KRALENDIJK – Djárason i djaweps último, ‘Kibrahacha’, e asosiashon pa formashon di futuro dosentenan, a inisiá un ‘soft launch’. Lidernan eskolar i instruktornan di Kòrsou, Aruba i Boneiru a partisipá den e promé seshonnan. A finalisá e seshon ku un seremonia digital chikí pa e sosionan di ‘Kibrahacha’.

Serka ‘Kibrahacha’, institutonan di formashon i direktivanan di skol ta konhuntamente responsabel pa eduká futuro dosentenan. Desde awor, gran parti di e estudio lo tuma lugá na skolnan di formashon, kaminda studiantenan lo para dilanti klas pa haña konosementu di práktika i eksperensia. Awor ofisialmente tin nuebe skol di formashon na e islanan ABC. Einan, studiantenan por sigui gran parti di nan edukashon pa bira dosente. Na Aruba e skolnan ta Colegio Cristo Rey, Mon Plaisir school i Prinses Amalia Basisschool. Na Kòrsou tin un total di sinku skol, kual ta inkluí dr. Albert Schweitzer School. Además, St. Antonius College i Kolegio Santa Famia huntu ta forma un skol di formashon, meskos ku Römerschool i Prinses Margriet School. Na Boneiru tin tres skol di formashon: Basisschool De Pelikaan, Kolegio Kristu Bon Wardador i Skol Amplio Papa Cornes.

Na kada skol di formashon tin instruktornan apuntá. Nan ta risibí un formashon spesial pa esakí huntu ku e instruktornan di e estudio di formashon di dosente. Asina ta realisá un koperashon estrecho. Huntu nan ta prepará e studiantenan (di un manera) optimal pa nan futuro komo dosente karibense di siglo 21: un dosente ku tin abilidatnan di siglo 21 i ku tin konosementu di e kultura riku karibense. Pa duna forma na e koperashon entre e institutonan di formashon i e direktivanan di skol na e tres islanan, a lanta e asosiashon ‘Kibrahacha’. Den esaki diferente direktiva di skol di e islanan ABC ta representá. E institutonan di edukashon University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba i University of St. Martin tambe ta forma parti di e asosiashon.

‘Kibrahacha’ ta un di e palabrashonnan di e Konsulta di Kuater Pais (Vierlandenoverleg); e konsulta di e ministernan di Edukashon di Kòrsou, Aruba, Sint Maarten i Hulanda. Na febrüari di 2019 e ministernan di Kòrsou, Aruba, Sint Maarten i Hulanda a firma un protokòl di koperashon pa reforsá edukashon di dosentenan den e parti karibense di Reino. Ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia (OCW) pa e aña eskolar 2020-2021, a pone un supsidio disponibel di sigur 380.000 dòler pa mehorá edukashon di dosentenan na e islanan ABC.


SOFT LAUNCH ‘KIBRAHACHA’ OP DE ABC-EILANDEN

KRALENDIJK – Afgelopen woensdag en donderdag ging ‘Kibrahacha’, het partnerschap voor het opleiden van aankomende leraren, van start met een ‘soft launch’. Schoolleiders en opleiders op Curaçao, Aruba en Bonaire namen deel aan de eerste trainingen. De training werd afgesloten met een kleine, digitale ceremonie voor de partners van ‘Kibrahacha’.

Bij ‘Kibrahacha’ zijn de opleidingsinstituten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor het opleiden van aankomende leraren. Dit gebeurt voortaan voor een groot deel van de studie op opleidingsscholen, waar studenten voor de klas staan om praktijkkennis en ervaring op te doen. Op de ABC-eilanden zijn nu officieel negen opleidingsscholen. Daar volgen studenten een groot deel van hun lerarenopleiding. Op Aruba zijn dat Colegio Cristo Rey, Mon Plaisir school en Prinses Amalia Basisschool. Op Curaçao gaat het om in totaal vijf scholen, waaronder de dr. Albert Schweitzer School. Daarnaast vormen St. Antonius College en Kolegio Santa Famia samen een opleidingsschool, net als de Römerschool en de Prinses Margriet School. Op Bonaire zijn er nu drie opleidingsscholen: Basisschool De Pelikaan, Kolegio Kristu Bon Wardador en Skol Amplio Papa Cornes.

Op elke opleidingsschool zijn schoolopleiders aangesteld. Zij krijgen daarvoor een speciale training, samen met de opleiders van de lerarenopleidingen. Zo is er een nauwe samenwerking. Samen bereiden zij de studenten optimaal voor op hun toekomst als Caribische leraar van de 21e eeuw: een leraar die over moderne vaardigheden beschikt en kennis heeft van de rijke Caribische cultuur. Om de samenwerking tussen de opleidingsinstituten en de schoolbesturen op de drie eilanden vorm te geven, is het partnerschap ‘Kibrahacha’ opgericht. Hierin zijn verschillende schoolbesturen van de ABC-eilanden vertegenwoordigd. Ook de opleidingsinstituten University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba en University of St. Martin maken deel uit van het partnerschap.

‘Kibrahacha’ komt voort uit één van de afspraken uit het Vierlandenoverleg, het overleg van de ministers van Onderwijs van de landen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. In februari 2019 ondertekenden de vier betrokken ministers een samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het schooljaar 2020 -2021 een subsidie van ruim 380.000 dollar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de lerarenopleidingen op de ABC-eilanden.


SOFT LAUNCH ‘KIBRAHACHA’ ON THE ABC ISLANDS

KRALENDIJK – Last Wednesday and Thursday, ‘Kibrahacha’, the partnership for educating aspiring teachers, kicked off with a ‘soft launch’. School leaders and trainers on Curaçao, Aruba and Bonaire participated in the first training sessions. The training concluded with a small, digital ceremony for the partners of ‘Kibrahacha’.

With ‘Kibrahacha’ the training institutions and school boards are jointly responsible for the training of prospective teachers. Henceforth, for a considerable part of the training this shall take place at training schools where students stand before a classroom in order to gain practical knowledge and experience. There are now officially nine training schools on the ABC islands. There, students follow a large part of their teacher training. In Aruba these are Colegio Cristo Rey, Mon Plaisir School and Princess Amalia Primary School. On Curaçao there are a total of five schools, including the Dr. Albert Schweitzer School. In addition, St. Antonius College and Kolegio Santa Famia together form a training school, as do the Römerschool and the Princess Margriet School. There are now three training schools on Bonaire: De Pelikaan Primary School, Kolegio Kristu Bon Wardador and Skol Amplio Papa Cornes.

School trainers are appointed at every training school. They receive special training for this, together with the trainers of the teacher training courses. This way there is close cooperation. Together they prepare the students optimally for their future as a Caribbean teacher of the 21st century: a teacher who has modern skills and knowledge of the rich Caribbean culture. The ‘Kibrahacha’ partnership was established to shape the cooperation between the training institutes and the school boards on the three islands. Various school boards of the ABC islands are represented here. The training institutes University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba and University of St. Martin are also part of the partnership.

‘Kibrahacha’ stems from one of the agreements from the ‘Vierlandenoverleg’ (Four Countries Consultation); the consultation of the Ministers of Education of countries Curaçao, Aruba, Sint Maarten and the Netherlands. In February 2019, the four ministers involved signed a partnership protocol to strengthen teacher training courses in the Caribbean part of the Kingdom. The Ministry of Education, Culture and Science (OCW) made a subsidy of no less than USD 380,000 available for the 2020-2021 school year for the improvement of the teacher training on the ABC Islands.

Share This
error: Content is protected !!