Kralendijk – Boneiru ta bira un lugá kaminda suidadanonan ta felis, salú i próspero. Esaki ta ambishon di Kolegio Ehekutivo di Boneiru. Kon ta bai realisá e ambishon akí a keda palabrá ku sekretario di estado Alexandra van Huffelen durante su promé bishita di trabou na nos isla.
Den pasado ya kaba a hasi palabrashon ku Reino tokante esaki. Esaki a resultá den e Akuerdo Intergubernamental 2018 – 2022. Awor ku e Akuerdo Intergubernamental ta yegando su fin Entidat Públiko Boneiru ta sinti nesesidat pa prolongá e akuerdo aktual i hasié mas efektivo. Den e tempu binidero ta sigui papia mas aleu ku Reino tokante Boneiru su ambishonnan.
E akuerdo ta un konbenio ku a keda formulá entre Entidat Públiko Boneiru i Reino pa logra e metanan konhunto. Kalidat di bida i dunamentu di servisio di parti di gobièrnu na e suidadano ta forma e guia den e Akuerdo Intergubernamental 2018 – 2022.
Den e ambishonnan ku Entidat Públiko Boneiru a anunsiá awor akí ta konektá e efektonan sosial deseá na prioridatnan di Entidat Públiko Boneiru. Esakinan ta entre otro disponibilidat di energia pagabel i sostenibel, oportunidat igual pa desaroyo kompleto, desaroyo pa suidadanonan di Boneiru ku atenshon spesífiko pa mucha, transporte públiko disponibel i pagabel i un plan di parselashon ku ta ofresé sufisiente espasio pa biba, traha i rekreashon.
Kolegio Ehekutivo ke atendé tambe ku e estado malu di edifisionan di gobièrnu i kamindanan. Den e ambishonnan deskribí Kolegio Ehekutivo ta bisa di ke sòru pa kaminda seif i bon transitabel. Tokante esaki mester hasi palabrashon pa eliminá e retraso den mantenshon.
Punto di salida di e vishon di Entidat Públiko Boneiru ta e Metanan di Desaroyo Sostenibel (SDG’s). Ku e metanan akí e paisnan miembro di Nashonnan Uní ta traha pa mas tardá na aña 2030 pone un fin na pobresa ekstremo, desigualdat i inhustisia i atendementu ku kambio di klima. Kolegio Ehekutivo di Boneiru ta di akuerdo ku e metanan akí.
E vishon pa futuro ku a keda formulá konhuntamente ku habitantenan di Boneiru, ta deskribí den e Plan Maestro. Den e Plan Maestro ta ilustrá e direkshon pa e añanan binidero. Esaki a base di un solo pregunta sentral ku a hasi na habitantenan durante e diferente seshonnan: Ki tipo di isla nos ke ta den futuro serkano i e futuro ku ta un tiki mas leu?
Den e Plan Maestro tin e mishon i vishon di Entidat Públiko Boneiru pa e añanan binidero. E mishon ta pa no pèrdè e outentisidat di Boneiru for di bista i anda ku rèspèt ku naturalesa di nos isla. Boneiru tin e ambishon pa ta un ehèmpel ora ta trata di atendementu ku problema riba tereno di kontròl di klima, sostenibilidat, outosufisiensia i desaroyo teknológiko nobo. Vishon di Entidat Públiko Boneiru ta pa aspirá pa yega na suidadanonan felis, salú i próspero. Otro aña ta presentá e Plan Maestro na Kolegio Ehekutivo i Konseho Insular.
Banda di e Plan Maestro Kolegio Ehekutivo ke pone pasonan konkreto pa realisá su ambishonnan. Pa esaki a formulá un liña di tempu ku puntonan di akshon. E aña akí Kolegio Ehekutivo ke stipulá e Akuerdo Boneiru 2022 – 2023, inkluyendo e efektonan sosial deseá. Pa esaki Entidat Públiko Boneiru ta entregá un plan di destinashon pa aña 2023. For di mart 2022 te ku e di tres kuartal di 2022 ta papia tokante e plannan i fiha esakinan.
Pa hasi e ambishonnan bira realidat e miembronan di Kolegio Ehekutivo durante e próksimo lunanan ta bai konsultá algun fail. Ta trata di entre otro failnan di kombustibel, digitalisashon di servisio na suidadano, rekuperashon di ekonomia, proyektonan di infrastruktura, revalitashon di Entidat Públiko Boneiru i e agènda sosial.
Kolegio Ehekutivo ta bai tuma desishon tokante e agènda sosial. Ta trata di desishon tokante alohamentu di enseñansa, maneho di bibienda i supsidio di hür, e biblioteka di futuro, ayudo den kaso di debe problemátiko, krea empleo i akohida di mucha grátis pa mucha di 3 aña.
Pa logra e ambishonnan akí Kolegio Ehekutivo ta ekspresá e deseo pa huntu ku Reino traha riba un Akuerdo Intergubernamental nobo pa realisá e Metanan di Desaroyo Sostenibel. Konhuntamente Entidat Públiko Boneiru ta stipulá e metanan pa e periodo di gobernashon ku falta ainda i ku ta terminá na luna di mart 2023.
Share This
error: Content is protected !!