KRALENDIJK – Selibon NV tin intenshon di emití un destaho múltiple bou di man pa Obranan Sivil. E trabou ta enserá realisashon di un sitio di almanesamentu di zeta shushi na lokashon Lagun ku e siguiente partinan:

– Konstrukshon di un pos di betòn (resistente pa zeta) inkluso sosten di betòn pa ponementu di dos tanki grandi i dos tanki chikitu pa almanesamentu di zeta shushi; 18mx15m (270m²).

– Konstrukshon di un tanki di betòn pa almanesamentu di awa di yobe; 12m³.

– Konstrukshon di un pos di betòn inkluso sosten pa ponementu di instalashonnan di pòmp 5mx15m (75m²).

– Konstrukshon di un strep di konekshon di betòn pa ponementu di un ‘pipe rack’; 8mx2m (16m²).

– Konstrukshon di un kaminda di betòn; 4mx31m (124m²).

– Entrega i ponementu di un hèkwèrk i un porta di kurá di sgùif (sliding gate); 93m¹.

– Adaptashon di hèkwèrk eksistente na e situashon nobo.

– Entrega i ponementu di diferente fasilidat elektrotékniko.

– Konstrukshon di ‘doorvoer’ i pipa di drenahe.

Den kuadro di transparensia boluntario adelantá, Selibon NV ta hasi un yamada na tur partido di merkado pa mustra nan interes den e tarea i adelantá mustra ku nan por kumpli ku e eksigensianan mínimo i e kriterionan di selekshon. E partidonan ku ta kumpli ku e eksigensianan i ku tin e klasifikashon mas haltu pa loke ta trata e kriterionan di selekshon por keda invitá pa partisipá na e destaho.

Bo por ekspresá bo interes pa medio di manda un imeil na procurement@selibon.com i hasi menshon di ‘Interes pa destaho Sitio di almanesamentu di zeta shushi na Sentro di Shushi Lagun’. E ora ei bo ta risibí un splikashon di Selibon NV i e formularionan i pruebanan ku mester entregá. Pa mas tardá djabièrnè 30 di òktober 2020 10.00 or bo tin ku entregá e formularionan kompletamente yená inkluso e pruebanan.

Eksigensianan mínimo:

1. Un empresa mester ta por lo ménos dos aña aktivo (kontratista (prinsipal) òf supkontratista), kaminda ku kada aña mester a ehekutá aktividat durante por lo ménos 9 luna.

2. Un empresa por registrá independientemente òf den kombinashon, sinembargo e por partisipá 1 biaha so.

3. Un empresa mester proba ku e ta outorisá pa ehekutá e aktividatnan ku ta rekerí pa e trabou.

4. Un empresa no mag tabatin konflikto di interes òf influensia relashoná ku preparashon di e trabou.

5. Un empresa mester proba ku e ta disponé di sufisiente solides finansiero.

6. Un empresa mester por komuniká bon den idioma ingles.

7. Un empresa mester a kumpli ku su obligashonnan regardando pago di impuesto i premionan sosial.

8. Un empresa mester ta sigurá sufisientemente pa responsabilidat komersial i profeshonal.

E kriterionan di selekshon ta konsistí di:

1. Referensia. Eksperensia komo kontratista prinsipal den por lo ménos tres kòntrakt durante e último 5 aña, ku a keda tèrminá eksitosamente i pa gran parti i ku ta komparabel ku e trabou di destaho (Fundeshi di instalashon òf ‘Tank Pit’) i en partikular trabou den sektor petrolero.

2. Standarte di siguridat. Manual di siguridat òf maneho di siguridat di e empresa i eksperensia ku normanan di PGS.

3. Standarte di kalidat. Manual òf maneho di e empresa relashoná ku QA/QC.

4. Struktura di organisashon. Struktura di e empresa, disponibilidat i formashon di kapasidat i material/ekipo rekerí.


AANBESTEDING “OLIEOPSLAGPLAATS AFVALCENTRUM LAGUN|CIVIELE WERKEN”

KRALENDIJK – Selibon NV is voornemens een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te schrijven voor Civiele Werken. Het werk omvat het realiseren van een olieopslagplaats op locatie Lagun met de volgende onderdelen:

– Het bouwen van een (olie resistente) betonput inclusief betonpoeren voor plaatsing van twee grote en twee kleine olieopslagtanks; 18mx15m (270m2).

– Het bouwen van een betonnen regenwater opslagtank; 12m3.

– Het bouwen van een betonnen put inclusief poeren voor plaatsing van de pompinstallaties 5mx15m (75m2).

– Het bouwen van een betonnen verbindingsstrook voor het plaatsen van een pipe rack; 8mx2m (16m2).

– Het aanleggen van een betonweg; 4mx31m (124m2).

– Het leveren en plaatsen van een hekwerk en een schuifpoort; 93 m1.

– Het aanpassen van bestaande hekwerk op de nieuwe situatie.

– Het leveren en plaatsen van diverse elektrotechnische voorzieningen.

– Het aanleggen van doorvoeren en afvoerbuizen.

In het kader van vrijwillige transparantie vooraf, roept Selibon NV alle geïnteresseerde marktpartijen op hun interesse te tonen in de opdracht en vooraf aantoonbaar te maken te kunnen voldoen aan de minimum eisen en selectiecriteria. De partijen die voldoen aan de eisen en met de hoogste ranking op de selectiecriteria kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan de aanbesteding.

U kunt uw interesse kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar procurement@selibon.com o.v.v. “Interesse aanbesteding Olieopslagplaats Afvalcentrum Lagun”. U ontvangt dan van Selibon NV een toelichting en de in te dienen formulieren en bewijsmiddelen. U dient uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020, 10 uur de compleet ingevulde formulieren met bewijsmiddelen in te dienen.

Minimumeisen:

1. Een onderneming moet tenminste twee jaar actief zijn ((hoofd)aannemer of onderaannemer), waarbij er elk jaar tenminste negen maanden activiteiten zijn uitgevoerd.

2. Een onderneming mag zelfstandig of in combinatie aanmelden, echter slechts 1 keer deelnemen.

3. Een onderneming moet aantoonbaar maken bevoegd te zijn de activiteiten uit te voeren die benodigd zijn voor het Werk.

4. Een onderneming mag geen belangenverstrengeling of invloed hebben gehad bij de voorbereiding van het Werk.

5. Een onderneming moet aantonen over voldoende financiële draagkracht te beschikken.

6. Een onderneming moet in staat zijn goed te communiceren in de Engelse taal.

7. Een onderneming dient te hebben voldaan aan haar verplichtingen ten aanzien van afdracht van Belastingen en sociale premies

8. Een onderneming dient in voldoende mate te zijn verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

Selectiecriteria bestaan uit:

1. Referenties. Ervaring als hoofdaannemer in tenminste drie contracten in de laatste vijf jaar die succesvol en grotendeels zijn afgerond en vergelijkbaar zijn met het aan te besteden Werk (Fundering installaties of Tank Pit) met in het bijzonder werken in de oliesector.

2. Veiligheidsstandaard. Veiligheidshandboek of veiligheidsbeleid van de onderneming en ervaring met PGS-normen.

3. Kwaliteitsstandaard. Handboek of beleid van de onderneming met betrekking tot QA/QC.

4. Organisatiestructuur. Structuur van de onderneming, beschikbaarheid en opleiding van capaciteit en benodigde materiaal/materieel.

Share This
error: Content is protected !!