Kralendijk – Den un karta pa Kolegio Ehekutivo konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie ta hala atenshon di e Kolegio aki riba un situashon indeseabel di shushedat na Boneiru. Daisy Coffie: ‘Hasiendo un rekorido riba nos isla, pero tambe siguiendo medionan sosial, mi por a tuma nota di situashonnan indeseabel di sushi na diferente parti i tambe aglomerashon di kadavernan di auto den diferente bario di nos isla. Mi no por imaginami ku Kolegio Ehekutivo no ta tuma nota di e tantísimo sushedat ku tin riba nos isla i ku mal komportashon di nos komunidat ta pone ku na diferente sitio ta kreando lèntfilnan. Tampoko mi por kere ku Kolegio Ehekutivo no ta tuma nota ku na diferente sitio den barionan habitá tin garashi ta operá i ku e sitionan aki tin aglomerashon di outo dañá pero tambe kadaver di outo ku ta stroba tráfiko.’

Impakto negativo

Mas aleu Daisy Coffie den su karta ta mustra riba e nesesidat pa mantené e lei- i reglanan al respekto: ‘Akaso Kolegio Ehekutivo no ta konsiente ni ta realisá ku e situashonnan deskribí aki riba ta forma peliger tantu pa nos salubridat públiko, pero tambe pa nos tráfiko regular di vehíkulonan i di nos peatonnan? Mi ta spera ku Kolegio Ehekutivo sikiera ta konsiente sí ku e situashonnan indeseá aki tin un impakto sumamente negativo pa promoshon di nos isla turistikamente komo un isla limpi, bunita i dushi sin sushi! Na mi humilde opinión lei- i reglanan no solamente mester keda trahá, stipulá i implementá, pero nan mester ta kontinuamente bou di supervishon i mantenshon pa no tolerá violashon di nan.’

Pregunta na Kolegio Ehekutivo

A base di su ponensianan konsehal Daisy Coffie ta dirigí e siguiente preguntanan na Kolegio Ehekutivo komo esun responsabel pa e direktorado di Mantenshon i Supervishon: Kolegio Ehekutivo por informá Konseho Insular si ta eksistí lei- i reglanan di medio-ambiente òf otro lei- i reglanan ku tin komo meta aktua kontra e violashonnan aki riba menshoná i Kolegio Ehekutivo por menshoná e lei- i reglanan aki? Kolegio Ehekutivo por informá Konseho Insular ta dikon e direktorado enkargá ku supervishon, mantenshon i kumplimentu di e lei- i reglanan aki no ta aktua ku man duru kontra violadó di e lei- i reglanan? Akaso por ta pa motibu ku: ta falta lei- i reglanan spesífiko òf tin skarsedat di personal pa hasi e trabou òf tin falta di outoridat legal pa aktua (lisensia di Agente Ekstraordinario di Polis) òf ta falta di fondo e direktorado tin òf ta falta di kapasidat di maneho? Ki medida riba término korto Kolegio Ehekutivo ta bai tuma i ku visibelmente komunidat por mira nan resultado konkreto, esta ku Boneiru ta bira limpi i ta deshasi di e sitionan den e barionan kaminda ta aglomerá kadaver di auto?

Plan konkreto

Terminando su karta Daisy Coffie ta trese dilanti ku Konseho Insular ta deseá pa mira un plan ku fecha konkreto, ki dia ta kuminsá aktua i tambe un raportahe visual di e resultadonan. Otro problema frustrante ta e kresementu di rama kantu di kaminda-, rooi- i damnan. Den nos barionan habitá tin un situashon peligroso: muchanan tin ku kana riba kaminda pa bai skol pasobra no tin “kant’i kaminda” mas; rama a tapa tur! No por! Konseho Insular ke mira un plan, kompañá pa fondonan i esnan ku lo ta responsabel (kompanianan) ku lo keda enkargá i tambe un raportahe di e resultadonan konkreto di e akshon aki. Mi ta konta di risibí kontestanan oral, konsiso i al kaso den e próksimo reunión públiko di Konseho Insular.


DRINGEND VERZOEK VAN RAADSLID DAISY COFFIE AAN BESTUURSCOLLEGE: ONDERNEEM ONMIDDELLIJK ACTIE OM ONS EILAND MOOI, SCHOON EN ‘DUSHI’ TE HOUDEN!

Kralendijk – In een brief aan het Bestuurscollege wijst raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie het BC op een ongewenste situatie m.b.t. vervuiling op Bonaire. Daisy Coffie: ‘Bij het rondrijden over ons eiland, maar ook via de sociale media, heb ik op meerdere plaatsen kennis kunnen nemen van ongewenste situaties van vervuiling en ook verzamelingen autowrakken in verschillende wijken op ons eiland. Ik kan me niet voorstellen dat het Bestuurscollege niet ziet hoe ernstig vervuild ons eiland is en dat slecht gedrag van onze gemeenschap er de oorzaak van is dat op verschillende plekken afvalstortplaatsen ontstaan. Ik kan ook niet geloven dat het Bestuurscollege er niet van op de hoogte is dat op meerdere plaatsen in bewoonde wijken garages hun werkzaamheden uitvoeren en dat op deze plekken verzamelingen defecte auto’s staan, maar ook autowrakken die het verkeer hinderen.’

Negatieve impact

In haar brief wijst Daisy Coffie verder op de noodzaak om de betreffende wetten en regelgeving te handhaven: ‘Is het BC zich er misschien niet van bewust en realiseert zij zich ook niet dat de hierboven omschreven situaties een gevaar vormen voor zowel onze volksgezondheid als voor ons reguliere verkeer en onze voetgangers? Ik hoop dat het BC zich er tenminste wel van bewust is, dat deze ongewenste omstandigheden een uitermate negatieve impact hebben op de toeristische promotie van ons eiland als een schoon, mooi en ‘dushi’ eiland, zonder afval! Naar mijn nederige mening moeten wetten en regelgeving niet alleen gemaakt, vastgesteld en ingevoerd worden, maar ze moeten ook voortdurend onder toezicht staan en gehandhaafd worden zodat inbreuk erop niet getolereerd wordt.’

Vragen aan het Bestuurscollege

Naar aanleiding van haar stellingen stelt raadslid Daisy Coffie de volgende vragen aan Het BC als het orgaan dat verantwoordelijk is voor de Directie Toezicht en Handhaving: Kan het BC de eilandsraad vertellen of er milieuwetten en -regelgeving bestaan òf andere wet- en regelgeving die als doel hebben om op te treden tegen de bovengenoemde overtredingen en kan het BC vertellen welke deze wetten en regelgeving zijn? Kan het BC de eilandsraad vertellen waarom de directie die belast is met toezicht op en handhaving van deze wetten en regelgeving niet met harde hand optreedt tegen de degenen die deze wetten en regelgeving overtreden? Is dit misschien omdat: er specifieke wetten en regelgeving ontbreken òf omdat er een tekort aan personeel is om het werk te doen of omdat de wettelijke bevoegdheid om op te treden ontbreekt (licentie Buitengewoon Agent van Politie) of heeft de directie gebrek aan fondsen of gaat het om een gebrek aan beleidscapaciteit? Welke korte termijn maatregelen gaat het BC nemen, waarvan de gemeenschap de concrete resultaten kan zien, dus dat Bonaire schoon wordt en dat de plaatsen in de wijken waar verzamelingen autowrakken staan opgeruimd worden?

Concrete plannen

Tot slot brengt Diasy Coffie in haar brief naar voren dat de eilandsraad een plan met een concrete datum wenst te zien, dat aangeeft wanneer er opgetreden gaat worden en ook een visuele rapportage van de resultaten. Een ander probleem dat de nodige frustraties met zich meebrengt is de welig tierende begroeiing langs de kant van de wegen, greppels en dammen. In onze bewoonde wijken bestaat een gevaarlijke situatie: kinderen moeten op de rijweg lopen om naar school te gaan, want er zijn geen bermen meer. Die zijn allemaal overwoekerd door planten! Dit kan niet! De eilandsraad wil een plan zien, waarin fondsen aangegeven worden en de bedrijven die het werk gaan doen en ook een rapportage van de concrete resultaten van deze acties. Ik reken erop in de eerstvolgende eilandsraadvergadering mondelinge, beknopte en zakelijke antwoorden te krijgen.

Share This
error: Content is protected !!