BONEIRU TIN UN DI 3 KASO DI COVID 19 AKTIVO.
AINDA NO TA KONOSI E FUENTE DI ESAKI E INVESTIGASHON EY TA ANDANDO.

OLB LO TIN KU DUNA E DETAYE NAN.

FUENTE: AIMED AYUBI.

NOTISIA KU BO POR KONFIA.

Share This
error: Content is protected !!