KRALENDIJK – Den e edishon di korant Extra di 24 di ougustus último, dos abogado (di derechi penal) i un interprete (tolk) tabata na palabra. Den e artikulo a pidi atenshon pa e kalidat di e interprete nan durante kasonan penal. E problematika tabata konosí kaba na Ministerio Públiko (OM). Meskos ku mr. Van Lieshout i mr. Winkel, OM ta konsiderá di gran importansia ku tin bon interprete presente durante kasonan penal.

Korte i OM a yega na un akuerdo tokante areglo i planifikashon di kasonan penal, ku ta enserá entre otro regla un interprete. Areglo pa un interprete pa kasonan penal na Sint Eustatius i Saba ta responsabilidat di Korte na Sint Maarten, pero ta OM ta responsabel ora ta trata kasonan penal na Boneiru.

E Konvenio Oropeo pa Derechi di Hende (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) ta stipulá ku tur sospechoso tin e derechi pa sin gastu por asesora su mes ku un interprete si e no ta dominá e idioma ku ta wordu usá durante e kaso. Na momentu di tratamentu di un kaso penal, mester tin un traduktor presente ku ta papia e idioma ku ta komprendibel pa e sospechoso.

For di 2009 e lei di interprete i traduktor huramentá ta na vigor na Hulanda. Den e lei aki tin inkorporá ku e interprete di korte mester demonstrá ku e la mantene su konosementu i kapasidat na nivel. Si ta bèrdat ku e lei aki no ta konta pa Hulanda Karibense, pero e punto di salida di e lei ariba menshoná si ta wòrdu usá. Un evaluashon importante pa ku esaki ta aktuashon durante tratamentu di kasonan penal i evaluashon di enterpretenan dor di por ehèmpel hues, sospechoso, su abogado i fiskal. Despues di un konsulta ku entre otro mr. Van Lieshout i visepresidente di Korte mr. De Kort, fikal mayó a stipulá un instrukshon di trabou na yüli último den kua ta tene kuenta debidamente ku e punto di salidanan ya menshoná. Entretantu tin 6 bon interprete disponibel pa ehersé e trabou durante kasonan penal. E instrukshon di trabou no ta publiká, pero ta disponibel na Ministerio Públiko.


ZES TOLKEN BESCHIKBAAR VOOR BEHANDELING STRAFRECHTZITTINGEN

KRALENDIJK – In de EXTRA van 24 augustus kwamen twee (strafrecht) advocaten en een tolk aan het woord. In het artikel werd aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de tolken tijdens strafrechtzittingen. De problematiek was ook al bekend bij het Openbaar Ministerie (OM). Net als mr. Van Lieshout en mr. Winkel acht het OM het van groot belang dat er bij strafrechtzittingen goede tolken aanwezig zijn.

Tussen het Hof en het OM zijn er afspraken gemaakt over de planning en afdoening van strafzaken, waaronder het oproepen van tolken. Het oproepen van tolken ten behoeve van de strafrechtzittingen op Sint Eustatius en Saba is de verantwoordelijkheid van de vestiging van het Hof op Sint Maarten, maar het OM is verantwoordelijk als het gaat om strafzittingen op Bonaire.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat iedere verdachte het recht heeft om zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt. Tijdens een strafrechtzitting dient er dan ook een tolk aanwezig te zijn in een voor de verdachte begrijpelijke taal.

In Europees Nederland geldt sinds 2009 Wet beëdigde tolken en vertalers. In die wet is opgenomen dat de gerechtstolk moet kunnen aantonen dat hij zijn kennis en bekwaamheden op peil heeft gehouden. In Caribisch Nederland geldt deze wet weliswaar niet, maar de uitgangspunten van de hiervoor genoemde wet, worden wel gehanteerd. Een belangrijke toets daarbij is het optreden ter zitting en de beoordeling van het tolken door bijvoorbeeld de rechter, de verdachte en diens advocaat en de officier van justitie. Naar aanleiding van overleg met o.a. mr. Van Lieshout en de vicepresident van het Hof mr. De Kort heeft de hoofdofficier van justitie in juli jl. een werkinstructie vastgesteld waarin met de hiervoor genoemde uitgangspunten uitdrukkelijk rekening is gehouden. Er zijn inmiddels 6 goede tolken beschikbaar, die voor de strafrechtzittingen kunnen worden ingezet. De werkinstructie is niet gepubliceerd, maar kan wel worden opgevraagd bij het OM.

Share This
error: Content is protected !!