KRALENDIJK – For di promé di ougùstùs 2020 e derechi penal hubenil ta drenta na vigor na Hulanda Karibense. Loke ta karakterisá e derechi penal hubenil ta e enfoke pedagógiko. Esaki ta nifiká straf- i medidanan pa hóbennan for di 12 te 18 aña ta basá riba influensiá komportashon di un forma positivo, reedukashon i prevenshon di e komportashon kastigabel.

Ku e introdukshon di derechi penal hubenil ta bini mas posibilidat adaptá pa hóbennan den e kadena hudisial hubenil, pa asina atendé ku komportashon kastigabel. Partinan importante den e kuadro aki ta e re-introdukshon di Halt, e introdukshon di detenshon hubenil i e kordinashon di servisio komunitario i e supervishon riba kondishonnan speshal dor di rehabilitashon sosial.

Prevení antesedente penal

Ora ta trata delitunan menor manera, destrukshon, falta skol òf kore sin reibeweis, polis por referí e hóben pa Halt. Einan e hóbennan ta haña e oportunidat pa drecha nan komportashon kastigabel. Dor di hiba kòmbersashonnan, ehersé trabou i tareanan edukativo i pidi despensa na e víktima, Halt di e forma aki ta trata pa stòp komportashon penal di hóbennan mas trempan ku ta posibel. Dor di finalisá henter e trayektoria di Halt un hóben ta prevení di haña antesedente penal.

Delitonan serio

Den kaso di delitonan serio manera, maltrato òf violensia, Ministerio Públiko por disidí pa persiguí un hóben. Voogdijraad ta hasi investigashon tokante e pasado di e hóben i ta konsehá e fiskal di Ministerio Públiko, kua kastigu ta pas mihó pa e hóben. Hues ta disidí na final ku kastigu e hóben ta haña.

Hues por imponé un multa òf detenshon hubenil pa e hóben. E delaster opshon ta un enkarselashon speshal pa hóbennan ku a kometé un delito pisá. Hues por imponé e kastigu tambe di un forma kondishonal. Den e kaso aki esei ta tuma lugá bou di kondishonnan speshal. Si dado kaso e hóben bolbe kometé un delito òf e no tene su mes na e kondishonnan, hues por disidí ainda di pone e hóben den detenshon hubenil. Riba e departamento hubenil di prizòn tin otro reglanan for di e adultonan. Un ehèmpel ta ku no tin mag pone menornan den konfiamentu solitario.

Kondishonnan speshal ku por imponé pa hóbennan ta por ehèmpel servisio komunitario, tratamentu obligatorio òf toke de keda. Rehabilitashon Sosial ta kordiná e servisio komunitario nan i ta sòru pa hóben tene su mes na e kondishonnan speshal. Mayoria biaha ta apuntá e hóben na un guiá di rehabilitashon sosial di Jeugdzorg. E meta ta pa tene e hóben riba e kaminda rekto i pa sòru ku e no ta kometé mesun fayo atrobe. Si logra esaki e ta bon pa tantu e hóben komo e sobra di komunidat.


JEUGDSTRAFRECHT VAN KRACHT IN CARIBISCH NEDERLAND

KRALENDIJK – Per 1 augustus 2020 is in Caribisch Nederland het jeugdstrafrecht van toepassing. Kenmerkend voor het jeugdstrafrecht is de pedagogische aanpak. Dat betekent dat straffen en maatregelen voor jongeren van 12 tot 18 jaar gericht zijn op positieve beïnvloeding van het gedrag, heropvoeding en het voorkomen van herhaling van strafbaar gedrag.

Met de introductie van het jeugdstrafrecht komen er meer op jongeren afgestemde mogelijkheden in de jeugdstrafrechtketen, om strafbaar gedrag aan te pakken. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de herintroductie van Halt, de invoer van jeugddetentie en de coördinatie van taakstraffen en het toezicht op bijzondere voorwaarden door de Reclassering.

Voorkomen strafblad

Bij lichtere vergrijpen, zoals vernieling, spijbelen of rijden zonder rijbewijs, kan de politie jongeren doorsturen naar Halt. Daar krijgen jongeren de kans hun strafbare gedrag recht te zetten. Door het voeren van gesprekken, het uitvoeren van werk- en leeropdrachten en het bieden van excuses aan het slachtoffer, beoogt Halt grensoverschrijdend gedrag bij jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen. Bij het volledig afronden van het Halt-traject voorkomt de jongere een strafblad.

Ernstige delicten

Bij zwaardere delicten, zoals mishandeling of geweldpleging, kan het Openbaar Ministerie besluiten een jongere te vervolgen. De Voogdijraad doet dan onderzoek naar de voorgeschiedenis van de jongere en adviseert de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie, welke straf het beste bij de jongere past. De rechter beslist uiteindelijk welke straf de jongere krijgt.

De rechter kan een jongere een geldboete of jeugddetentie opleggen. Dat laatste is een gevangenisstraf speciaal voor jongeren die een zwaar delict hebben gepleegd. De rechter kan die straf ook voorwaardelijk opleggen. Dat gebeurt dan onder bijzondere voorwaarden. Als een jongere opnieuw een delict pleegt of zich niet houdt aan de voorwaarden, dan kan de rechter beslissen dat de jongere alsnog in jeugddetentie moet. Er gelden op de jeugdafdeling van de gevangenis andere regels dan bij volwassenen. Zo mogen minderjarigen niet in eenzame opsluiting, maar ook niet samen geplaatst worden met volwassenen. Ook zijn er voor jongeren richtlijnen voor dagbesteding, onderwijs en het ontvangen van bezoek.

Bijzondere voorwaarden die jongeren opgelegd kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld een taakstraf, verplichte behandeling of een avondklok. De Reclassering coördineert taakstraffen en ziet erop toe dat een jongere zich houdt aan bijzondere voorwaarden. Vaak krijgt een jongere ook een reclasseringsbegeleider van Jeugdzorg. Het doel is om de jongere op het rechte pad te houden en te zorgen dat hij niet weer de fout in gaat. Als dit lukt dan is dit goed voor de jongere én voor de samenleving.


JUVENILE CRIMINAL LAW IN FORCE IN THE CARIBBEAN NETHERLANDS

KRALENDIJK – Juvenile criminal law is applicable in the Caribbean Netherlands as of August 1st, 2020. The pedagogical approach is characteristic of juvenile criminal law. This means that punishments and measures for young people aged 12 to 18 are aimed at having a positive impact on behaviour, re-education and preventing recidivism.

With the introduction of juvenile criminal law, there will be more options in the juvenile criminal law chain to deal with criminal behaviour. Important elements in this process include the reintroduction of the Halt programme, the introduction of juvenile detention, the coordination of community service orders and the supervision of special conditions by the Probation Office.

Avoid a criminal record

In the case of petty crimes like vandalism, skipping school or driving without a driving licence, the police may refer young people to Halt. There juveniles are given the opportunity to rectify their criminal behaviour. Halt aims to stop transgressive behaviour among juveniles as early as possible by means of interviews, work and educational assignments, and apologising to the victim. If the Halt programme is completed successfully, the juvenile will not receive a criminal record.

Serious offences

In the case of more serious offences like abuse or an act of violence, the Public Prosecution Service may decide to prosecute a juvenile. The Guardianship Council will then investigate the juvenile’s past history and subsequently advises the Public Prosecution Service’s Public Prosecutor on what punishment would be most suitable for the young person. The Court ultimately decides what punishment will be imposed.

The Court may impose a fine or juvenile detention on the young person. The latter is a prison sentence specifically intended for juveniles who have committed a serious offence. The Court may also impose this punishment as a suspended sentence. This will be done under special conditions. If a juvenile reoffends or does not comply with the conditions, the Court may decide that the juvenile must be placed in juvenile detention after all. In detention, different rules apply to the youth section. For instance, minors may not be placed in solitary confinement and neither may they be placed together with adults. Additionally, there are guidelines for juveniles regarding daytime activities, education and receiving visitors.

Special conditions which can be imposed on juveniles are for instance a community service order, compulsory treatment or a curfew. The Probation Office coordinates community service orders and monitors a juvenile’s observance of special conditions. Often a juvenile is also assigned a Youth Care (in Dutch: Jeugdzorg) probation counsellor. The objective is to keep the juvenile on the right path and to ensure that they do not reoffend. If this is successful, it will be beneficial for both the juvenile and the community.

Share This
error: Content is protected !!