KRALENDIJK – Riba 31 di mart 2020 a komuniká tokante di e eksonerashon di e ‘Algemene Bestedingsbelasting’ (ABB). Hopi tabata ke a i ainda ke duna un aporte na kombatimentu di e vírùs. Por ehèmpel dor di hasi donashon di produkto di protekshon personal na institutonan di kuido. P’esei Duana CN ta prolongá e posibilidat pa eksonerá importashon di produkto di protekshon personal, di Algemene BestedingsBelasting (ABB), bou di kondishonnan ora ta importá.

Nos ta hasi lo máksimo posibel pa laga importashon di medionan di protekshon personal kana zetá i lihé. Aspektonan fiskal no mag forma estorbo pa distribushon rápido di produktonan di protekshon personal pa dunadó di ayudo den e tempu pisá aki. Aki ta sigui un lista di produkto di protekshon personal, e kondishonnan i e periodo pa kua e eksonerashon ta bálido.

Kiko ta un produkto di protekshon personal?
Bou di esaki ta kai en todo kaso:
– Máskara pa kara, tapa boka (di tira afó i tambe esnan ku por bolbe uza)
– Brel kontra spatmentu
– Hanskun di saminashon

Ken ta bini na remarke pa esaki, bou di kua kondishon?
Promé ku bo por hasi uzo di e eksonerashon bo mester hasi petishon pa un pèrmit na Duana CN pa kada kargashon.
Produktonan di protekshon personal mester keda importá dor di un di e organisashonnan aki:
– Instituto gubernamental;
– unidatnan di yudansa òf institutonan filantrópiko;
– organisashon di ayudo, hospital, instituto ku ta duna kuido i dunadó di kuido.
– Ta hasi donashon di e artíkulonan i ta uza nan pa víktimanan di e krísis di corona.

Tuma nota: Partidonan di merkado ku ke bende produktonan di protekshon personal, no ta haña eksonerashon.

Organisashonnan ta importá e artíkulonan pa donashon riba nan mes nòmber
Empresarionan por hasi donashon di produkto di protekshon personal na e instansianan menshoná anteriormente. E organisashonnan aki ta importá e artíkulonan riba nan mes nòmber. Nan no mester paga ABB.

Empeño máksimo pa ménos retraso posibel
Duana CN ta empeñá su mes máksimalmente pa ménos retraso posibel na frontera ora ta importá produktonan di protekshon personal. Dor di un bon diseño di e proseso, e areglo fiskal aki apénas ta sòru pa retraso. Asin’ei e produktonan di protekshon personal ta yega rápido na nan destinashon.

Pa kua periodo e eksonerashon spesial aki ta aplikabel?
E eksonerashon spesial aki ta bálido te próksimo aviso.

Pregunta?
Pa pregunta por manda un meil na douane@belastingdienst-cn.nl.


BELASTINGDIENST/DOUANE CN VERLENGT VRIJSTELLING ABB BIJ INVOER PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

KRALENDIJK – Op 31 maart 2020 is gecommuniceerd over de vrijstelling van de Algemene Bestedingsbelasting (hierna ABB) bij invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. Velen wilden en willen nog steeds een bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen. De Douane CN verlengt daarom de mogelijkheid om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van de ABB bij invoer.

We stellen alles in het werk om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen soepel en snel te laten verlopen. Fiscale aspecten mogen in deze zware tijd geen belemmering vormen voor een vlotte distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen naar hulpverleners in de zorg. Hier volgt een opsomming van de persoonlijke beschermingsmiddelen, de voorwaarden en de periode waarvoor deze vrijstelling geldig is.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?
Hieronder vallen in ieder geval:
– Gezichtsmaskers/Mondkapjes (wegwerp- en herbruikbare);
– Spatbrillen;
– Onderzoekshandschoenen.

Wie komt hiervoor in aanmerking, onder welke voorwaarden?
Voordat u de vrijstelling kunt gebruiken, moet u per zending een vergunning aanvragen bij de Douane CN.
– De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door 1 van deze organisaties:
– Overheidsinstellingen;
– hulpeenheden of filantropische instellingen;
– hulporganisaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverleners.
– De goederen worden geschonken en ingezet voor slachtoffers van de coronacrisis.

Let op: Marktpartijen die persoonlijke beschermingsmiddelen willen verkopen, krijgen geen vrijstelling.

Organisaties voeren geschonken goederen in op eigen naam
Ondernemers kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen schenken aan de eerder genoemde organisaties. Die organisaties voeren
goederen zelf in – op eigen naam. Ze hoeven dan, indien ze aan de voorwaarden voldoen, geen ABB bij invoer te betalen.

Maximale inzet voor zo min mogelijk oponthoud
De Douane CN zet zich maximaal in voor zo min mogelijk oponthoud aan de grens bij de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door een goede inrichting van het proces zorgt deze fiscale regeling nauwelijks voor logistiek oponthoud. De persoonlijke beschermingsmiddelen komen zo snel op de plek van hun bestemming.

Voor welke periode is deze speciale vrijstelling van toepassing?
Deze speciale vrijstelling is tot nader order van toepassing.

Vragen?
Voor vragen kunt u mailen naar douane@belastingdienst-cn.nl


BELASTINGDIENST / CUSTOMS CN EXTENDS THE EXEMPTION FROM ABB ON THE IMPORT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

KRALENDIJK – On March 31st , 2020, there has been communicated about the exemption from the ‘Algemene Bestedingsbelasting’ (ABB) for the import of personal protective equipment.
Many wanted and still wants to contribute to the fight against the virus. For example, by donating personal protective equipment to healthcare institutions. Customs CN therefore extends the possibility to exempt the import of personal protective equipment from the ‘Algemene Bestedingsbelasting’ (ABB) on importation under certain conditions.

We make every effort to ensure that the import of personal protective equipment runs smoothly and quickly. Fiscal aspects should not hinder the smooth distribution of personal protective equipment to care providers in these difficult times.
Following is a list of the personal protective equipment, the conditions and the period for which the exemption is extended for.

What are Personal Protective Equipment?
This includes in any case:
– Face masks / Mouth caps (disposable and reusable);
– Splash goggles;
– Examination gloves

Who is eligible for this, under what conditions?
Before you can use the exemption, you must apply for a permit from the Customs CN for each shipment.
– Personal protective equipment must be introduced by one of these organizations:
– government agencies;
– auxiliary units or philanthropic institutions;
– aid organizations, hospitals, healthcare institutions and care providers.
– The goods are donated and used for victims of the corona crisis.

Note: Market parties wishing to sell personal protective equipment will not receive an exemption.

Organizations import donated goods in their own name
Entrepreneurs can donate personal protective equipment to the aforementioned organizations. Those organizations import the goods – in their own name. They then do not have to pay ABB on import.

Maximum effort for as little delay as possible
The Customs CN makes every effort to minimize delays at the border when importing personal protective equipment. Due to the proper design of the process, this tax arrangement hardly causes any logistical delays. The personal protective equipment then will arrive quickly at its destination.

For what period does this special exemption apply?
This special exemption is valid until further notice.

Questions?
If you have any questions, please send an email to douane@belastingdienst-cn.nl

Share This
error: Content is protected !!