KRALENDIJK – Inspekshon di ambiente di bida i transporte (ILT – Inspectie Leefomgeving en Transport) ta apliká e asina yamá –‘last onder bestuursdwang’ (LOB) na e terminal petrolero di BOPEC na Boneiru.

Algun tanki i tuberia di e empresa mester bira bashí den término kòrtiku komo ku esaki ta oumentá riesgo di ‘lekkage’. A resultá ku BOPEC no tin e kapasidat pa eliminá e riesgonan di seguridat presente. ILT ta konsiderá esaki inakseptabel i ta bai tuma e medidanan nesesario pa eliminá e riesgonan pa persona i medio ambiente. Lo rekuperá e kostonan mas despues serka BOPEC.

Durante e inspekshonnan na final di 2019 ku ILT, Rijkswaterstraat, Inspectie SZW i brantwer a hasi, a sali na kla ku e proyektonan nesesario pa mehorashon a para pa falta di sèn di e kompania madre Venezolano. Na aprel 2020 e siguiente inspekshon mester a tuma lugá, pero pa motibu di corona mester a anulá e inspekshonnan aki. Ku tempu, e situashon na e empresa a empeorá. Ainda tin sinku tanki yená ku ‘fuel oil’, pero debí na e mal estado di e pirnan, e barkunan no por karga ni deskargá kombustibel na BOPEC. E kompania a informá fin di yüli ku e dak di e tanki mas grandi tin ‘lekkage’. Komo resultado, ora awayobe, awa ta yena i lèk paden ku konsekuensia ku esaki por kai den otro. Ku e dak kai aden, e por kousa daño na e muraya paden di e tanki, kual despues e kontenido por basha afó.

ILT ta di opinion ku e tanki aki i e otro kuater tankinan mester bira bashi mas pronto posibel. Pa hasi esaki, mester inspekshoná i tèst dos otro tanki ku a renobá resientemente. Ku a aplikashon di e ’last onder bestuursdwang’, ILTta tuma e asuntu den man i lo kordiná e inspekshon i tèst di e tankinan renobá. Lo diskutí e akshonnan nesesario adelantá ku BOPEC pa utilisá nan konosementu i eksperensia mas tantu posibel.


HANDHAVING ILT BIJ BOPEC

KRALENDIJK – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een last onder bestuursdwang (LOB) op bij olieterminal BOPEC op Bonaire.

Een aantal tanks en leidingen van het bedrijf moet op korte termijn worden leeg gemaakt omdat de kans op lekkage toeneemt. BOPEC blijkt niet in staat om de aanwezige veiligheidsrisico’s weg te nemen. De ILT vindt dit onacceptabel en neemt nu zelf de benodigde maatregelen om de risico’s voor mens en milieu weg te nemen. De kosten worden later op BOPEC verhaald.

Tijdens inspecties eind 2019 van de ILT, Rijkswaterstaat, Inspectie SZW en de brandweer is vastgesteld dat alle benodigde verbeterprojecten van de afgelopen jaren door een gebrek aan geld bij het Venezolaanse moederbedrijf zijn stilgevallen. In april 2020 zouden vervolginspecties plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus moesten deze inspecties worden geannuleerd.

De situatie bij het bedrijf is ondertussen verder verslechterd. Er zijn nog 5 tanks gevuld met stookolie, maar vanwege de slechte staat van de steigers kunnen schepen de olie niet laden of lossen bij BOPEC. Het bedrijf meldde eind juli dat het drijvende dak van de grootste tank lek is. Daardoor kan het dak bij hevige regenval vollopen met regenwater en zinken. Een zinkend dak kan grote schade toebrengen aan de tankwand waardoor de inhoud naar buiten kan stromen.

De ILT vindt dat deze tank en vier andere tanks zo snel als mogelijk leeg gepompt moeten worden. Daarvoor moeten eerst twee lege maar al eerder gerenoveerde tanks worden gekeurd en getest. Met inzetten van bestuursdwang neemt de ILT het heft in eigen hand en zal het opdracht geven voor het keuren en testen van de gerenoveerde tanks én overpompen van de olie. De benodigde acties worden vooraf doorgesproken met BOPEC om zoveel mogelijk gebruik te maken hun kennis en ervaring.


ILT’S ENFORCEMENT ACTIONS AT BOPEC

KRALENDIJK – The Environment and Transport Inspectorate (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) has decided on imposing an order for administrative coercion (last onder bestuursdwang, LOB) at the oil terminal BOPEC on Bonaire.

A number of the tanks and pipe-lines of the company must be emptied on short notice, because the risk of leakage increases. BOPEC turns out  not to be able to take away the safety risks. The ILT considers this  unacceptable and is taking the necessary measures in order to take away  risks to people and the environment. The costs will be recovered at BOPEC later on.

During the inspection of ILT, Department of Waterways and Public Works  (Rijkswaterstaat), Inspectorate SZW and the Fire brigade, it was determined that all of the necessary improvement projects of the past few years, due to a lack of funding from the Venezuelan parent company, have stagnated. In April of 2020 follow-up inspections were to take place, however, due to the corona virus, these inspections had to be cancelled. In the meantime the situation at the company has deteriorated further. There are still 5 tanks filled with fuel oil, but due to the bad conditions of the jetties, ships cannot load or unload the oil at BOPEC. The company reported in late July that the floating roof of the largest tank has a leak. As a result, the roof can fill up with rainwater and sink during heavy rainfall. A sinking roof can cause major damage to the tank wall, allowing the contents to flow out. The ILT believes that this tank and four other tanks should be pumped empty as quickly as possible. To do this, two empty but previously renovated tanks must first be inspected and tested. With the use of administrative coercion, the ILT takes matters into its own hands and will order the inspection and testing of the renovated tanks and the transfer of oil. The necessary actions are discussed in advance with

Share This
error: Content is protected !!