KRALENDIJK – Riba enkargo di e Komishon Fiho di Relashon den Reino, CBS a traha un rapòrt tokante disponibilidat di indikadónan di kapítulo 4 di e Monitòr Prosperidat Amplio i Metanan di Desaroyo Duradero (Monitor Brede Welvaart & SDG’s, abreviá ku MBW&SDG), pa Hulanda Karibense (CN). Esaki a keda publiká awe.

E investigashon a opservá disponibilidat di 267 indikadó di MBW&SDG, e asina yamá indikadónan SDGplus. (SDG ta para pa Sustainable Development Goals). E indikadónan di SDGplus ta indikadónan ‘ofishal’ di SDG, komplementá ku indikadónan di e Monitòr Prosperidat Amplio. Temanan ku ta hañá importante riba e islanan ta entre otro pobresa, ekonomia, naturalesa i turismo.

Solamente un kantidat limitá di indikadó di SDGplus, 34, ta disponibel pa Hulanda Karibense. Pa 176 indikadó no tin informashon disponibel. Esaki ta kasi 70 porshento di e indikadónan. 18 porshento di e indikadónan lo por keda midí sin muchu esfuerso. Un ehèmpel di e tipo di indikadónan aki ta “Morto den tráfiko”: ainda no tin estadístika di kousanan di morto pa Hulanda Karibense, pero un dòkter ta konstatá e kousa di morto si i lo por kolektá i analisá esaki. Un otro ehèmpel ta “Satisfakshon ku e tempu ku tráfiko di kas-trabou ta tuma”: esaki ta resultado di un enkuesta ku no ta hasí na Hulanda Karibense.

No opstante e kantidat relativamente chikitu di indikadónan ku ta disponibel kaba, lo por ta importante pa kuminsá monitòr esakinan pa asina por sigui e desaroyo di prosperidat amplio mas di aserka na Hulanda Karibense.

E lo por ta balioso pa e islanan tambe si duna kontinuashon struktural na e promé eksplorashon aki, di manera ku e islanan ta haña un bon bista tambe den desaroyo duradero.

Adishonalmente un ampliashon di e rapòrt aki ku sifranan tokante e otro paisnan karibense den Reino, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten, lo por tin un balor agregá signifikante.


EERSTE ONDERZOEK NAAR BESCHIKBAARHEID INDICATOREN VOOR DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OP CARIBISCH NEDERLAND AFGEROND

KRALENDIJK – In opdracht van de vaste Commissie Koninkrijksrelaties heeft het CBS een rapportage opgesteld over de beschikbaarheid van de indicatoren uit hoofdstuk 4 van de Monitor Brede Welvaart & SDG’s, voor Caribisch Nederland (CN). Deze publicatie is vandaag verschenen.

Het onderzoek heeft de beschikbaarheid van de 267 MBW&SDG’s indicatoren, de zogenaamde SDGplusindicatoren, bekeken. De SDGplusindicatoren zijn ‘officiële’ SDG-indicatoren, aangevuld met indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart. Thema’s die op de eilanden belangrijk bevonden worden zijn o.a. armoede, economie, natuur en toerisme.

Slechts een beperkt aantal SDGplus-indicatoren, 34, is beschikbaar voor CN. Voor 176 indicatoren is geen informatie beschikbaar. Dit is bijna 70 procent van de indicatoren. Achttien procent van de indicatoren zou met en kleine inspanning wel gemeten kunnen worden. Een voorbeeld van dit soort indicatoren is “Doden in het verkeer”: er is nog geen doodsoorzakenstatistiek voor CN maar de doodsoorzaken worden wel door een arts vastgesteld en zouden verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Een ander voorbeeld is “Tevredenheid reistijd woon-werkverkeer”: dit is een uitkomst van een enquête die niet in CN afgenomen wordt.

Ondanks het relatief kleine aantal indicatoren dat reeds beschikbaar is, zou het belangrijk kunnen zijn om deze te gaan monitoren om zo de ontwikkeling van de brede welvaart in CN goed te kunnen volgen.

Het zou voor de eilanden waardevol zijn als deze eerste verkenning structureel wordt vervolgd zodat ook de eilanden een goed inzicht krijgen in de duurzame ontwikkeling.

Aanvullend zou een uitbreiding van dit rapport met cijfers over de andere Caribische landen binnen het koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, een significante meerwaarde hebben.


FIRST STUDY COMPLETED ON DATA AVAILABILITY FOR THE SDG INDICATORS IN THE CARIBBEAN NETHERLAND

KRALENDIJK – Statistics Netherlands (CBS) has been commissioned by the standing committee on Kingdom Relations to examine the availability of indicators from chapter 4 of the Monitor of Well-being & the SDGs for the Caribbean Netherlands (CN). The result of this exercise is a report that is published today.

The study examined the availability of the 267 ‘SDGplus’ indicators: these are the indicators used to monitor the SDGs in CBS’ Monitor of Wellbeing & the SDGs. These SDGplus indicators comprise the available official UN SDG indicators supplemented with indicators used in the Monitor of Well-being. The main relevant themes for the islands are poverty, the economy, nature and tourism.

Only a limited number of indicators are available for CN: 34. For 176 indicators, i.e. nearly 70 percent, no information is available. This does not necessarily mean that these indicators cannot be constructed. Take the indicator “Traffic deaths” for example: although CN does not have official cause of death statistics, causes of death are established and recorded by a medical practitioner and could be collected and analysed. Another example is “Satisfaction with commuting time to work”: this is the result of a survey that is not held in CN.

Although the number of indicators already available is relatively small, it could be important to start monitoring them in order to track developments in wellbeing and sustainability in CN.

It would be very valuable for the islands if this first stocktaking exercise were to be followed up on a regular basis, so that the islands also gain an insight in sustainable development.

Expanding the report with data on the other Caribbean countries within the Kingdom – Aruba, Curaçao and St Maarten – would also have a significant added value.

Share This
error: Content is protected !!