Kralendijk – Riba proposishon di diputado Elvis Tjin Asjoe Kolegio Ehekutivo a disidí pa nombra un asina yamá ‘change-team maneho finansiero’. Pa esaki a sera un akuerdo ku e empresanan Ernst & Young Caribbean i Union Groove.

Meta di e kolaborashon ta pa mehorá kalidat di maneho finansiero interno di Entidat Públiko Boneiru strukturalmente di tal forma ku dentro di korto tempu kuentanan anual ta kumpli ku tur eksigensia pa bini na remarke pa un deklarashon aprobá pa un akountent. Ku e aserkamentu nobo aki den sierto grado ta tuma despedida di e ‘plan di mehorashon’ ku a formulá riba insistensia di Kolegio di supervishon finansiero.

Konstatando ku tabatin muchu tiki progreso relashoná ku ehekushon di e plan di mehorashon, Kolegio Ehekutivo a pidi e konsehero finansiero di gobièrnu di Saba i Boneiru, señor Piet Gerritsen, pa traha un ‘quick scan’ di e situashon. A base di su konklushonnan i rekomendashonnan a tuma e desishon pa forma un ‘change-team’ ku tin komo tarea pa strukturá i salbaguardiá e proseso interno – inkluso e koperashon entre departamentu di Finansa i Direktoradonan -, ku komo meta final ku kalidat di e kuentanan anual di Entidat Públiko Boneiru den futuro ta di tal forma ku pa regla nan ta kumpli ku tur rekisito pa risibí un deklarashon aprobativo di akountent.

E aserkamentu nobo tin aprobashon di ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino. E ministerio aki lo kubri tambe e gastunan di e ‘change-team’ (aproksimadamente $ 400.000), asina sekretario di estado Raymond Knops a primintí.

Diputado Tjin Asjoe: ‘Dia mi a sinta komo diputado mi a konstatá ku den e añanan anterior tabata tin muchu tiki progreso. A adaptá e plan di mehorashon, pero no a logra e efekto deseá. For di e investigashon di señor Piet Gerritsen a bini dilanti ku tabata enfoká muchu riba kumpli na tempu ku obligashon di raportahe na Kolegio di supervishon finansiero – Cft. Pa e motibu aki a pèrdè e meta general ku ta mas prinsipal for di bista. Awor nos ta bòltu e aserkamentu: nos ta bai hinka mas energia i tempu den mehorashon di e proseso mes, kaminda e konsekuensia lógiko ta ku por entregá e raportahenan strukturalmente na tempu serka Kolegio di supervishon finansiero – Cft i Konseho Insular, pero tambe ku e kontenido ta na òrdu. Nos no ta pidi e ‘change-team’ rapòrtnan nobo, pero un aserkamentu pragmátiko, pa logra resultado konkreto ku por midi. Ta bini entre otro mas tayer pa fortifiká e koperashon entre departamentu di Finansa i e Direktoradonan. Esaki pasobra prestashon di departamentu di Finansa ta dependé pa un grado importante di entrega di informashon korekto i na ora di parti di otro departamentonan. Mi ta spera ku e proseso ku nos ta bai drenta awor ta kondusí na e realisashon ku un bon maneho finansiero ta responsabilidat konhunto di henter e aparato públiko i Kolegio Ehekutivo.”


BC STELT CHANGE-TEAM AAN OM VAART TE MAKEN BIJ VERBETERING FINANCIEEL BEHEER

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft op voorstel van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe besloten tot het aanstellen van een zogeheten ‘change-team financieel beheer’. Daartoe wordt een overeenkomst aangegaan met de firma’s Ernst & Young Caribbean en Union Groove.

Het doel van de samenwerking is de kwaliteit van het interne financieel beheer van het OLB zodanig structureel te verbeteren dat binnen afzienbare tijd jaarrekeningen aan alle eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een goedkeurende accountantsverklaring. Met de nieuwe aanpak wordt min of meer afscheid genomen van het eerder, op aandringen van het College financieel toezicht opgestelde ‘verbeterplan’.

Constaterend dat te weinig voortgang met de uitvoering van het verbeterplan werd gemaakt, heeft het Bestuurscollege de financieel adviseur van het BC van Saba en Bonaire, de heer Piet Gerritsen, gevraagd een quick scan te maken van de situatie. Op basis van diens bevindingen en aanbevelingen is het besluit genomen een change-team te formeren dat de opdracht heeft het interne proces – inclusief de samenwerking tussen de afdeling Financiën en de Directies – te stroomlijnen en te borgen met als uiteindelijk doel dat de kwaliteit van toekomstige jaarrekeningen van het OLB zodanig is dat voldaan wordt aan de voorwaarden om een goedkeurende accountantsverklaring krijgen.

De nieuwe aanpak heeft de instemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat zal ook de kosten van het change-team (zo’n 400.000 dollar) dragen, zo heeft staatssecretaris Raymond Knops toegezegd.

Gedeputeerde Tjin Asjoe: “Bij mijn aantreden stelde ik vast dat in voorgaande jaren te weinig voortgang was gemaakt. Het verbeterplan is aangepast, maar het gewenste effect bleef uit. Uit het onderzoek van de heer Piet Gerritsen is naar voren gekomen dat de focus te veel lag bij het tijdig voldoen aan rapportageverplichtingen jegens het Cft. Het grotere plaatje is daardoor uit het oog verloren. We draaien het nu om: we gaan meer energie en tijd steken in het verbeteren van het proces als zodanig met als logisch gevolg dat rapportages structureel op tijd kunnen worden aangeleverd bij het Cft en de eilandsraad, maar ook dat de cijfers betrouwbaar zijn. We vragen van het change-team geen nieuwe rapporten, maar een pragmatische aanpak, gericht op concrete meetbare resultaten. Er komen onder meer workshops om de samenwerking tussen de afdeling Financiën en de Directies te versterken. De prestaties van Financiën zijn immers in belangrijke mate afhankelijk van de tijdige en correcte aanlevering van informatie door andere afdelingen. Ik hoop dat het proces dat we nu ingaan leidt tot het besef dat goed financieel beheer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het gehele ambtelijk apparaat en het Bestuurscollege.”

Share This
error: Content is protected !!