KRALENDIJK – Pa garantisá e siguridat di suministro i almasenahe seif di kombustibel na Boneiru strukturalmente Gabinete a disidí pa lanta e partisipashon di maneho “Bonaire Brandstof Terminals” (BBT). BBT ta laga konstruí un terminal chikí i un pir pegá ku e sentral di elektrisidat ku kua Boneiru e añanan binidero, independiente di otronan por trese kombustibel pa produkshon di elektrisidat. Banda di esaki lo realisá un terminal moderno pa almasenahe di diesel, gasolin i korozin na aeropuerto. Den deliberashon ku Curoil lo trasladá e almasenahe aktual na Hato pa e aeropuerto.

Promé ku por konstruí e sitionan di almasenahe di kombustibel, ta importante pa metikulosamente pasa den e proseduranan manera investigashon di naturalesa i serkania i e proseduranan di partisipashon. Pronto lo sigui un notisia nobo ku referensia na un página di web riba e wèpsait di Rijksdienst Caribisch Nederland. Aki por haña mas informashon tokante investigashon i prosedura koriente i binidero.

Mester remplasá e almasenahe eksistente di kombustibel

Mester remplasá e almasenahe di kombustibel eksistente pa diesel, gasolin i korozin. Gobièrnu Sentral ta koperá ku Entidat Públiko na solushonnan di término kòrtiku i largu. Serka esaki ta pertenesé tambe medida pa duna Boneiru un siguridat di suministro pa asina tráfiko aéreo, produkshon di elektrisidat i awa di bebe por sigui tuma lugá mas seif posibel i sin interupshon. A instalá dos órgano di konsulta, ‘Taskforce’ Kombustibel Boneiru, ku ta interdepartamental, den kua Entidat Públiko Boneiru tambe ta representá i e Grupo di Direkshon di Kombustibel (Stuurgroep Brandstoffen) bou di presidensia di gezaghèber di Entidat Públiko Boneiru.

Medida di emergensia ku a tuma

Pasobra suministrashon di kombustibel pa e sentral di elektrisidat via e almasenahe di zeta di BOPEC a stòp dia 17 di aprel 2020, Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima (EZK, Economische Zaken en Klimaat) anteriormente kaba huntu ku Curoil a tuma medida di emergensia pa sigurá e ruta di trese kombustibel ku entrega di diesel via e sitio Hato ku outo di tènk pa e sentral di elektrisidat. Banda di esaki ta traha riba un ruta alternativo di suministro di fuel oil barata ku almasenahe ku ta drif serka di e pir na e aeropuerto. Ku e medidanan di emergensia aki ta garantisá e siguridat di suministro na Boneiru riba término kòrtiku.


NIEUWE OPSLAGEN VAN BONAIRE BRANDSTOF TERMINALS’ GARANDEREN VOORZIENINGSZEKERHEID

KRALENDIJK – Om de voorzieningszekerheid en veilige opslag van brandstoffen op Bonaire structureel te borgen heeft het Kabinet besloten om de beleidsdeelneming ¨Bonaire Brandstof Terminals” (BBT) op te richten. BBT heeft het voornemen een kleine terminal en pier nabij de elektriciteitscentrale te bouwen waarmee Bonaire de komende jaren onafhankelijk van anderen brandstof kan aanvoeren voor de productie van stroom. Daarnaast wordt een moderne terminal voor de opslag van diesel-, benzine- en kerosine bij het vliegveld gerealiseerd. De huidige opslag bij Hato wordt in overleg met Curoil naar het vliegveld verplaatst.

Voordat de brandstofopslagen kunnen worden gebouwd, is het van belang dat procedures zorgvuldig worden doorlopen zoals natuur- en omgevingsonderzoek en inspraakprocedures. Binnenkort volgt een nieuw bericht met verwijzing naar een webpagina op de site van de Rijkdienst Caribisch Nederland. Hier kunt u meer informatie vinden over lopend en aankomend onderzoek en procedures.

Bestaande brandstofopslagen aan vervanging toe

De bestaande brandstofopslagen op Bonaire voor diesel, benzine en kerosine zijn aan vervanging toe. Het Rijk werkt samen met het Openbaar Lichaam aan korte en lange termijn oplossingen. Hierbij horen ook maatregelen om Bonaire van voorzieningszekerheid te voorzien zodat vliegverkeer, elektriciteit- en drinkwaterproductie zo veilig mogelijk en ononderbroken kunnen blijven plaatsvinden. Er zijn twee overlegorganen ingesteld, de interdepartementale Taskforce Brandstoffen Bonaire waarin ook het OLB is vertegenwoordigd en de Stuurgroep Brandstoffen onder voorzitterschap van de gezaghebber van het OLB.

Getroffen noodmaatregelen

Omdat de levering van brandstoffen voor de elektriciteitscentrale via de olieoverslag BOPEC op 17 april 2020 is gestopt, heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al eerder samen met Curoil, noodmaatregelen getroffen om de aanvoerroute van brandstoffen met dieselleveringen via de locatie Hato met tankauto’s naar de elektriciteitscentrale te borgen. Daarnaast wordt gewerkt aan een alternatieve aanvoerroute van goedkope stookolie met drijvende opslag bij de steiger voor het vliegveld. Met deze noodmaatregelen is de voorzieningszekerheid op Bonaire op de korte termijn geborgd.


NEW STORAGE FACILITIES OF ‘BONAIRE BRANDSTOF TERMINALS’ GUARANTEE SUPPLY RELIABILITY

KRALENDIJK – To structurally safeguard the supply reliability and secure storage of fuels on Bonaire, the Cabinet decided to incorporate the policy participation ¨Bonaire Brandstof Terminals” (BBT). BBT has a small terminal and pier built at the power plant with which Bonaire can supply fuel for the generation of power autonomously of others in the years to come. Moreover, a modern terminal for the storage of diesel, petrol and kerosine is realised at the airport. The current storage at Hato is moved to the airport in consultation with Curoil.

Before the fuel storage facilities can be built, it is important that procedures are followed diligently, e.g. nature and environmental surveys and consultation procedures. Shortly, a new message shall follow with a link to a web page on the website of the Rijkdienst Caribisch Nederland. Here, you can find more information about pending and imminent surveys and procedures.

Existing fuel storage facilities require replacement

The existing fuel storage facilities on Bonaire for diesel, petrol, and kerosine require replacement. The Central Government is, in cooperation with the Public Entity, working on short- and long-term solutions. This also includes measures to give Bonaire supply reliability in order that air traffic, power and drinking water production can continue as safe as possible and uninterrupted. Two consultative entities have been set up, the interdepartmental Taskforce Bonaire Fuels, in which the OLB is also represented, and the Steering Group Fuels, chaired by the Island Governor of the OLB.

Imposed emergency measures

Because the supply of fuels for the power plant via the BOPEC oil terminal discontinued on the 17th of April 2020, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK) has previously already implemented emergency measures in cooperation with Curoil in order to safeguard the supply route of fuels with diesel deliveries via the Hato location with tank lorries to the power plant. In addition, work is being carried out on an alternative supply route of cheap fuel oil with floating storage at the landing stage in front of the airport. With these emergency measures the supply reliability on Bonaire is safeguard in the short term.

Share This
error: Content is protected !!