KRALENDIJK – Selibon semper a sòru pa duna un bon servisio enkuanto rekolekshon di shushi. Komo un kompania vital Selibon mester sigui brinda e servisio di limpiesa i rekolekshon di shushi na kas, sitionan públiko i klientenan komersial.Meskos ku riba otro instansianan na Boneiru, e situashon di e pandemia di Covid-19, tin un impakto enorme riba nos organisashon tambe. Komo konsekuensia di esaki, servisionan di Selibon por eksperensiá sierto iregularidat.Selibon ta hasiendo su máksimo esfuerso pa sigui brinda e bon servisio di kustumber durante e periodo difísil aki, pero no ta deskartá e posibilidat ku nos komunidat i/òf nos klientenan por eksperensiá sièrto difikultat pa loke ta trata rekolekshon di shushi.Selibon ta yama komunidat di Boneiru danki pa su komprenshon pa e situashon imprevisto ku a surgi komo konsekuensia di e pandemia._________________________

ACHTERSTAND BIJ HET OPHALEN VAN AFVAL

KRALENDIJK – Selibon heeft altijd voor een goede dienstverlening gezorgd v.w.b. het ophalen van afval. Als een vitaal bedrijf moet Selibon haar schoonmaak- en afvalophaaldiensten bij u thuis, op openbare plekken en bij commerciële klanten blijven verlenen.Net zoals dat het geval is bij andere instanties op Bonaire heeft de situatie rond de Covid19-pandemie ook een enorme impact op onze organisatie gehad. Als gevolg hiervan kunnen de diensten van Selibon bepaalde onregelmatigheden vertonen.Selibon doet haar uiterste best om haar gewoonlijke goede diensten te blijven verlenen tijdens deze moeilijke periode, maar sluit niet uit dat onze samenleving en/of onze klanten bepaalde problemen kunnen ervaren bij het ophalen van afval.Selibon bedankt de Bonairiaanse samenleving voor het getoonde begrip met betrekking tot de onvoorziene omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de pandemie._________________________

DELAY IN WASTE COLLECTION

KRALENDIJK – Selibon has always provided a good service with regard to waste collection. As a vital company, Selibon must continue to provide cleaning and waste collection services at home, in public places and at commercial customers.As is the case with other organizations on Bonaire, the situation surrounding the Covid19 pandemic has also had a huge impact on our organization. As a result, Selibon’s services may show some irregularities.Selibon is doing its utmost to continue to provide its usual good services during this difficult period, but does not exclude the possibility that our society and/or our customers may experience certain problems with waste collection.Selibon thanks the Bonairean society for the understanding shown with regard to the unforeseen circumstances that have arisen as a result of the pandemic.

Share This
error: Content is protected !!