonan di un manera diferente den medionan di komunikashon ku den derecho penal pa adulto. E kastigunan pa e mesun delitunan ta menos severo den derecho penal hubenil ku den derecho penal pa adulto. No por pèrsiguí menornan bou di 12 aña di edat penalmente.

E karakter (vinkulante) pedagógiko ta un parti importante di e derecho penal hubenil. “Jeugdhulpverlening” i e Instituto Hudisial Hulanda Karibense (oportunidat pa formashon) a traha duru pa por kumpli ku e rekisitonan aki.


JEUGDSTRAFRECHT IN CARIBISCH NEDERLAND WORD INGEVOERD

KRALENDIJK – Op 1 augustus 2020 zal het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden ingevoerd. Een lang gekoesterde wens van allerlei instanties waaronder de jeugdhulpverlening, de politie, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof.

Jeugdstrafrecht is een vorm van strafrecht zoals dat in principe wordt toegepast op minderjarigen, meestal in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Enerzijds dient het jeugdstrafrecht om het algemeen belang te verdedigen en recht te doen tegen minderjarigen; anderzijds worden door het jeugdstrafrecht de belangen van de (soms kwetsbare) minderjarigen beschermd. Zo liggen de maximumstraffen aanzienlijk lager en zaken worden bijvoorbeeld anders in de media gebracht dan bij het volwassenenstrafrecht. De straffen voor dezelfde vergrijpen zijn in het
jeugdstrafrecht minder zwaar dan bij het volwassen strafrecht. Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Het (niet-vrijblijvende) opvoedkundig karakter is een belangrijk onderdeel van het jeugdstrafrecht. De jeugdhulpverlening en de justitiële inrichting Caribisch Nederland (scholingsmogelijkheden) hebben hard gewerkt om ook daar aan te kunnen voldoen.JUVENILE CRIMINAL LAW WILL BE INTRODUCED IN THE CARIBBEAN NETHERLANDS.

KRALENDIJK – Juvenile criminal law will be introduced in the Caribbean Netherlands (Bonaire, Sint Eustatius and
Saba) on 1 August 2020. A long-cherished wish of all kinds of agencies, including youth assistance,
the police, the Public Prosecutor’s Office and the Common Court.

Juvenile criminal law is a form of criminal law as it is in principle applied to minors, usually between the ages of 12 and 18. On the one hand, juvenile criminal law serves to defend the public interest and to do justice to minors; on the other hand, juvenile criminal law protects the interests of (sometimes vulnerable) minors. For example, the maximum sentences are
considerably lower and cases are presented differently in the media than with adult criminal law. The penalties for the same offenses are less severe in juvenile criminal law than in adult criminal law. Children under 12 cannot be prosecuted.

The (binding) educational nature is an important part of juvenile criminal law. Youth services and the judicial organization of the Caribbean Netherlands (training opportunities) have worked hard to be able to meet these requirements.

Share This
error: Content is protected !!