KRALENDIJK – Debí na e kantidat kresiente di infekshon ku e vírùs COVID-19 na Sint Maarten, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en todo kaso pa dos siman ta suspendé traslado médiko di pashènt pa Sint Maarten Medical Center (SMMC). A tuma e desishon aki despues di a konsultá ku Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) i Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Pa situashon di emergensia médiko agudo sí ta keda manda pashènt pa SMMC na Sint Maarten.

Esaki ta nifiká ku Zorgverzekeringskantoor (ZVK) di ZJCN na e momentunan aki no ta manda aseguradonan for di Sint Eustatius i Saba pa traslado médiko regular (elektivo) pa Sint Maarten. Pa traslado médiko semi agudo (tratamentunan médiko ku no ta di emergensia pero ku si ta nesesario pa risibí riba término kòrtiku), ta manda pashènt pa hòspitalnan na Boneiru, Kòrsou i Aruba, dependiendo di e urgensia di e traslado.

ZJCN ta keda sigui e situashon di aserka.

ZJCN ta komprondé ku esaki ta krea insertidumbre tokante e skema di traslado médiko pa Sint Maarten i ta spera riba komprenshon i koperashon den e situashon aki. Pa pregunta tokante bo traslado médiko, por tuma kontakto ku bo dòkter òf spesialista di referensia.


NIEUWE MAATREGELEN MEDISCHE UITZENDINGEN SINT MAARTEN DOOR CORONAVIRUS BESMETTINGEN     

KRALENDIJK – Vanwege het stijgende aantal infecties met het Covid-19 virus op Sint Maarten, schorst Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) in elk geval voor twee weken uitzendingen van patiënten naar Sint Maarten Medical Center (SMMC). Deze beslissing is genomen na overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor acute medische noodsituaties worden patiënten nog wel naar het SMMC op Sint Maarten uitgezonden.

Dit betekent dat het Zorgverzekeringskantoor van ZJCN momenteel geen verzekerden van Sint Eustatius en Saba op reguliere (electieve) medische uitzending naar Sint Maarten stuurt. Semi-acute medische uitzendingen (medische behandelingen van niet-levensbedreigende aard, maar wel noodzakelijk om op korte termijn te behandelen) worden in plaats daarvan naar de ziekenhuizen op Bonaire, Curaçao en Aruba gestuurd, afhankelijk van de urgentie van de verwijzing.

ZJCN blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden

ZJCN begrijpt dat hierdoor onzekerheid ontstaat over het schema van medische uitzending naar Sint Maarten en hoopt op uw begrip en medewerking in deze situatie. Voor vragen over uw medische uitzending kunt u contact opnemen met uw verwijzend arts of specialist.


NEW MEASURES FOR MEDICAL REFERRALS ST. MAARTEN DUE TO CORONAVIRUS INFECTIONS

KRALENDIJK – Due to the rising number of infections with the Covid-19 virus on St. Maarten, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), will suspend medical referrals of patients to St. Maarten Medical Center (SMMC) for at least 2 weeks. This decision was taken after consultation with the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Health and Youth care Inspectorate (IGJ). For acute medical emergencies, patients are still sent to the SMMC on St. Maarten.

This means that the Zorgverzekeringskantoor (ZVK) of ZJCN currently does not send insured persons from St. Eustatius and Saba to St. Maarten on regular (elective) medical referrals. Semi-acute medical referrals (medical treatments of a non-life-threatening nature, but necessary to address short-term) are instead sent to hospitals on Bonaire, Curaçao or Aruba, depending on the urgency of the referral.

ZJCN will continue to monitor the situation closely.

ZJCN understands that this creates uncertainty about the schedule of medical referral to St. Maarten and hopes for your understanding and cooperation in this situation. For questions about your medical referral, please contact your referring doctor or specialist.

Share This
error: Content is protected !!