KRALENDIJK – Lo prolongá e kompensashon di e gastunan di salario pa dunadó di trabou, empresario independiente i èks empleado. Fase tres di e areglo di emergensia ta drenta na vigor 13 di òktober i lo dura nuebe luna. A ahustá algun punto den e areglo. E ophetivo di e areglo ta keda pa apoyá trabou i entrada, pero tambe ta bira importante pa kada kompania i empleado kuminsá adaptá na e situashon ku ta kambia.

Meskos ku den e promé dos fasenan, lo supsidiá 80% di e salario den e prolongashon. Den yanüari 2021 lo por revisá e porsentahe. E kondishonnan pa bini na remarke a keda meskos pa dunadó di trabou i empresario independiente. Pa èks empleado ku a pèrdè nan trabou pa motibu di corona, a ahustá e kondishonnan.

Èksempleado (ku no tin dunadó di trabou mas) por entregá un solisitut den fase tres solamente si e kompania ku nan tabata traha p’e, ya ta hasi uso di e areglo di emergensia SZW. Solamente asina por proba ku e pèrdida di empleo ta resultado di e krísis di corona. Èks empleado por hasi uso di e sosten di fase tres pa un máksimo di tres luna. E punto di salida ta pa haña un otro trabou. Si yama nan pa mediashon di merkado laboral, nan ta obligá di koperá ku esaki. Kaminda otro trabou no ta posibel, e persona e persona por bini na remarke pa risibí ònderstant. Èks empleado ku ya ta risibí asistensia di e areglo di emergensia, lo keda risibí esaki te ku 12 di yanüari 2021.

Tur grupo di enfoke mester hasi esfuerso pa gradualmente eliminá uso di e areglo. E derechi pa partisipá ta kaduká si e benifisiario permanesé pafo di Hulanda Karibense pa mas di un total di kuater siman. Ta paga e sosten te ku máksimalmente kuater siman retroaktivo. Esei ta nifiká ku e petishonario no ta risibí reembolso pa periodonan ku ta mas di kuater siman promé ku e momento di aplikashon.

Dunadó di trabou, empresario independiente i èks empleado ku ta kai kaba bou di e areglo, no mester hasi nada pa un prolongashon. Mester komuniká kambio via di e formulario di kambio. Por hasi un solisitut nobo via www.rijksdienstcn.com/covid-19 bou di ‘Pakete di emergensia di Gobièrnu’. Empresarionan na Boneiru por drenta den kontakto ku Kámara di Komèrsio pa pregunta i konseho via steunloket@kvkbonaire.com.


NOODREGELING SZW GAAT DERDE FASE IN

KRALENDIJK – De ondersteuning voor loonkosten voor werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers wordt opnieuw verlengd. De derde fase van de noodregeling SZW gaat in op 13 oktober en duurt negen maanden. De regeling is op een paar punten aangepast. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijker dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de veranderende situatie.

Net zoals in de eerste twee fases, wordt in de verlenging in eerste instantie 80% van het loon gesubsidieerd. In januari 2021 wordt dit percentage mogelijk herzien. De voorwaarden om in aanmerking te komen blijven hetzelfde voor werkgevers en zelfstandig ondernemers. Voor gewezen werknemers die hun baan zijn verloren vanwege corona zijn de voorwaarden aangepast.

Gewezen werknemers (die dus geen dienstverband meer hebben) kunnen in de derde fase alleen een aanvraag indienen als het bedrijf waarin zij werkzaam waren gebruik maakt van de Noodregeling SZW. Alleen dan is het aannemelijk dat het baanverlies gevolg is van de coronacrisis. Gewezen werknemers kunnen binnen de looptijd van de derde fase maximaal drie maanden gebruik maken van de steun. Het vinden van ander werk is het uitgangspunt. Indien zij worden opgeroepen voor arbeidsmarktbemiddeling, zijn zij verplicht hieraan mee te werken. Waar ander werk niet mogelijk is, komt men mogelijk in aanmerking voor onderstand. Gewezen werknemers die op dit moment al steun ontvangen uit de noodregeling, behouden dit tot en met uiterlijk 12 januari 2021.

Voor alle doelgroepen geldt dat ze zich moeten inspannen om het gebruik van de regeling af te bouwen. Het recht op deelname vervalt als de ontvanger meer dan in totaal vier weken buiten Caribisch Nederland verblijft. De ondersteuning wordt ten hoogste met vier weken terugwerkende kracht uitgekeerd. Dat betekent dat de aanvrager geen teruggave krijgt over periodes die meer dan vier weken in het verleden liggen ten opzichte van het moment van aanvragen.

Werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers die al onder de regeling vallen hoeven niets te doen voor verlenging. Wijzigingen moeten worden doorgegeven via een wijzigingsformulier. Een nieuwe aanvraag kan gedaan worden via www.rijksdienstcn.com/covid-19 onder ‘Noodpakket overheid’. Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor vragen en advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com.


EMERGENCY REGULATION SZW ENTERS THIRD PHASE

KRALENDIJK – The support for wage costs for employers, independent entrepreneurs and former employees will be extended again. The third phase of the SZW emergency regulation will start on the 13th of October and will last nine months. The regulation has been adjusted on a few points. The aim of the regulation remains to support work and income, but it is also becoming more important that companies and employees adapt to the changing situation.

Just like in the first two phases, 80% of the wages will initially be subsidized in the extension. This percentage may be revised in January 2021. Eligibility conditions remain the same for employers and independent entrepreneurs. The conditions have been adjusted for former employees who have lost their jobs due to corona.

In the third phase former employees can only submit an application if the company for which they worked, makes use of the SZW emergency regulation. Only then it is likely that the job loss is the result of the corona crisis. Former employees can make use of the aid for a maximum of three months within the duration of the third phase. Finding other work is the starting point. If they are called upon to do so, they are obliged to participate in labor market mediation. Where other work is not possible, people may be eligible for social relief. Former employees who are currently already receiving aid from the emergency regulation will retain this until the 12th of January 2021 at the latest.

All target groups must make an effort to reduce the use of the regulation. The right to participate expires if the recipient stays outside the Caribbean Netherlands for more than a total of four weeks. The support will be paid retroactively with a maximum of four weeks. This means that the applicant will not receive refunds for periods that are more than four weeks in the past at the moment of application.

Employers, independent entrepreneurs and former employees who are already covered by the regulation, do not have to do anything for an extension. Changes must be reported via a mutation form. A new application can be made via www.rijksdienstcn.com/covid-19 under ‘Emergency package government’. Entrepreneurs on Bonaire can contact the Chamber of Commerce for questions and advice via steunloket@kvkbonaire.com.

Share This
error: Content is protected !!