Kralendijk, 17 di sèptèmber 2020- for di kuminsamentu di sèptèmber , un kombinashon di diferente akontesimentu a pone e sistema di suministro di koriente bou di hopi preshon.
Miéntras ku temperaturanan tabata ekstremadamente haltu ku temperaturanan di 35OC, esaki a hasi ku e demanda pa uso di èrko a subi,
trabounan di mantenshon den kombinashon ku tiki forsa di bientu a pone e
suministro di koriente bou di preshon.
Pa mantené e ekilibrio den e sirkunstansia ekstremo i no usual aki Contour
Global Bonaire ( CGB ) huntu ku Water –en Energiebedrijf Bonaire ( WEB)
A skohe for di 10 di sèptèmber pa un interupshon di koriente kordiná i
kontrolá na momentu ku esaki tabata nesesario.
Loke ku a kondusí na deskonekshon di algun área relativamente chikitu pa
kasi 1 ora. E interupshon di koriente sistemátiko aki ta wòrdu implementá
pa mantené servisionan kritiko i repartí e inkombeniensia di un manera
rasonabel: un interupshon limitá pa algun área, na lugá di asumí e riesgo
di un interupshon mas signifikante pa tur kliente na Bonaire.
Si resultá ku mester deskonektá koriente den bo bario, tin ku tene kuenta
ku no ta semper CGB i WEB por komuniká esaki ku antisipashon mesun
manera nos klientenan a kustumbrá na momentu di komuniká trabounan di mantenshon plania.
Deskonekshon di koriente ta e último rekurso pa por mantené e balanse
entre produkshon i demanda. Pa e motibu aki , i si ta nesesario , CGB i WEB
Lo sòru pa deskonekshon sistemátiko di e suministro di koriente pa asina
minimalisá e molèster i distribuí esaki dor di e poblashon pa huntu nos no
tin ku eksperensia pió.
Pronto e unidatnan di produkshon lo bolbe drenta den servisio, dentro di
poko tempu klientenan lo bolbe disfrutá di un suministro di koriente stabil.
WEB i CGB ta pidi nan diskulpa pa e inkombeniensia ku esaki por trese kuné pa klientenan na Boneiru.

ENERGIEVOORZIENINGSSYTEEM ONDER ONGEBRUIKELIJKE DRUK

Kralendijk, 17 september 2020 – Sinds begin september heeft een
combinatie van ongelukkige gebeurtenissen het energievoorzieningssysteem onder ongebruikelijke druk gezet.
Terwijl de temperaturen tot extreme en ongebruikelijke 35 OC opliepen,
waardoor de vraag naar airconditioning stijgt, leggen
onderhoudswerkzaamheden in combinatie met weinig windkracht een druk op de energievoorziening.
Om onder deze extreme en ongebruikelijke omstandigheden het evenwicht
te bewaren, kiest ContourGlobal Bonaire (CGB) samen met Water –en
Energiebedrijf Bonaire (WEB) sinds 10 september voor een gecoördineerde
en gecontroleerde afschakeling. Wat leidde tot het loskoppelen van enkele
relatief kleine gebieden tot wel een uur. Deze systematische
stroomonderbreking wordt geïmplementeerd om kritieke diensten te
behouden en het ongemak redelijk te verspreiden: een beperkte verstoring
naar sommige gebieden, in plaats van het risico te nemen van een
aanzienlijke verstoring voor alle klanten.
Mocht er echter een stroom onderbreking in uw gebied nodig zijn, dan
kunnen CGB en WEB niet altijd op dezelfde manier een vooraankondiging
doen zoals het publiek gebruikelijk gewend is bij routine onderhoud
werkzaamhenden.
Het loskoppelen van de stroom is een laatste hulpmiddel om het evenwicht
tussen productie en vraag te behouden. Daarom zullen CGB en WEB indien
nodig een systematische onderbreking van de stroomvoorziening toepassen
om de overlast te minimaliseren en de overlast te verdelen over het gehele
eiland zodat we gezamenlijk niet veel erger ervaren.
Binnenkort worden de productie-eenheden weer in gebruik genomen,
klanten zullen spoedig op een constante aanvoer van energie kunnen
rekenen.
WEB en CGB verontschuldigen zich voor het ontstane ongemak voor klanten
op Bonaire.

ENERGY PRODUCTION UNDER STRAIN

Kralendijk, September 17th, 2020- Since the beginning of
September, a combination of unfortunate events placed the energy
supply system under unusual strain.
While temperatures soared to extreme and unusual 35 OC, driving demand
for air conditioning, maintenance works in combination with low wind
resources are putting a stress on the energy supply.
To maintain the balance under these extreme and unusual circumstances,
ContourGlobal Bonaire (CGB) together with Water –en Energiebedrijf
Bonaire (WEB) have chosen for a coordinated and controlled load shedding
since September 10th .Which led to the disconnection of some relative small
areas up to one hour. This systematic power disconnection is implemented
to maintain critical services and spread the inconvenience reasonably: a
limited disruption to some areas, rather than taking the risk of significant
disruption to all customers.
However if a power interruption is necessary in your area, CGB and WEB
will not always be able to send an advance notice the same way as the
public is used to with routine maintenance work.
Disconnecting the power is a last resource to maintain balance between
production and demand. For this reason, if necessary, CGB and WEB will
apply a systematic interruption of the power supply in order to minimize
the inconvenience and share the inconvenience across the whole population so that collectively we do not experience much worse.
As production units are taken back into service shortly, customers will
experience steady supply of energy shortly.
WEB and CGB apologize for the inconvenience experienced by customers
on Bonaire.


Share This
error: Content is protected !!