KRALENDIJK – Tur mucha meresé krese den un lugá seif ku amor i struktura. Desafortunadamente, esaki no ta posibel pa algun mucha. Kuido pa Hóben Hulanda Karibense (Jeugdzorg Caribisch Nederland) ta buska mayor di kriansa pa e muchanan akí. Personanan ku temporalmente kier kuida yu di otro persona. Mayornan ku pasenshi, ku por brinda kariño, oído i apoyo emoshonal.

Siman pasá, Kuido pa Hóben Hulanda Karibense a inísia un kampaña na Boneiru, Saba i Sint Eustatius enbuska di mayor di kriansa. Ku e kampaña, Kuido pa Hóben ta spera di por akumulá mínimo 20 famia di kriansa nobo. Esaki ta hopi nesesario komo ku e kantidat di famia di kriansa ta tiki. Esaki ta pone ku e muchanan ta keda pa un tempu largu riba lista di espera innesesariamente.

Kuido pa Hóben no ta buska solamente mayor di kriansa fultaim pa algun luna te ku algun aña, pero tambe mayor di kriansa pa por ehèmpel (mitar) dia den siman, den wikènt, of durante fakansi di skol. Tur e tiponan di kriansa temporal aki ta hasi un diferensia pa un mucha.

Tambe kier bira mayor di kriansa?

Bo tin 21 aña, bo ta fuerte pará den bo sapatu i bo por ofresé un mucha amor, struktura i seguridat? E ora ei, konsiderá pa bira un mayor di kriansa. E kriansa temporal ta rekerí hopi, pero lo bo risibí hopi a kambio. Den e kampaña di Kuido pa Hóben, bo por mira esaki klaramente serka mayornan di kriansa ku eksperensia:

“Mi ta mama di kriansa pasó nos muchanan ta nos futuro di mañan. Kada simia ku nos por planta den nan bida, lo duna bon fruta. Tin momento ta mas difísil ku otro, debí na loke mi yu di kriansa a pasa aden. Pero ora mi mira e sonrisa riba su kara i mira ku e por ta su mes, mi ta kòrda pakiko mi ta hasi’é.”

Mayornan di kriansa ta risibí ayudo

Mayornan di kriansa ta risibí guia i apoyó serka Kuido pa Hóben. Lo traha un plan di akshon i lo konsultá frekuentemente ku e profeshonal di Kuido pa Hóben, i si ta posibel, ku e mayornan biológiko. Lo rekompensá e gastunan ku e mayornan di kriansa tin pa ku kuido di e yu di kriansa. E montante di kompensashon ta dependé di e edat di e yu di kriansa.

Mas informashon?

Pa mas informashon òf pa un foyeto tokante kuido di kriansa, tuma kontakto ku Kuido pa Hóben Hulanda Karibense:

E-mail: info.jgcn@jeugdzorgcn.com

Boneiru: (+599) 715 7201

Saba: (+599) 416 3718/416 3819

Sint Eustatius (+599) 318 3104/318 3105


PLEEGOUDERS GEZOCHT

KRALENDIJK – Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Jeugdzorg Caribisch Nederland pleegouders. Mensen die tijdelijk willen zorgen voor een kind van een ander. Geduldige ouders, die warmte, een luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden.

Afgelopen week is Jeugdzorg Caribisch Nederland een campagne gestart om pleegouders op Bonaire, Saba en Sint Eustatius te werven. Met de campagne hoopt Jeugdzorg minimaal 20 nieuwe pleeggezinnen te werven. Dat is hard nodig want er is een tekort aan pleeggezinnen. Hierdoor staan kinderen onnodig lang op een wachtlijst.

Jeugdzorg zoekt niet alleen fulltime pleegouders voor enkele maanden tot jaren, maar ook pleegouders voor bijvoorbeeld een dag(deel) per week, in het weekend, of in de schoolvakanties. Al deze soorten pleegzorg maken voor een kind het verschil.

Ook pleegouder worden?

Bent u 21 jaar of ouder, staat u stevig in uw schoenen en kunt u een kind liefde, structuur en veiligheid bieden? Overweeg dan om pleegouder te worden. Het pleegouderschap vraagt best veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Dat wordt in de campagne van Jeugdzorg duidelijk gemaakt door pleegouders met veel ervaring: “Ik ben pleegmoeder omdat onze kinderen onze toekomst zijn. Elk zaadje dat we nu zaaien, kan leiden tot een mooie oogst. Het ene moment is moeilijker dan het andere, door wat mijn pleegkind heeft meegemaakt. Maar als ik haar glimlach zie en zie hoe zij zichzelf kan zijn, dan weet ik weer waarvoor ik het doe.”

Pleegouders krijgen hulp

Pleegouders krijgen begeleiding en ondersteuning vanuit Jeugdzorg. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en overleg vindt regelmatig plaats met de Jeugdzorgprofessional en zo mogelijk met de biologische ouders. De kosten die pleegouders hebben voor de verzorging van een pleegkind worden vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of het opvragen van de folder over pleegzorg contact op met Jeugdzorg Caribisch Nederland:

E-mail: info.jgcn@jeugdzorgcn.com

Bonaire: (+599) 715 7201

Saba: (+599) 416 3718/416 3819

Sint Eustatius (+599) 318 3104/318 3105


FOSTER PARENTS WANTED

KRALENDIJK – Every child deserves to grow up in a safe environment with love and structure. Unfortunately, that is not possible for all children. For those children Youth Care Caribbean Netherlands (Jeugdzorg Caribisch Nederland) is looking for foster parents. People who want to take care of someone else’s child temporarily. Parents that are patient, who can provide care, a listening ear and emotional support.

Last week, the Youth Care Caribbean Netherlands started a campaign to recruit foster parents on Bonaire, Saba and St. Eustatius. With the campaign, Youth Care hopes to recruit at least 20 new foster families. This is needed because there is a shortage of foster families in these areas. This results in children being put on a waiting list for an unnecessarily long time.

Youth Care is not only looking for full-time foster parents for a few months up to years, but also foster parents for one (or a part of a) day, a week, during the weekends, or holidays. All types of foster care can make a significant difference to a child.

Would you also like to become a foster parent?

Are you 21 or older, are you confident and can you offer a child love, structure and safety? Then consider becoming a foster parent. Being a foster parent requires a lot, but you also get a lot in return. This is made clear in the Youth Care campaign by foster parents with a lot of experience: “I’m a foster mother because our children are our future. Every seed we sow can lead to a beautiful harvest. Some moments are more difficult than others, because of what my foster child has been through. But when I see her smile and see that she can be herself, I remember why I do it.”

Foster parent support

Foster parents are supported by Youth Care. A plan of action is drawn up and consultation takes place regularly with the Youth Care professional and, if possible, with the biological parents. The costs of caring for the foster child are compensated. The amount of the allowance depends on the age of the foster child.

More information?

For more information or to request a brochure about foster care, please contact Youth Care Caribbean Netherlands: E-mail: info.jgcn@jeugdzorgcn.com Bonaire: (+599) 715 7201 Saba: (+599) 416 3718/416 3819 St. Eustatius (+599) 318 3104/318 3105

Share This
error: Content is protected !!