THE BOTTOM – Lo konstruí e kazèrne nobo riba tereno di aeropuerto Juancho E. Yrausquin. Esaki lo remplasá e kazèrne aktual di brantwer di e Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN) na e edifisio di terminal di aeropuerto. E konstrukshon lo kuminsá e promé siman di aprel. E kontratista lokal, Saba Roads and Construction, lo ehekutá e proyekto spesial di konstrukshon aki. Nan lo hasi esaki bou di enkargo di Rijksvastgoedbedrijf (RVB), na nòmber di e Ministerio di Hustisia i Seguridat i den konsulta ku BKCN.

E kazèrne nobo lo duna empleadonan di kuerpo di bombero oportunidat pa realisá nan trabounan na un manera mas efisiente. E lokalidat aktual di BKCN na aeropuerto di Saba ta antikuá i su instalashonnan ta hopi limitá. Por ehèmpel, na e momentonan aki por yena e tankinan ku aire ku bomberonan ta usa pa por paga un kandela, solamente na e lokalidat di brantwer na The Bottom. E kazèrne nobo aki lo trese un kambio na e proseso aki. E kazèrne lo tin un área di trabou separá spesialmente pa aire. Esaki por spar hopi tempu, den kaso di un insidente na aeropuerto. Ademas, e kazèrne lo tin dos garashi kaminda por stashoná dos trùk di paga kandela, un instalashon pa deporte, un kantina pa personal, vários área di trabou i reunion i sufisiente fasilidat pa prepará i ehekutá ehersisio.

Ademas di e nesesidatnan operativo di BKCN, a pone hopi atenshon na aparensia di e edifisio durante diseño di e kazèrne. E kuerpo di bombero ta haña sumamente importante pa aparensia di e kazèrne ta kuadra ku aparensia di e isla. Pa e motibu aki lo konstruí un parti di e kompleho kontra i den e muraya di piedra, na unda esaki ta bira parti di e área natural. Den kolaborashon estrecho ku e arkitekto, Lyongo Juliana (OZ Caribbean), e kuerpo di bombero i RVB, a opta pa usa piedranan lokal, pa asina haña un konekshon ku e karakterístikanan históriko i di arkitektura i tambe e paisahe. Ademas e kazèrne ta konstruktivamente diseñá na un manera ku esaki por resistí orkan di kategoria 5. Ta spera ku e kazèrne nobo lo bira operashonal durante e primavera di 2022.


BOUW VAN NIEUWE BRANDWEERKAZERNE OP SABA IN APRIL VAN START

THE BOTTOM – De nieuwe kazerne wordt op het luchthaventerrein van Juancho E. Yrausquin Airport gebouwd. Deze moet de huidige brandweerpost van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) in het terminalgebouw op de luchthaven vervangen. De bouw vangt aan in de eerste week van April. Het bijzondere bouwproject wordt uitgevoerd door de lokale aannemer Saba Roads and Construction. Dit doen zij in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenspraak met het BKCN.

De nieuwe kazerne zal de medewerkers van de brandweer op het eiland in staat stellen om hun werkzaamheden beter uit te kunnen voeren. De huidige post van het BKCN op de luchthaven van Saba is verouderd en heeft beperkte voorzieningen. Zo kan bijvoorbeeld de ademlucht die wordt gebruikt bij het blussen van een brand momenteel alleen nog worden bijgevuld op de brandweerpost in The Bottom. De komst van de nieuwe kazerne brengt hier verandering in. Deze wordt namelijk voorzien van een aparte werkruimte voor ademlucht. Dit kan in het geval van een incident op de luchthaven veel tijd besparen. Verder wordt de kazerne voorzien van twee garages waar twee blusvoertuigen opgesteld kunnen worden, een sportfaciliteit, een kantine voor personeel, diverse werk- en vergaderruimten en voldoende faciliteiten om oefeningen voor te bereiden en uit te voeren.

Bij het ontwerp van de kazerne is er, naast de operationele behoeften van het BKCN, ook veel aandacht besteed aan het aanzicht van het pand. Het brandweerkorps vindt het belangrijk dat het uiterlijk van de kazerne past bij de uitstraling van het eiland. Daarom wordt het complex deels tegen en in de rotswand gebouwd, waardoor het onderdeel wordt van de omgeving. In nauwe samenwerking tussen de architect, Lyongo Juliana (OZ Caribbean), het brandweerkorps en het RVB, is er gekozen voor het gebruik van lokale breuksteen, om aansluiting te vinden bij de karakteristieke historische architectuur en het landschap. Daarbij is de kazerne constructief zo ontworpen dat deze orkanen van categorie 5 kan weerstaan. Naar verwachting kan de nieuwe kazerne in het voorjaar van 2022 in gebruik genomen worden.


THE CONSTRUCTION OF A NEW FIRE STATION ON SABA TO START IN APRIL

THE BOTTOM – The new fire station is going to be built on the site of the Juancho E. Yrausquin Airport. It is intended to replace the current fire station of the Caribbean Netherlands Fire Department [Brandweerkorps Caribisch Nederland] (BKCN) in the terminal building at the airport. The construction work is going to start in the first week of April. This unique construction project is going to be carried out by local contractor Saba Roads and Construction on the basis of commission by the Government Buildings Agency [Rijksvastgoedbedrijf] (RVB), on behalf of the Ministry of Justice and Security and in consultation with the BKCN.

The new fire station will enable firefighters on the island to carry out their work more effectively. The current BKCN station at Saba airport is outdated and has limited facilities. For example, the air supply required when extinguishing fires can currently only be topped up at the fire station in The Bottom. The construction of the new fire station will change this because it is equipped with a separate air supply area. This can save a great deal of time in the event of an incident at the airport. The fire station will also include two garages which will accommodate two fire engines, sports facilities, a staff canteen, various work and conference rooms and sufficient facilities to prepare and carry out exercises.

When designing the fire station a great deal of attention was paid not only to the operational needs of the BKCN, but also to the building’s appearance. The fire brigade believes it is important for the fire station to blend into the island’s image. That is why the complex is partly being built against and in the rock face, so that it becomes part of the surrounding area. A decision was taken, in close cooperation between the architect, Lyongo Juliana (OZ Caribbean), the fire brigade and the RVB, to use local rubble to create a link with the characteristic historical architecture and landscape. The fire station construction has also been designed in such a way that it can withstand category 5 hurricanes. The new fire station is expected to be ready for use in the spring of 2022.

Share This
error: Content is protected !!