Awe nos kier kuminsá na manda nos palabranan di kondolensia na mama Mena, ruman Aimed i Farid Ayubi i e yunan di nos amigo, ruman, Zamir Ayubi ku djasabra último a bandoná nos aki na mundo, despues di a pèrdè e bataya kontra Covid i komplikashonnan di salú. Ta e proseso ku nos tur tin ku pasa aden i ku pa kada un di nos, ku miéntras nos ta yora su despedida, nos mester ta konsiente i ta prepare pa nos dia i ora tambe. Awe nos kier pone Zamir den e lus di praktikante di un di e pilarnan mas fuerte si no esun di mas fuerte pa garantisá ku nos ta biba i aktua den un pais demokrátiko. Esei ta e derecho fundamental di LIBERTAT DI EKPRESHON personifiká den PRENSA LIBER. Un Tesoro ku nos tin ku yaya i kuida i ku si ta nesesario defendé hasta ku nos bida. I Zamir a praktiká Libertat di Prensa, tantu e mes, pero tambe kreando e oportunidat franko sin ningun klase di sensura pa otro praktiká libertat di ekspreshon hasiendo su medio aksesibel pa tantu hende individual komo pa organisashonnan. Zamir no  a skonde informashon, ni ora esaki tabata trata personanan importante den nos komunidat. Ela denunsiá aktonan bon pero tambe esnan ku hopi di esnan envolví lo tabata deseá pa komunidat no haña sa. Komo sindikalista mi a eksperensha Zamir komo un periodista kritiko, pero semper ku rèspèt. E no a duda ningun momento pa denunsiá si tabata nesesario abuso i eksplotashon di e klase trahadó. Ela mustra tambe servisionan di gobièrnu enkargá ku supervishon di leinan laboral ora esaki no tabata hasi nan trabou debidamente. Sindikatonan tambe e tabata atvertí pa nan ta mas alerta riba konsnan ku tabata bai robes riba e merkado laboral. Boneiru kompleto lo bai sinti falta di su estilo úniko ku tabata distinguiele for di otro periodistanan. Nos lo bai sinti su falta komo un real protagonsta di Prensa Liber, kargadó di e derecho fundamental di kada ser humano di tin libertat di ekspreshon. Un libertat ku nos tin ku yaya i kuida i si ta nesesario defendé ku nos bida. Zamir drumi dushi i ku e bunita rekuerdonan aki bo mama Mena, bo rumannan Aimed i Farid i tur bo yunan por tin konsuelo i konformidat di akseptá boluntat di Kreador.
Servisionan Sindikal
E fundeshi di sindikalismo lo keda pa sali na defensa di interesnan di e trahadó i su famia. E deskripshon aki lo bo hañé den tur statuto di sindikatonan komo un di nan promé meta. E meta aki e sindikato ta sirbi na diferente manera, pero esun prinsipal ta negoshá kondishonnan di trabou faborabel kolektivamente ku dunadónan di trabou. Esei ta nifiká ku e sindikato ta negoshá entre otro bo entrada, mará na bo funshon di trabou i basá riba kiko bo tin ku hasi den e funshon ei. Banda di esei den e mesun rosea e sindikato ta negoshá den kua skal di salario bo tin ku bai kai. Pa esei e ta negoshá e asina yamá Kas salario”. E kas di salario ta indiká den kua skal bo ta kai i den e skal kuantu trapi bo tin pa subi. Mayoria biaha kada skal tin 10 trapi pa subi ku hopi biaha ta mará na bo aña di servisio. Esaki nos ta yama oumento periódiko ku kada aña di servisio bo lo tin ku haña outomátikamente. Banda di esaki e sindikato por negoshá ku bo ta haña un oumeno di trapi pa bo prestashon na trabou. Pa esei ta krea un sistema pa anualmente evaluá bo prestashon i a base di bo prestashon bo ta haña un oumento èkstra. Hopi biaha tambe den e CAO ta akordá pa anualmente si kosto di bida subi tantu porshentu, lo mester adaptá e salario sea ku 100% di e oumento òf un x-porshentu di e subida di kosto di bida. Esaki ta pa e trahadó por mantené su forsa di kompra i evitá ku a pesar ku e ta traha e ta bira pober i ku e no por kubri su gastunan mensual mas. Esaki ta un parti di e entrada ku sindikato lo por negoshá pa e trahadó ku ta miembro di e sindikato. Banda di e kondishon primario ak…

Share This
error: Content is protected !!