Mester protehá Boneiru su burikunan spesial, históriko i nubiano. Mester protehá nan i manehá nan korektamente i no eliminá nan i sera nan den un área no natural.  Esaki profeshonalnan den e mundu di animal ta bisa, segun Bonaire Donkey Protection League Foundation den un komunikado. Segun e profeshonalnan aki, e solushon korekto pa hasi esaki ta pa Donkey Sanctuary Bonaire i Bonaire Donkey Protection League uni forsa. Nan ta rekomendá esaki na gobièrnu di Boneiru. Bonaire Donkey Protection League ta skirbi: “Komo ku Boneiru su burikunan spesial, históriko i nubiano ta un parti grandi di nos herensia, gustá pa hende, ku balor ekonómiko i di interes internashonal, e profeshonalnan a hasi e rekomendashon na gobièrnu di Boneiru. Nan ta haña ku Donkey Sanctuary Bonaire por kuida e burikunan ku ta malu i heridá i Bonaire Donkey Protection League por manehá esnan den naturalesa.” Area seif Bonaire Donkey Protection League ta splika ku Donkey Sanctuary Bonaire tin e abilidat pa trata buriku malu i heridá, miéntras e mes tin un ekipo di profeshonal di naturalesa, animal i maneho di tereno pa protehá i manehá korektamente ‘nos buriku spesial históriko’ den naturalesa. Segun Bonaire Donkey Protection League, e solushon korekto ku ta aprobá pa vários eksperto den e mundu di animal ta pa “saka buriku for di áreanan poblá i kayanan di Boneiru i hiba nan áreanan seif na sitionan alehá. Ta hasi esaki na un kantidat ku no ta hasi daño na naturalesa, sino ta benefisioso pa naturalesa. Na e sitionan ei ta sigui mónitòr e animalnan i ta kontrolá e populashon na un manera humano. No ta hasi esaki ku e método barbáriko di kapamentu.” Hendenan ku ke yuda por tuma kontakto ku Bonaire Donkey Protection League na bdplf@hotmail.com. Òf yama +599-785-2205 òf e hotline di buriku 785-7111.

Share This
error: Content is protected !!